dimarts, 1 de febrer de 2011

BUENOS AIRES - Venezuela, 722El modernisme català també tingué la seva presència a Amèrica i entre ella cal remarcar la que féu l'arquitecte argentí Julián Jaime García Núñez. Aquest arquitecte va néixer a Buenos Aires, de pares catalans, i es va formar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, en la que obtingué el títol l'any 1900. A Espanya va treballar a Barcelona, Ribadeo (Galícia) i Figueras-Castropol (Astúries) i a l'Argentina a Buenos Aires i a Temperley.

La seva obra presenta trets característics del modernisme català barrejats amb altres més propis de la secessió austríaca. En elles, a més, es nota la influència de l'arquitecte Domènech i Montaner.


En aquest article presentem com a exemple de la seva obra la casa que construí per a José Blanco l'any 1912.


Per saber més de l'obra d'aquest arquitecte recomano la següent adreça:del meu amic, l'estudiós i defensor del patrimoni argentí Alejandro Machado.

La foto m'ha estat cedida per l'Àlex Duran.


El modernismo catalán también tuvo su presencia en América y dentro de ésta cabe destacar la que hizo el arquitecto argentino Julián Jaime García Núñez. Este arquitecto nació en Buenos Aires, de padres catalanes, y se formó en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, en la que obtuvo el título en 1900. En España trabajó en Barcelona, Ribadeo (Galicia) y Figueras-Castropol (Asturias) y en Argentina en Buenos Aires y Temperley.

Su obra presenta rasgos característicos del modernismo catalán mezclados con otros más propios de la secesión austriaca. En ellas, además, se nota la influencia del arquitecto Domènech i Montaner.

En este artículo presentamos como ejemplo de su obra la casa de renta que construyó para José Blanco en 1912.


Para saber más de la obra de este arquitecto recomiendo la siguiente dirección:


http://www.juliangarcianuniez.blogspot.com


de mi amigo, el estudioso y defensor del patrimonio argentino Alejandro Machado.

La foto me ha sido cedida por Àlex Duran
.

L'ALBIOL - Villa Urrutia


A la part baixa de la població de L'Albiol, a la comarca del Baix Camp, es troba aquesta típica torre en estil modernista. La va erigir Augusto Urrutia Roldán, un basc tractant de cacau a Veneçuela que es va casar amb la tarragonina Josefina Miró.

Presenta força decoració vegetal al voltant de les obertures i també envoltant el nom de la vil·la en el coronament; una torratxa rematada amb una agulla la qual està recoberta de ceràmica i presenta trencadís a les finestres; tribunes i porxada.

Es va construir el 1913 i sembla que l'arquitecte fou Antoni Vila Palmés, el mateix que li havia bastit la seva residència habitual a Barcelona, al Passeig de la Mare de Déu del Coll, i el seu monumental panteó al Cementiri de Montjuïc també a Barcelona.

                                      (Arxiu Municipal d'Horta-Guinardó)

                                             plànol de la casa de Barcelona

- - -
En la parte baja de la población de L'Albiol, en la comarca del Baix Camp, se encuentra esta típica torre en estilo modernista. La erigió Augusto Urrutia Roldán, un vasco tratante de cacao en Venezuela que se casó con la tarraconense Josefina Miró.

Presenta una rica decoración vegetal alrededor de las oberturas y también rodeando el nombre de la villa en el coronamiento; una torrecilla rematada con una aguja que está recubierta de cerámica y presenta trencadís en las ventanas; tribunas y porche.


Se construyó en 1913 y parece que el arquitecto fue Antoni Vila Palmés, el mismo que le había construido su residencia habitual en Barcelona, en el Paseo de la Mare de Déu del Coll, y su monumental panteón en el Cementerio de Montjuïc también en Barcelona.