vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

dilluns, 22 de juny de 2015

BARCELONA - Panteó dels Bombers - Sellés

El 1904 es va convocar el concurs per a construir el panteó del Cos de Bombers de Barcelona.

Acudiren diversos arquitectes entre els que cal nomenar a Emili Llatas i Gabriel Borrell, Josep Plantada Artigas, Ezequiel Porcel i aquest que ens ocupa el de Salvador Sellés.

Desconeixem quin d'ells va guanyar el concurs i si es va arribar a construir algun d'ells.

El panteó de Sellés presenta diverses cúpules: dues en l'eix central, una d'interior coronada per uns àngels que miren cap a l'exterior rematada aquesta per una creu. La cúpula central exterior forma part d'una arc parabòl·lic "arrelat"  en el cos central. Les altres cúpules estan en els cossos laterals.

Es poden veure també dos conjunts escultòrics: en un els bombers apaguen un foc i en l'altre hi ha un carro de bombers.

El pantéo tindria forma d'una estrella de vuit puntes. Presenta aspectes típics del modernisme català i una certa influència gaudiniana.

Salvador Sellés era un dels arquitectes municipals de Barcelona i la major part de la seva obra modernista es troba a Cadaqués i a Caldes d'Estrac (Caldetes)

Podeu veure una altra obra de Sellés a:

En 1904 se convocó el concurso para construir el panteón del Cuerpo de Bomberos de Barcelona.

A él acudieron diversoss arquitectos entre los que hay que nombrar a Emilio Llatas y Gabriel Borrell, Josep Plantada Artigas, Ezequiel Porcel y éste que nos ocupa, el de Salvador Sellés.

Desconocemos cuál de ellos ganó el concurso y si se llegó a construir alguno de ellos.

El panteón de Sellés presenta varias cúpulas: dos en el eje central, una interior coronada por unos ángeles que miran hacia la exterior rematada por una cruz. La cúpula central exterior forma parte de un arco parabólico "plantado" en el cuerpo central. Las otras cúpulas están en los cuerpos laterales.

Se pueden ver también dos conjuntos escultóricos: en uno los bomberos apagan un fuego y en el otro hay un carro de bomberos.

El Panteón tendría forma de una estrella de ocho puntas. Presenta aspectos típicos del modernismo catalán y una cierta influencia gaudiniana.

Salvador Sellés era uno de los arquitectos municipales de Barcelona y la mayor parte de su obra modernista se encuentra en Cadaqués y en Caldes d'Estrac (Caldetes)

Puede ver otra obra de Sellés en:
In 1904 was organized a competition in order to build the Pantheon of the Fire Department of Barcelona.

Several architects sent their works such as Emili Llatas and Gabriel Borrell, Josep Plantada Artigas, Ezequiel Porcel and the one of this article: Salvador Sellés.

We do not know which of them won the competition and if it some of them was built.

The Pantheon of Sellés presents several domes, two in the central axis, one of them interior crowned by angels who look to the other one which is topped by a cross. The dome is part of a central outer parabolic arc "rooted" in the central body. The other domes are in the lateral bodies.

You can also see two groups of sculptures: firemen extinguishing a fire and in the other there is a fire engine.

Pantheon takes form of an eight-pointed star. Presents typical aspects of Catalan modernism and a certain influence of Gaudí.

Salvador Sellés was one of the architects of Municipality of Barcelona and his Art Nouveau works are mainly in Cadaqués and Caldes d'Estrac (Caldetes)

You can see another work of Sellés in:

2 comentaris:

  1. Gracias ¡¡¡
    PD: y gracias también por tu explicación sobre la fábrica Can Casacuberta (Badalona). Pasé por allí y mew tropezé con aquella maravilla
    Salut

    ResponElimina

Escriu un comentari: