diumenge, 30 de juliol del 2017

RODA DE TER - teatreEl 1916 la S.A. Cooperativa  del Ter (també coneguda com a Cooperativa Primera del Ter) encarregà a l'arquitecte Josep Canaleta el projecte d'un teatre.

Canaleta era un dels col·laboradors habituals de Gaudí i sembla que estava emparentat amb els Güell. Canaleta té obra modernista en la capital de la comarca d'Osona, Vic.

El seu treball, de maó vist, juga amb la forma i distribució de les obertures. L'interior del teatre era a l'italiana, no tinc fotografies del mateix.

El 2008 el Teatre va esdevenir Biblioteca dedicada a l'insigne poeta de Roda Miquel Martí i Pol i actualment acull el Centre Cultural Cooperativa Primera del Ter amb el recuperat teatre (ara Eliseu) i el llegat de Martí i Pol.

* * * * *En 1916 la S.A. Cooperativa del Ter (también conocida como Cooperativa Primera del Ter) encargó al arquitecto Josep Canaleta el proyecto de su teatro.

Canaleta era uno de los colaboradores habituales de Gaudí y parece que estaba emparentado con la familia de los Güell. Canaleta tiene obra modernista en la capital de esta comarca de Osona, Vic.

Su trabajo, en ladrillo visto, juega con la forma y distribución de las oberturas. El interior del teatro era a la italiana, no tengo fotografías del mismo.

En el 2008 el Teatro se convirtió en Biblioteca dedicada al insigne poeta de Roda Miquel Martí i Pol y actualmente acoge el Centro Cultural Cooperativa Primera del Ter con el recuperado teatro (ahora Eliseu) y el legado de Martí i Pol.* * * * *


In 1916 the S.A. Cooperativa del Ter (also known as Cooperativa Primera del Ter) commissioned the architect Josep Canaleta to design his theater.

Canaleta was one of the habitual collaborators of Gaudí and seems that it was related with the Güell family. Canaleta has Art Nouveau work in the capital of this area of Osona, Vic.

His work, in brick, plays with the shape and distribution of overtures. The interior of the theater was Italian, I have no pictures of it.


In 2008 the Theater became a library dedicated to the outstanding poet of Roda Miquel Martí i Pol and currently hosts the Centre Cultural Cooperativa Primera del Ter with the recovered theater (now Eliseu) and the legacy of Martí i Pol.

diumenge, 16 de juliol del 2017

dissabte, 8 de juliol del 2017

BARCELONA - cases Cairó - Rambla Prat

En molts ajuntaments en presentar els plànols dels edificis per obtenir el permís d'obres, no calia dibuixar la façana tal com quedaria, sinó tan sols el croquis de la mateixa.

Això fa que en alguns casos, en edificis ja desapareguts i dels quals no és té fotografies, no se sàpiga si eren o no modernistes.

En altres casos, a causa del canvi de denominació dels carrers o de numeració dels mateixos, dificulta la identificació de les cases.

Com a exemple, observem com a les cases Cairó de la Rambla de Prat de Barcelona els plànols de les mateixes no tenen cap mena d'ornamentació quan són unes de les més significatives del modernisme gracienc i barceloní.

Van ser projectades per l'arquitecte Domènec Boada, any 1904.

 (fotos: Valentí Pons Toujouse)

(AHMB, exp. 2496-4p-)


* * * * *

En muchos ayuntamientos para obtener el permiso de obras de un edificio no hacía falta que el plano de fachada reflejara cómo sería la misma, bastaba tan solo con un croquis de la misma.

Por este motivo en algunos casos, en edificios desaparecidos y de los que no hay ninguna fotografía, no se sabe si  eran o no modernistas.

En otros casos, el cambio de denominación de las calles o de numeración de las mismas, dificulta la identificación de las casas.

Como ejemplo, observamos las casas Cairó de la Rambla de Prat de Barcelona, cuyos planos no tienen ningún tipo de ornamentación y en cambio son de las más significativas del modernismo de Gràcia y Barcelona.

Son  obra del arquitecto Domènec Boada, 1904.


 (fotos: Valentí Pons Toujouse)

* * * * * 

In many municipalities in order to obtain the permission of works of a building it was not necessary that the plan of facade reflected how it would be, it was enough with only an sketch.

For this reason, in some dissapeared buildings, with no photo of them, it's rather difficult to know their style.

In other cases, due to the change of denomination of the streets or numbering of the same, difficult the identification of the houses.

As an example, we observe the houses Cairó in the  Rambla de Prat (Barcelona), whose plans do not have any type of ornamentation and, they are some of the most significant of the Catalan Art Nouveau.


They were projected by the architect Domènec Boada, 1904.

diumenge, 2 de juliol del 2017

LLEÓ (LEÓN) - Cine OlimpiaL'Exposició Internacional d'Arts Decoratives de Torí del 1902 va ser una de les grans difusores del modernisme austríac, la Sezession, per tota Europa.

La majoria de les construccions van ser projectades i dissenyades per l'arquitecte Raimondo d'Aronco

Catàlegs, revistes i premsa es feien ressò dels diferents pavellons i això va motivar que arquitectes que mai abans havien projectat edificis modernistes fessin els seus intents.

Un exemple el trobem en el desaparegut cine Olimpia a Lleó. Es tracta d'una obra que va néixer com a pavelló provisional  de la mà de Julio Llamas Llamazares i que va projectar l'arquitecte historicista Arsenio Alonso el 1908.

En ella podem observar la influència esmentada, per exemple ens podem fixar en el pavelló del Japó de l'Exposició torinesa (com hem dit obra de D'Aronco)
Segons Ricardo Muñoz Fajardo, en el seu llibre "Arquitectura modernista en Castilla y León"  l'obra va estar dempeus fins al 1910.

TORÍ - Pavelló del Japó

* * * * *

La Exposición Internacional de Artes Decorativas de Turín de 1902 fue una de las grandes difusoras del modernismo austríaco, la Sezession, por toda Europa.
La mayoría de las construcciones fueron proyectadas y diseñadas por el arquitecto Raimondo d'Aronco

Catálogos, revistas y prensa se hacían eco de los diferentes pabellones y motivó que arquitectos que nunca antes habían proyectado edificios modernistas se atreviesen con alguna obra.

Es el caso del desaparecido cine Olimpia en León. Se trata de una obra que nació como pabellón provisional, a petición de Julio Llamas Llamazares, y que proyectó el arquitecto historicista Arsenio Alonso en 1908.

En ella podemos observar la influencia que manifestábamos,  por ejemplo en el pabellón de Japón de la Exposición turinesa (como hemos mencionado obra de D'Aronco)

Según Ricardo Muñoz Fajardo, en su libro "Arquitectura modernista en Castilla y León" la obra se mantuvo hasta 1910.* * * * *

The International Exhibition of Decorative Arts of Turin of 1902 was one of the great diffusers of the Austrian Art Nouveau, the Sezession, all over Europe.

Most of the constructions were designed by the architect Raimondo d'Aronco.

Catalogs, magazines and newspapers were echoing the different pavilions and motivated that architects who had never before projected Art Nouveau buildings dared to try design some exemples.

This is the case of the dissapeared Olimpia cinema in León. Initially was a provisional pavilion for spectacles. It was by request of Julio Llamas Llamazares, and was projected by the historicist architect Arsenio Alonso in 1908.

In it we can observe the influence that we manifested, for example of the pavilion of Japan of the Turin Exhibition (as we have mentioned work of D'Aronco)

According to Ricardo Muñoz Fajardo, in his book " Arquitectura modernista en Castilla y León " the building dissapeared