vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

dissabte, 21 de maig de 2016

BARCELONA - Horta - casa Ramis


un dels arquitectes modernistes més actius a Horta va ser Enric Matas i Ramis. Les seves primeres obres les projecta per als seus familiars en aquella antiga població barcelonina. Com que en un principi encara no tenia el títol d'arquitecte ens trobem que els plànols van signats bé per l'arquitecte Josep Domènech i Mansana (com és en aquest cas), bé pel mestre d'obres Josep Masdeu.

Aquesta casa la va projectar per a Joaquima Ramis, sa mare, el 1913 i es trobava entre els carrers del Vent i Martí i Alsina.

Cal destacar el coronament a base de merlets esglaonats en una façana i amb un joc de maons a l'altra.

Aquesta casa ja no existeix.

* * * * *

Como dijimos en el artículo
uno de los arquitectos modernistas más activos en Horta fue Enrique Matas Ramis. Sus primeras obras las proyecta para sus familiares en aquella antigua población barcelonesa. Como en un principio todavía no tenía el título de arquitecto, los planos fueron firmados bien por el arquitecto Josep Domènech Mansana (como es en este caso), bien por el maestro de obras Josep Masdeu.

Esta casa la proyectó para Joaquina Ramis, su madre, en 1913 y se encontraba entre las calles del Vent y Martí i Alsina.

Cabe destacar el coronamiento a base de almenas escalonadas en una de las fachadas y con un juego de ladrillos en la otra.

Esta casa ya no existe.


one of the most active Art Nouveau architects in Horta was Enric Matas Ramis. His first works were planned in that ancient village near Barcelona (now is another of the city Districts)  to their parents. As initially had not yet qualified as an architect, drawings were signed either by architect Josep Domènech Mansana (as in this case) or by the master builder Josep Masdeu.

This house was designed for Joaquina Ramis, his mother, in 1913 and was among the streets of Vent and Martí i Alsina.


Of note is the crowning based on a tiered battlements in one of the facades.

This house was destroyed.

2 comentaris:

Escriu un comentari: