divendres, 28 de juny de 2019

LA CONSTRUCTION MODERNE

A l'igual que els edificis i altres arts, també els diaris i les revistes s'adaptaven a les noves modes estilístiques.

Pintors, decoradors o arquitectes dissenyaven les capçaleres.

Aquí podem veure com va anar evolucionant la portada de la revista francesa "La Construction Moderne" entre 1901 i 1911.

* * * 

Al igual que los edificios y las otras artes, también los periódicos y las revistas se adaptaban a las nuevas modas estilísticas.

Pintores, decoradores o arquitectos diseñaban las cabeceras.

Aquí podemos ver cómo fue evolucionando la portada de la revista francesa "La Construction Moderne" entre 1901 y 1911.

* * * 

Like buildings and other arts, newspapers and magazines were also adapted to new stylistic fashions.

Painters, decorators or architects designed the covers.

Here we can see how the cover of the French magazine "La Construction Moderne" evolved between 1901 and 1911.

1901

19031904


1905
1909


divendres, 21 de juny de 2019

COMA-RUGA (El Vendrell) - torres en perill

(foto: Güixens)

-FOTOS AL FINAL DE L'ARTICLE-


A Coma-ruga hi ha una sèrie de torretes amb façana als carrers Vilafranca, 21-29 i Palfuriana que encara perviuen malgrat alguns estan força degradats.

Podem veure l'estat antic d'algunes d'elles en la postal antiga.

Es desconeix l'autor de les mateixes.

* * * 

En Comarruga hay una serie de chalets que dan a las calles Vilafranca, 21-29 y Palfuriana que todavía perviven en nuestros días a pesar de que algunos de ellos cada vez está más degradado.

El la fotografía antigua se puede observar su aspecto inicial.

Se desconoce el autor de las casas,

* * * 

In Comarruga there are some little villas in the streets of Vilafranca, 21-29 and Palfuriana, which still survive despite some of them are increasingly degraded.

In the old photograph you can observe its initial appearance.

* * *

XALETS SARDÀVILLA TORRES

XALET SAUMELLNUM.29 (Primera a la postal. Estat actual)


divendres, 14 de juny de 2019

DONOSTIA - Prim, 28

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
C/ Prim, 28
Arq.: Luis Elizalde
Casa Casaus y Oyarbide
1906-08 (modificada el 1926)


  
 (fotos: Valentí Pons Toujouse)