vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

dimarts, 1 de maig de 2012

BUENOS AIRES - Banc Basko-AsturianoL’altre dia vaig veure aquest antic edifici del Banco Basko-Asturiano i em va sorprendre. Amb l’ajut d’Alejandro Machado, gran defensor del patrimoni argentí, he pogut comprovar que ja no existeix.

La recerca sobre l’autor del mateix no ha tingut èxit, però em permeto d’atribuir-la a l’arquitecte Julián García Núñez, arquitecte nascut a Buenos Aires, de pare castellà i mare catalana que va estudiar a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona on es va titular el 1900. El 1903 tornà a l’Argentina, encara que anà fent projectes posteriors per la franja costera gallego-asturiana.

Té obres a Barcelona, Ribadeo i Figueras-Castropol (la direcció de les quals les portà a terme l’enginyer militar Ángel Arbex) i a Buenos Aires i a Temperley. A Barcelona va realitzar un projecte conjunt amb l’arquitecte Salvador Valeri per a un monument a Lima (el Perú), però no resultà guanyador i, segurament, la casa Brian de la Gran Via, 439 va ser acabada per Valeri.

La majoria de les seves obres a Buenos Aires combinen el modernisme català amb un altre modernisme força més geomètric. Alguns detalls característics de Garcia Núñez que s’observen en aquest edifici  són l’ús del granulat en la decoració del parament de la façana, el coronament amb unes línies verticals que comencen a les llindes d’algunes obertures i que, a més, solen anar agrupades en grups de 4 (possible referència a la senyera?), i unes línies horitzontals als baixos. El coronament sol ser més treballat, reminiscència del modernisme català, en aquest cas hi ha un rellotge central flanquejat amb dos medallons amb figures humanes en el seu interior.

Un altre tret em permet identificar-lo amb Garcia Núñez és aquest: el 1909 Ángel Román Cartavio, secretari honorari de la “Cámara Oficial Española de Comercio” era un dels comissaris encarregats de la Conferència Comercial que es duria a terme amb motiu de l’Exposició del Centenari de la Independència de l’Argentina del 1910. En aquesta Exposició el Pavelló Espanyol va ser dissenyat per Garcia Núñez i va causar gran admiració.

Doncs  bé, al 1910 el Banc Basko-Asturiano (noteu la grafia B i K euscàres en basko en comptes de Vasco) decideix traslladar-se des del carrer Chacabuco al carrer Maipú i un dels consellers del Banc és Ángel R. Cartavio. El Banc el desembre del 1908 havia dirigit una carta als Industrials espanyols perquè s’interessessin per l’Exposició.

Blog sobre Garcia Núñez:

  

El otro día vi este antiguo edificio del Banco Basko-Asturiano y me sorprendió. Con la ayuda de Alejandro Machado, gran defensor del patrimonio argentino, hemos podido comprobar que ya no existe.

La investigación sobre el autor del mismo no ha tenido éxito, pero me permito atribuirla al arquitecto Julián García Núñez, arquitecto nacido en Buenos Aires, de padre castellano y madre catalana que estudió en la Escuela de Arquitectura de Barcelona donde se tituló en 1900. En 1903 volvió a la Argentina, aunque realiza algunos proyectos posteriormente para la franja costera galaico-asturiana.

Tiene obras en Barcelona, ​​Ribadeo y Figueras-Castropol (la dirección de las cuales las llevó a cabo el ingeniero militar Ángel Arbex) y en Buenos Aires y Temperley. En Barcelona realizó un proyecto conjunto con el arquitecto Salvador Valeri para un monumento en Lima (Perú), pero no resultó ganador y, seguramente, la casa Brian de la Gran Vía, 439 fue terminada por Valeri.

La mayoría de sus obras en Buenos Aires combinan el modernismo catalán con otro modernismo bastante más geométrico. Algunos detalles característicos de García Núñez que se observan en este edificio son el uso del granulado en la decoración del paramento de la fachada, el coronamiento a base de líneas verticales que comienzan en los dinteles de algunas aberturas y que, además, suelen ir agrupadas en grupos de 4 (¿posible referencia a la bandera catalana?), y unas líneas horizontales en los bajos. El coronamiento suele ser más trabajado, reminiscencia del modernismo catalán, en este caso hay un reloj central flanqueado con dos medallones con figuras humanas en su interior.

Otro rasgo que me permite identificarlo con García Núñez es este: en 1909 Ángel Román Cartavio, secretario honorario de la "Cámara Oficial Española de Comercio" era uno de los comisarios encargados de la Conferencia Comercial que se llevaría a cabo con motivo de la Exposición del Centenario de la Independencia de Argentina de 1910. En esta Exposición el Pabellón Español fue diseñado por García Núñez y causó gran admiración.

Pues bien, en 1910 el Banco Basko-Asturiano (nótese la grafía B y K euskera en Basko en vez de Vasco) decide trasladarse desde la calle Chacabuco a la calle Maipú y uno de los consejeros del Banco es Ángel R. Cartavio. El Banco en diciembre de 1908 había dirigido una carta a los Industriales españoles para que se interesaran por la Exposición.

Blog sobre Garcia Núñez:

1 comentari:

  1. Excelente hallazgo... La calle Maipú es la misma que Chacabuco (cambia de nombre después de cruzar Avenida Rivadavia) y García Núñez tiene dos obras en Chacabuco. Qué eje de moderisme!

    ResponElimina

Escriu un comentari: