vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

dijous, 14 de maig de 2015

PALAFRUGELL - General Guitart

La millor manera de conèixer l'autor d'un edifici és consultar els plànols originals del mateix. Per això hi ha dues maneres: o bé consultar els plànols (originals o còpies) que tinguin els propietaris i/o l'arxiu de l'arquitecte de l'època o bé consultar els Arxius Municipals, Històrics, Comarcals, etc.

Molts cops, però, els plànols s'han perdut o han desaparegut, en altres casos hi ha localitats on no era obligatori presentar-los en la llicència d'expedient d'obres.

En el cas dels Arxius públics et pots trobar que el plànol està signat per un arquitecte, mestre d'obres o enginyer que no és el mateix que el que té el propietari o l'arxiu d'un arquitecte. Això es deu en la impossibilitat en molts municipis que l'arquitecte municipal construís obra privada. En aquest cas si l'arquitecte municipal construïa obra d'un particular feia signar els plànols a un altre facultatiu.

Tot això bé, perquè l'altre dia vaig descobrir gràcies a la col·laboració de l'arxivera municipal de Palafrugell, la Concepció Saurí, que un edifici d'aquella localitat que sempre s'havia atribuït a l'arquitecte Josep Goday i bastit l'any 1910 (i així ho tenia en el meu Inventari del Modernisme), era en realitat obra de l'arquitecte General Guitart i del 1907. En aquest cas, hem vist que consultant l'Arxiu hem pogut esbrinar l'arquitecte autor d'una construcció.

General Guitart és un arquitecte amb obra modernista a diferents localitats catalanes: Barcelona, Gràcia (Barcelona), Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell (cal esmentar la fàbrica de Can Mario i el seu dipòsit d'aigua), Alella, etc.

La casa en qüestió es troba al carrer Garriga i va ser promoguda per Juan Miquel.

Ara em queda passar per l'Arxiu aviam si puc obtenir una fotocòpia o fer una foto al plànol.

Aprofito per donar les gràcies a tots els arxivers i arxiveres que m'han permés consultar expedients d'obres i que m'han ajudat a trobar els autors, propietaris i anys de construcció de tants edificis. 
La mejor manera de conocer el autor de un edificio es consultar los planos originales del mismo, bien consultando los planos (originales o copias) que tengan los propietarios y/o el archivo del arquitecto de la época o bien consultando los Archivos Municipales, Históricos, Comarcales, etc.

Muchas veces, sin embargo, los planos se han perdido o han desaparecido. En otros casos, no se encuentran porque hay localidades donde no era obligatorio presentarlos con la licencia de expediente de obras.

En el caso de los Archivos públicos, hay planos firmados por un arquitecto, maestro de obras o ingeniero, distinto al que firma el plano que tiene el propietario o al del archivo del arquitecto. Esto se debe a la imposibilidad, en muchos municipios, de que el arquitecto municipal construyera obra privada. En este caso, si el arquitecto municipal construía obras para particulares, otro facultativo firmaba sus planos.

Esta introducción se debe a que el otro día descubrí, gracias a la colaboración de la archivera municipal de Palafrugell, Concepción Saurí, que un edificio de aquella localidad que siempre se había atribuido al arquitecto Josep Goday y datado en 1910 (y así lo tenía en mi Inventario del Modernismo), era en realidad obra del arquitecto General Guitart y del 1907. En este caso, consultando el Archivo hemos podido averiguar el arquitecto autor de una construcción.

General Guitart es un arquitecto con obra modernista en diferentes localidades catalanas: Barcelona, ​​Gràcia (Barcelona), Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell (cabe mencionar la fábrica de Can Mario y su depósito de agua), Alella, etc.

La casa en cuestión se encuentra en la calle Garriga y fue promovida por Juan Miguel.

Aprovecho para dar las gracias a todos los archiveros y archiveras que me han permitido consultar expedientes de obras y que me han ayudado a encontrar a los autores, propietarios y años de construcción de tantos edificios.

2 comentaris:

Escriu un comentari: