vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

dimecres, 1 d’octubre de 2014

SUECA - Sequial, 45

A Sueca, a la comarca de la Ribera Baixa, al País Valencià, hi ha tota una sèrie d'edificacions modernistes la majoria de les quals són obra de l'arquitecte Bonaventura Ferrando, nascut a la pròpia localitat. Les altres poden ser obra de Joan Francesc Guardiola, també suecà, i n'hi ha una de Ricard Cerdà, mestre d'obres valencià.

D'entre totes elles, n'hi ha una que és diferent de la resta i que en comptes de tenir arrels en el modernisme català té detalls més propers al modernisme austríac. Es tracta de la casa de les germanes Arranz Ramon, que es troba a l'avinguda del Sequial, número 45.

A l'Arxiu no he trobat dades de la mateixa i això que és un Arxiu molt ben documentat. A la família Guardiola tampoc li constava com a obra del seu avantpassat.

Deu ser una obra propera als anys 20.

Podria ser obra primerenca d'un altre dels arquitectes nats a Sueca: l'Emili Artal?

Les primeres obres que conec d'ell són de l'art déco, però tal vegada en fes una de modernista a la seva localitat natal.

Si algú té dades, agrariria la informació.


(fotos: Valentí Pons)

En Sueca, en la comarca de la Ribera Baja, en el País Valenciano, existe una serie de edificaciones modernistas la mayoría de las cuales son obra del arquitecto Buenaventura Ferrando, nacido en la propia localidad. Las otras pueden ser obra de Juan Francisco Guardiola, también suecano, y hay una de Ricardo Cerdá, maestro de obras valenciano.

De entre todas ellas, hay una que es diferente al resto y que en vez de tener sus raíces en el modernismo catalán tiene detalles más cercanos al modernismo austríaco. Se trata de la casa de las hermanas Arranz Ramón, que se encuentra en la avenida del Sequial, número 45.

En el Archivo no he encontrado datos de la misma y eso que es un Archivo muy bien documentado. A la familia Guardiola tampoco le constaba como obra de su antepasado.

Debe ser una obra de los años 20.

¿Podría tratarse de una obra temprana de otro de los arquitectos nacidos en Sueca: Emilio Artal?

Las primeras obras que conozco de éste se adscriben al art déco, pero tal vez hiciera una modernista en su localidad natal.

Si alguien tiene datos, agradecería la información.

                                              (fotos: Valentí Pons)

In Sueca, in the Ribera Baixa in the Valencian region, there are several modernista buildings, most of which are designed by the architect Bonaventura Ferrando, born in this town. The other ones may be the work of Juan Francisco Guardiola, another architect born in the village, and Ricardo Cerda, a master builder from Valencia. 

Of all these buildings, there is one that is different from the rest. Instead of having roots in Catalan Modernisme is closest to the Austrian modernism details. This is the house of the sisters Arranz Ramon, who is in Avinguda Sequial, number 45. 

In the Archive I have not found any data about it, and I can affirm that there is a well-documented Archive. I asked the Guardiola family and they haven't got any information. 

It seems a work of the 20s. 

Could this be an early work of another architect born in Sueca: Emilio Artal? 

The first works that I know of him are ascribed to the Art Deco, but maybe make a modernista one in his hometown. 

If anyone has any information, I would appreciate it.

1 comentari:

Escriu un comentari: