divendres, 21 d’agost del 2015

BARCELONA - València, 416 - fleca

El proppassat mes de juliol en el bloc Barcelofília publicaven un article sobre un comerç dissenyat per l'arquitecte Jeroni F. Granell Manresa, concretament la botiga de queviures de Narcís Lladó.


Continuant amb el tema de comerços dissenyats per l'esmentat arquitecte, hi ha aquesta fleca que es trobava a la cantonada dels carrers València i Sardenya, en el barri de la Sagrada Família i que va desaparèixer el 1975.

Es tracta de la fleca de J. Espàrrech, encara que sembla que el peticionari inicial fou Sebastià Solanas Colillas. El projecte és de l'any 1904.

Un altra forn obra de Granell va ser el Forn Zamorano al carrer de Mallorca, 202, de l'any 1907.

Granell era un dels arquitectes del modernisme més elaborat. Projectà edificis residencials, comerços, panteons tant a Barcelona com a Reus, Mataró, l'antic terme de Sarrià i La Garriga. Era fill i nét de mestres d'obres i es va titular a Barcelona l'any 1891.

A banda de treballs com arquitecte destaca també la seva fassant de vitraller. Juntament amb el pintor i dibuixant Antoni Rigalt Blanch (1861-1914) fundà el 1903 la raó "Rigalt, Granell y Cia.” la qual creà entre d'altres la cúpula invertida del palau de la Música.

Més articles d'aquest arquitecte a:

http://vptmod.blogspot.com.es/2013/12/barcelona-bailen-126-jeroni-f-granell.html

http://vptmod.blogspot.com.es/2012/08/lhaia-vitrall-den-rigalt-granell-y-cia.html


El pasado mes de julio en el blog Barcelofília se publicaba un artículo sobre un comercio diseñado por el arquitecto Jeroni F. Granell Manresa, concretamente el colmado de Narciso Lladó.


Continuando con el tema de comercios diseñados por el mencionado arquitecto, mencionamos también esta panadería que se encontraba en la esquina de las calles València y Sardenya, en el barrio de la Sagrada Familia de Barcelona.

Se trata de la panadería de J. Espàrrech, aunque parece que el peticionario inicial fue Sebastián Solanas Colillas. El proyecto es del año 1904 y la panadería desapareció en 1975.

No es la única panadería proyectada por de Granell, el 1907 diseñó la Panadería Zamorano en la calle Mallorca, 202.

Granell era uno de los arquitectos del modernismo más elaborado. Proyectó edificios residenciales, comercios y panteones tanto en Barcelona como en Reus, Mataró, el antiguo término de Sarrià y La Garriga. Era hijo y nieto de maestros de obras y se tituló en Barcelona en 1891.

Aparte de trabajos como arquitecto destaca también su labor de diseñador de vitrales. Junto con el pintor y dibujante Antoni Rigalt Blanch (1861-1914) fundó en 1903 la razón "Rigalt, Granell y Cia." La cual creó entre otras la cúpula invertida del palacio de la Música.

Más artículos de este arquitecto en:
Last July in the blog Barcelofília was published an article about one shop designed by the architect Jeroni F. Granell Manresa. This was the grocery shop of Narciso Lladó.


Continuing with the shops designed by this architect, there was another in the corner of Valencia and Sardenya streets, in the neighborhood of the Sagrada Familia in Barcelona.

This was the bakery of J. Espàrrech, although it seems that the petitioner was Sebastián Solanas. The shop was projected in 1904. Finally disappeared in 1975.

It is not the unique bakery projected by Granell, in 1907 designed the Bakery Zamorano at Mallorca, 202 also in Barcelona.

Granell was one of the architects of the most elaborate modernisme. He designed residential buildings, shops and tombs in Barcelona, Reus, Mataró, the old term of Sarrià and La Garriga. He was the son and grandson of master builders and graduated in Barcelona in 1891.

He also worked as a stained glass designer. Along with the painter and draftsman Antoni Rigalt Blanch (1861-1914) founded in 1903 the reason "Rigalt, Granell y Cia.".

More items from this architect:


dilluns, 10 d’agost del 2015

ESTACIONS DE TREN NADOR-BATEL / LÍNIA ÁVILA-SALAMANCA

Quan estava preparant l'inventari d'edificis modernistes per al meu llibre "Inventario General del Modernismo" vaig "descobrir" l'existència d'unes estacions modernistes a la línia que anava de Nador a Batel a l'antic Protectorat del Marroc. Aquestes estacions eren les de Nador, Zeluan i Tauima, ara inexistents

                 Estacions de Nador i Zeluan


Seguint a Antonio Bravo Nieto i a d'altres les vaig atribuir a l'enginyer Leonardo Nieva.

Més endavant, en el bloc "Ferrocarriles de España" vaig trobar força informació sobre la línia. Els treballs d'esplanació de la línia els va dur a terme l'enginyer de camins José Roda cap al 1912, va començar a Nador i va arribar a Zeluan el desembre del 1912, el 1913 es va fer el brancal Zeluan i Sidi Sadik i els treballs es van interrompre el 23/06/1914. La represa la va dur a terme l'enginyer Leonardo Nieva.

Passo l'enllaç del bloc per si es volen més dades de la seva història:


El seu caràcter estratègic tant pel transport de mercaderies com de tropes va fer que el cabdill Abd-el-Krim les ataqués i destruís en la seva lluita per a l'alliberament de la zona.

La meva sorpresa va ser en consultar el bloc de José María Galindo Pérez sobre el seu viatge per la línia Béjar a Peñaranda, a la província de Salamanca.

Estació de Babilafuente


En aquest bloc vaig veure les fotos de tres estacions que (i aquí ve la sorpresa) eren idèntiques a les del Nord d'Àfrica: Aldealengua, Babilafuente i San Morales.
Vaig mirar de trobar qui les va dissenyar i aquí vaig trobar el lligam amb les africanes: en l'hemeroteca del diari de Salamanca "Libertad" en el mes de novembre de 1914 es parla de les estacions edificades per José Roda i del seu cessament com a enginyer de la línia.

Així, doncs, podem atribuir tant les de Nador, Zeluan i Tauima com les tres de la província de Salamanca a aquest enginyer de camins.

Desconec dades biogràfiques de José Roda. Si algú en tingués li agrairia m'informés.

Estació d'AldealenguaCuando estaba preparando el inventario de edificios modernistas para mi libro "Inventario General del Modernismo" , "descubrí" la existencia de unas estaciones modernistas en la línea que iba de Nador a Batel en el antiguo Protectorado de Marruecos. Estas estaciones eran las de Nador, Zeluan y Tauima, ahora inexistentes

Siguiendo a Antonio Bravo Nieto y a otros las atribuí al ingeniero Leonardo Nieva.

Más adelante, en el blog "Ferrocarriles de España" encontré bastante información sobre la línea. Los trabajos de explanación de la línea los llevó a cabo el ingeniero de caminos José Roda hacia 1912, comenzó en Nador y llegó a Zeluán en diciembre de 1912, en 1913 se hizo el ramal Zeluán a Sidi Sadik y los trabajos se interrumpieron el 23/06/1914. La reanudación la llevó a cabo el ingeniero Leonardo Nieva.

Este es el enlace por si se quiere continuar su historia:Su carácter estratégico tanto por el transporte de mercancías como el de tropas hizo que el caudillo Abd-el-Krim las atacara y destruyera en su lucha para la liberación de la zona.

Mi sorpresa fue que al consultar el blog de José María Galindo Pérez sobre su viaje por la línea Béjar en Peñaranda, en la provincia de Salamanca vi las fotos de tres estaciones que (y aquí viene la sorpresa) eran idénticas a las del Norte de África. Estas son las de Aldealengua, Babilafuente y San Morales.


Busqué datos sobre quién las diseñó y aquí hallé el vínculo con las africanas: en la hemeroteca del diario de Salamanca "Libertad" en el mes de noviembre de 1914 se habla de las estaciones edificadas por José Roda y de su cese como ingeniero de la línea.

Así pues, podemos atribuir tanto las de Nador, Zeluan y Tauima como las tres de la provincia de Salamanca a este ingeniero de caminos.Desconozco datos biográficos de José Roda. Si alguien tuviera le agradecería me informara.


Estació de Nador

When I was preparing the inventory of Art Nouveau buildings for my book " Inventario General del Modernismo" I "discovered" the existence of some Art Nouveau railway stations on the line running from Nador to Batel in the former Protectorate of Morocco. These stations were  Nador, Zeluan and Tauima now nonexistent

Antonio Bravo Nieto and others attributed them to the engineer Leonardo Nieva.
Later in the blog "Ferrocarriles de España" I found enough information about the line. The flatwork of the line were brought out by the engineer José Roda around 1912, began in Nador and reached Zeluán in December 1912. In 1913 was build the branch from Zeluán to Sidi Sadik and the work stopped at 23/06/1914. The resumption was carried out by the engineer Leonardo Nieva.

This is the link of the blog in case you want to continue the story:This line had a great strategic value, because of the transport of goods or troops, So,  the leader Abd-el-Krim attacked and destroyed them in the struggle for the liberation of the area.

My surprise was when I was consulting the blog of Jose Maria Galindo Pérez about his journey through Béjar to Peñaranda. In the blog appears the pictures of three stations (and here my surprise) that are identical to those of North Africa. These are the railway stations of  Aldealengua, Babilafuente and San Morales, the three in the province of Salamanca, in the Northwest of Spain.


I looked for some information about who designed them. And, then appears  the link between the two areas. In the archives of the journal "Libertad" from Salamanca,in November 1914 there were some articles about these station and its builder, the same José Roda.

So, we can attribute all the stations (Nador, Zeluán and Tauima in Morocco and the three in the province of Salamanca) to the engineer José Roda.

Estació de San Morales


I haven't got any Biographical data about José Roda. I would appreciate if someone informed me.

dissabte, 1 d’agost del 2015

ALCOI - tomba Albero

El  meu amic Marc Deruelle em va enviar aquesta fotografia d'una tomba del cementiri d'Alcoi la qual desconeixia.

Es tracta de la tomba que va dissenyar l'arquitecte Timoteu Briet per a la família d'Isidro Albero Botella el 1910.

Timoteu Briet i Vicente J. Pascual foren els grans artífexs del modernisme a Alcoi. Alcoi és una població alacantina que és un dels principals focus de modernisme al País Valencià, el qual es manifesta en cases, torres, comerços i panteons.

Briet va néixer a Cocentaina (Alacant) el 1859, va estudiar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona on es va titular el 1890 i va morir a Alcoi el 1925, ciutat de la que va ser arquitecte municipal.

Aquesta tomba presenta un ric treball en forja amb ornamentació vegetal típica del modernisme català. Es troba a la Secció Dreta del Cementiri.Mi amigo Marc Deruelle me envió esta fotografía de una tumba del cementerio de Alcoy,  la cual me era desconocida.

Se trata de la tumba que diseñó el arquitecto Timoteo Briet para la familia de Isidro Albero Botella en 1910.

Timoteo Briet y Vicente J. Pascual fueron los grandes artífices del modernismo en Alcoy. Alcoy es una población alicantina que es uno de los principales focos de modernismo en Valencia, el cual se manifiesta en casas, torres, comercios y panteones.

Briet nació en Cocentaina (Alicante) en 1859, estudió en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, titulándose en 1890 y murió en Alcoy en 1925, ciudad de la que fue arquitecto municipal.

Esta tumba presenta un rico trabajo en forja con ornamentación vegetal típica del modernismo catalán. Se encuentra en la Sección Derecha del Cementerio.

                                               ********

My friend Marc Deruelle sent me this picture of a tomb in the cemetery of Alcoy. I didn't have knowledge of this tomb.

The tomb was designed by architect Timoteo Briet for the family of Isidro Albero Botella in 1910.

Timoteo Briet and Vicente J. Pascual where the main artifacts of Art Nouveau in Alcoy. Alcoy, is a city located in the province of Alicante in Valencia and is one of the major focus of Modernisme in Valencia, which is manifested in houses, villas, shops and mausoleums.

Briet was born in Cocentaina ( Alicante ) in 1859. He studied at the School of Architecture of Barcelona where he obtained his title in 1890. He died in Alcoy in 1925 where he had been the Municipal architect.


This tomb has a rich wrought iron work with vegetal ornamentation typical of Catalan Art Nouveau (Modernisme). It is located in the Right Section of the Cemetery.