vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

dimecres, 2 de març de 2016

GANDESA - ca Sol

A la Plaça del Comerç, núm. 11 de Gandesa (Terra Alta, Tarragona) s'alça la casa coneguda com a Ca Sol edificada el 1912 pel comerciant Miquel Salvadó Laporta.

Una placa identificativa esmenta que l'arquitecte que la va dissenyar era de Barcelona, potser Cerdà (no he trobat cap arquitecte ni mestre d'obres amb aquest nom).

Com que la casa és del 1912 crec que es podria tractar de Joan Baptista Feu el qual al mateix any va projectar a Barcelona cases similars com ara la reforma de la casa de Maria Rovira, vídua de Balagué, a la Gran Via, núm. 442.

Si us fixeu bé els detalls decoratius són els mateixos.

Miquel Salvadó era propietari dels magatzems "Almacenes de la Font Calda" on es venia roba, calçat, mobles i altres coses. Havia estat elegit fiscal de Gandesa el 1908 i en els anys 20 va ser-ne alcalde. Estava casat amb Sebastiana Sabaté Mora des del 1902.

Joan Baptista Feu i Puig, per altra banda, va néixer a Sant Boi de Llobregat el 1853 i va morir a Barcelona el 1914. Tenia els títols de mestre d'obres i d'arquitecte. Va ser arquitecte municipal de Terrassa i de Sant Boi de Llobregat.En la Plaça del Comerç, núm. 11 de Gandesa (Terra Alta, Tarragona) se alza la casa conocida como Ca Sol edificada en 1912 por el comerciante Miquel Salvadó Laporta. 

Una placa identificativa indica que el arquitecto que la diseñó era de Barcelona, quizás Cerdà (no he encontrado ningún arquitecto ni maestro de obras con este apellido). 

Como la casa es de 1912, creo que se podría tratar de Joan Baptista Feu, quien el mismo año proyectó en Barcelona casas similares, como puede ser la reforma de la casa de María Rovira, viuda de Balagué, en la Gran Vía, núm. 442. 

Si os fijáis, bien los detalles decorativos son los mismos. 

Miquel Salvadó era propietario del comercio "Almacenes de la Font Calda" donde se vendía ropa, calzado, muebles y otras cosas. Había sido elegido fiscal de Gandesa en 1908 y durante los años 20 fue su alcalde. Estaba casado con Sebastiana Sabaté Mora desde 1902.

Joan Baptista Feu Puig nació en Sant Boi de Llobregat el 1853 y murió en Barcelona el 1914. Tenía los titulos de maestro de obras y de arquitecto. Fue arquitecto municipal de Terrassa y de Sant Boi de Llobregat.In the Plaça del Comerç, no. 11 Gandesa (Terra Alta, Tarragona) there is a building named "Ca Sol" built in 1912 by Miquel Salvadó Laporta.

A nameplate indicates that the architect who designed was from Barcelona, ​​perhaps Cerda (I have not found any architect or master builder with this name).

As the house is from 1912, I think that the architect could be Joan Baptista Feu, who the same year projected in Barcelona another building like this, that is the reform of the house of Maria Rovira, widow of Balagué, on the Gran Via, no. 442.

You can see that the decorative details are the same.

Miquel Salvadó owned "Almacenes de la Font Calda" where clothes, shoes, furniture and other things were sold. He was elected Gandesa's attorney in 1908 and during the 20s was its mayor. He was married to Sebastiana Sabaté Mora since 1902.

Joan Baptista Feu Puig was born in Sant Boi de Llobregat, 1853, and died in Barcelona in 1914. He were master builder and also architect. It was municipal architect of Terrassa and Sant Boi de Llobregat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu un comentari: