dilluns, 17 de desembre del 2012

BONES FESTES¡¡¡

Us adjunto aquesta escultura d'en Josep Llimona per desitjar-vos Bones Festes de Nadal i un Feliç any 2013.

Os adjunto esta escultura de Josep Llimona para desearos Felices Fiestas de Navidad y un Próspero 2013.

I attached you this sculpture by Josep Llimona to wish you Merry Chrsitmas and a Happy 2013.


diumenge, 16 de desembre del 2012

ENIGMA 1 - BARCELONA (Solució)

Cases Francesc Farreras
Gran Via Corts Catalanes, 536-542 - Villarroel, 49-53
Barcelona

arquitecte: Antoni Millàs Figuerola
1902-1903.


dilluns, 10 de desembre del 2012

ENIGMA 1 - BARCELONA

Quina és l'adreça d'aquesta casa?

¿Cuál es la dirección de esta casa?

What is the address of this house?diumenge, 2 de desembre del 2012

VALÈNCIA - un Puig i Cadafalch?


L'altre dia veien fotografies de l'Exposició Regional Valenciana del 1909 vaig poder veure el quiosc de begudes que tenia la societat Calvo i Gil.

El seu estil és el propi d'en Puig i Cadafalch o d'algun dels seus seguidors com ara Josep Renom. La base és un taulell rodó decorat amb rajola de dos colors una de blanca i l'altre que bé podria ser blava com la que utilitzà Puig a la coberta del Rengle de Mataró, posem per cas.

El treball de forja és el propi del taller de Manuel Ballarín, col·laborador habitual amb l'arquitecte Puig i Cadafalch.

No he trobat dades de la veritable autoria ni en els llibres i revistes que tracten de l'esmentada Exposició ni a Internet. De moment, el considerarem anònim fins que no trobem més dades.El otro día veían fotografías de la Exposición Regional Valenciana de 1909 pude ver el quiosco de bebidas que tenía la sociedad Calvo y Gil.

Su estilo es el propio de Puig i Cadafalch o de alguno de sus seguidores como Josep Renom. La base es un mostrador circular decorado con baldosa de dos colores, una blanca y la otra que bien podría ser azul como la que utiliza Puig en la cubierta del Rengle de Mataró, por ejemplo.

El trabajo de forja es el propio del taller de Manuel Ballarín, colaborador habitual con el arquitecto Puig i Cadafalch.

No he encontrado datos de su autoría ni en los libros y revistas que tratan sobre la citada Exposición ni en Internet. De momento, lo consideraremos anónimo hasta que no encontramos más datos

MANRESA - Escola de Pàrvuls


L’any 1911 l’arquitecte Alexandre Soler i March va projectar a la seva ciutat natal l’Escola de Pàrvuls de la casa de Caritat.

Era un meravellós edifici amb una teulada que li servia de referent. La teulada semblava a la dels edificis modernistes existents a Hongria, però tenia l’afegit d’un acabament central ondulat recolzat en bigues de fusta  que li atorgava una sensació de moviment i de lleugeresa. En el teulat també s’observen dos òculs i un coronament metàl·lic amb una creu que sembla gaudiniana en cadascun dels seus extrems (una de les quals no es veu en aquesta fotografia).

Una torratxa lateral és rematada per una cúpula bulbosa amb trencadís.

Del conjunt de l’Escola no resta cap element modernista, tret, com es pot veure en la fotografia moderna, dels dos pilars que flanquegen la porta d’accés. L’edifici totalment desfigurat s’observa a l’altre extrem de la tanca.

Manresa, Plaça Cots, 5-7.En 1911 el arquitecto Alexandre Soler March proyectó en su ciudad natal la Escuela de Párvulos de la Casa de Caridad.

 Era un maravilloso edificio con un tejado que le servía de referente. El tejado se parecía al de los edificios modernistas existentes en Hungría, pero tenía el añadido de un acabado central ondulado apoyado en vigas de madera que le otorgaba una sensación de movimiento y de ligereza. En el tejado también se observan dos óculos y un coronamiento metálico con una cruz que parece gaudiniana en cada uno de sus extremos (una de las cuales no se ve en esta fotografía).

Una torrecilla lateral es rematada por una cúpula bulbosa con trencadís.

Del conjunto de la Escuela no queda ningún elemento modernista, salvo, como se puede ver en la fotografía moderna, los dos pilares que flanquean la puerta de acceso. El edificio totalmente desfigurado se observa en el otro extremo de la valla.

Manresa, Plaça Cots, 5-7.

BARCELONA - Bailen, 36

Un altre edifici que té un arbre complet a la façana és aquest que es troba al carrer Bailèn, núm. 36 de Barcelona.

Aquest edifici presenta una molt rica ornamentació floral i vegetal, diferent en cadascuna de les plantes.  Les dues últimes plantes tenen quatre arbres sencers (arrels, tronc i fulles) que a mode de falsos pilars suporten el pes del coronament. Les arrels acaben confonent-se en les garlandes que es desfan en la tercera planta.

La casa va ser projectada per l’arquitecte Gabriel Borrell, nascut a Sabadell, el qual arribà a signar algun projecte de Batllevell en la seva ciutat natal quan aquest darrer feia les funcions d’arquitecte municipal.  Aquí trobem un altre nexe d’unió entre aquest edifici i el de la Carretera de Vallvidrera, els dos fets per arquitectes nascuts a Sabadell i que es coneixien.

Borrell va ser arquitecte municipal de Barcelona (secció de clavegueram), Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Esplugues de Llobregat.

El propietari de la casa era Francesc de Paula Vallet i es va bastir entre els anys 1908 a 1909.
Otro edificio que tiene un árbol completo en la fachada es este que se encuentra en la calle Bailén, nº 36 de Barcelona.

Este edificio presenta una muy rica ornamentación floral y vegetal, diferente en cada una de las plantas. Las dos últimas plantas tienen cuatro árboles enteros (raíces, tronco y hojas) que a modo de falsos pilares soportan el peso del coronamiento. Las raíces terminan confundiéndose en las guirnaldas que se deshacen en la tercera planta.

La casa fue proyectada por el arquitecto Gabriel Borrell, nacido en Sabadell, el cual llegó a firmar algún proyecto de Batllevell en su ciudad natal cuando este último hacía las funciones de arquitecto municipal. Aquí encontramos otro nexo de unión entre este edificio y el de la Carretera de Vallvidrera, los dos hechos por arquitectos nacidos en Sabadell y que se conocían.

Borrell fue arquitecto municipal de Barcelona (sección de alcantarillado), Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat y Esplugues de Llobregat.

El propietario de la casa era Francisco de Paula Vallet y se construyó entre los años 1908 a 1909.


dissabte, 10 de novembre del 2012

Paons reials (3)Més exemples ornamentals amb paons reials
Más ejemplos decorativos con pavos reales
Some more examples of ornamental peacocks

ELORRIO - Basílica de la Purísima
Altar de San Valentín Berrio-otxoa
Manuel María Smith i Marcelino Arrupe, 1908

AMSTERDAM - Van Eeghenstraat, 66-68
Joseph Herman, 1903
FLORÈNCIA - Orcagna, 53
Adolfo Coppedè, 1906/07
PRAGA-Pařísžská, 28/131 - Bílkova, 2
Karel Mašek, 1916
dijous, 1 de novembre del 2012

BARCELONA - Carretera de Vallvidrera, 102


L'any passat en Josep Casamartina va rebre l'encàrrec del  Museu del Gas de fer una biografia de l'arquitecte Juli Batllevell, el qual era l'autor de l'edifici que ocupa l'esmentat Museu a Sabadell.

En Josep em va demanar la meva col·laboració per cercar dades i edificis d'en Batllevell, tasca en la qual també va participar la Lídia Guarch.

Una dels fets que més ens va sorprendre és que Batllevell no tenia el títol d'arquitecte per Barcelona, sinó per Madrid.

Després també vam descobrir que era l'autor d'alguns edificis que ens constaven com "d'autoria desconeguda".

Un d'aquests és el que presentem en aquest article.

Antoni Castañer va realitzar a principis de segle XX una urbanització a tocar de l'actual estació inferior del funicular de Vallvidrera. Els arquitectes encarregats per fer les cases i altres elements ,com ara el cafè i el quiosc, van ser Bonaventura Conill, Alfred Paluzie, Arnald Calvet, Antoni de Facerias i Ramon Ribera, aquests dos darrers mestres d'obra. En l'arxiu de Sarrià hi han els plànols de totes les construccions llevat del de la casa de Carretera de Vallvidrera, 102, la qual, a banda, és molt diferent a la resta d'edificacions de la zona.

La casa és un cub amb una torre lateral a l'estil d'Olbrich i presenta un motlluratge molt recarregat, abarrocat, semblant als de Valeri i Pupurull. A més els laterals estan rematats amb un arbre d'abundant fullatge amb arrels molt marcades.

A l'hora de redactar el llibre el Josep va contactar amb els descendents del Batllevell  va ser aleshores que va "descobrir" que aquesta casa, coneguda com a Vila Maria,  era obra de Batllevell, del 1903.

El año pasado Josep Casamartina recibió el encargo del Museo del Gas de hacer una biografía del arquitecto Juli Batllevell, el cual era el autor del edificio que dicho Museo ocupa en Sabadell.

Josep me pidió mi colaboración para buscar datos y edificios de Batllevell, tarea en la que también participó Lidia Guarch.

Una de los hechos que más nos sorprendió es que Batllevell no tenía el título de arquitecto por Barcelona, ​​sino por Madrid.

Después también descubrimos que era el autor de algunos edificios que nos constaban como "de autoría desconocida".

Uno de estos es el que presentamos en este artículo.

Antonio Castañer realizó a principios de siglo XX una urbanización junto a la actual estación inferior del funicular de Vallvidrera. Los arquitectos encargados de diseñar las casas y otros elementos, como el café y el quiosco, fueron Bonaventura Conill, Alfred Paluzie, Arnald Calvet, Antonio de Facerias y Ramon Ribera, estos dos últimos maestros de obra. En el archivo de Sarrià están los planos de todas las construcciones excepto el de la casa de la carretera de Vallvidrera, 102, la cual es muy distinta al resto de edificaciones de la zona.

La casa es un cubo con una torre lateral al estilo de Olbrich y presenta un molduraje muy recargado, abarrocado, similar a los de Valeri y Pupurull. Además los laterales están rematados con un árbol de abundante follaje con raíces muy marcadas.

Al  redactara el libro Josep contactó con los descendientes del Batllevell y fue entonces que "descubrimos" que esta casa, conocida como Villa Maria,  era obra de Batllevell, de 1903.

VILAFRANCA DEL PENEDÈS - Quiosc


L’altre dia en una antiga postal de Vilafranca del Penedès vaig veure aquest quiosc modernista actualment desaparegut.

Es trobava a la Rambla de Sant Francesc  i era conegut com a “Quiosc del Magí”.

El va projectar l’arquitecte Santiago Güell el 1912 per a Pere Llorens.

El febrer del 1966 va ser destruït. Una llàstima.

Són molt els quioscos que han anat desapareixent: el de Josep Renom a Sabadell; el que hi havia al Passeig del Born, a tocar de l’Hort de la Reina, a Palma de Mallorca, i tants d’altres.El otro día en una antigua postal de Vilafranca del Penedès vi este quiosco modernista actualmente desaparecido.

Se encontraba en la Rambla de San Francisco y era conocido como "Quiosco del Magí".

Lo proyectó el arquitecto Santiago Güell en 1912 para Pedro Llorens.

En febrero de 1966 fue destruido. Una lástima.

 Son muchos los quioscos que han ido desapareciendo: el de Josep Renom en Sabadell; el  que había en el Paseo del Born, junto a el Huerto de la Reina, en Palma de Mallorca, y tantos otros.

DONOSTIA - Prim, 10


A Donostia-Sant Sebastià es troben diversos exemples d'edificis modernistes, la majoria d'ells projectats pels arquitectes Luis Elizalde o Ramón Cortázar.

Se solen trobar dintre l'anomenada "Àrea Romàntica".

En aquest cas hem escollit la casa que es troba al carrer Prim, 10 a tocar de la Plaza de Bilbao. La casa en si és eclèctica, però té una magnífica porta modernista la qual no és un afegit posterior, sinó que ja es troba dibuixada en el projecte original.

La casa era propietat de Vicente Mendizábal i la va bastir el mestre d'obres Pedro de Aristegui el 1905.En Donostia-San Sebastián se encuentran varios ejemplos de edificios modernistas, la mayoría de ellos proyectados por los arquitectos Luis Elizalde o Ramón Cortázar.

Se suelen encontrar dentro la llamada "Área Romántica".

En este caso hemos elegido la casa que se encuentra en la calle Prim, 10 junto a la Plaza de Bilbao. La casa en sí es ecléctica, pero tiene una magnífica puerta modernista la cual no es un añadido posterior, sino que ya se encuentra dibujada en el proyecto original.

La casa era propiedad de Vicente Mendizábal y la construyó el maestro de obras Pedro de Aristegui en 1905

dilluns, 1 d’octubre del 2012

ALCANTARILLA - Nona, 7


Una altra mostra modernista a la regió murciana és la casa Cobarro ubicada al carrer Nona, 7 d'Alcantarilla. Aquesta no és l'única obra en aquest estil  que es troba en aquesta localitat.

La Casa Cobarro és d'autoria desconeguda, presenta una simetria tan estructural com ornamental respecte a l'eix central i combina elements decoratius propis del modernisme català i l'ús de la ceràmica a la façana propi del País Valencià, d'aquí es podria deduir que el seu dissenyador podria haver estudiat a l'Escola de Barcelona.

Els balcons es troben iguals en un edifici de Mula, al carrer Boticas, núm. 14 i en un altre a la pedania de La Ñora (Múrcia), a la Plaza Mayor, 3.

Actualment només resta la façana principal dempeus, la resta de l'edifici s'ha enderrocat.

(2005)
(2012)Otra muestra modernista en la región murciana es la casa Cobarro ubicada en la calle Nona, 7 de Alcantarilla. Esta no es la única obra en este estilo que se encuentra en esta localidad.

La Casa Cobarro es de autoría desconocida, presenta una simetría tanto estructural como ornamental respecto al eje central y combina elementos decorativos propios del modernismo catalán y el uso de la cerámica en la fachada propio del País Valenciano, de aquí se podría deducir que su diseñador podría haber estudiado en la Escuela de Barcelona.

Se encuentran unos balcones idénticos a estos en Mula, en la calle Boticas, nº 14 y otros en la pedanía de La Ñora (Murcia) en la Plaza Mayor, nº 3.

Actualmente del edificio solamente queda en pie la fachada, el resto se ha demolido.

Paons reials (2)


Més exemples ornamentals amb paons reials
Más ejemplos decorativos con pavos reales
Some more examples of ornamental peacocks

BARCELONA- Passeig Sant Joan, 7
Adolf Ruiz Casamitjana, 1899

BARCELONA - Nàpols, 266
Josep Masdeu, 1930

BRUSSEL·LES - Chaussée de Forest, 20-20A
C. Bakker, 1911

RIGA - Elizabetes, 10b
Mikhail Eisenstein, 1903


TIMIŞOARA - Piaţa Plevnei, 7
Márton Gemeinhardt, 1904

PUIG I CADAFALCH - Influències


En aquest article es pot veure la influència que exercí Puig i Cadafalch en el modernisme català.

Prenent com a punt de partida el gòtic, Puig i Cadafalch aconseguí moltes de les seves millors obres. Una de les primeres va ser el restaurant, encara existent, dels Quatre Gats, el qual es troba en un edifici que construí en el petit carreró de Montsió, a tocar del Portal de l’Àngel, el 1895/95 i a petició de Francesc Martí Puig.

En els seus baixos es poden veure les obertures en forma ogival amb una estructura de fusta que forma la porta d’accés i uns laterals.

Rubió i Bellver, fidel col·laborador de Gaudí,  en la Farmàcia Nueva de Ramón Puig deixà de banda el mestre i s’inspira en Puig i Cadafalch. Fins i tot, en els laterals es pot veure una estructura de ferro similar a la dels Quatre Gats. La Farmàcia era a Saragossa, carrer Azoque, i es va projectar el 1907. Actualment desapareguda.

Una altra farmàcia es va inspirar en els Quatre Gats, em refereixo a la Farmàcia de Lluís Font que existia al carrer Major de Sitges. En aquest cas l’artífex no va ser un arquitecte, sinó un mestre fuster, en Joan Rius, qui la va dissenyar el 1909. També desapareguda. D’aquesta farmàcia no en sabia res i va ser consultant el llibre “L’Abans de Sitges, recull gràfic” on la vaig descobrir. Presentava una rica ornamentació floral tant escultòrica com en els vitralls.

Quatre Gats

Farmacia Nueva
Farmàcia Lluís Font
(foto L'Abans Sitges, cedida per Francesca Guinart Costa)En este artículo se puede ver la influencia que ejerció Puig i Cadafalch en el modernismo catalán.

Tomando como punto de partida el gótico, Puig i Cadafalch consiguió muchas de sus mejores obras. Una de las primeras fue el restaurante, todavía existente, “els Quatre Gats” el cual se encuentra en un edificio que construyó en el pequeño callejón de Montsió, junto al Portal de l'Àngel, el 1895/95 y a petición de Francesc Martí Puig.

En sus bajos se pueden ver las oberturas en forma ojival con una estructura de madera que forma la puerta de acceso y unos laterales.

Rubió i Bellver, fiel colaborador de Gaudí, en la Farmacia Nueva de Ramón Puig dejó de lado el maestro y se inspira en Puig i Cadafalch. Incluso, en los laterales se puede ver una estructura de hierro similar a la de los Quatre Gats. La Farmacia estaba en Zaragoza, calle Azoque, y se proyectó en 1907. Actualmente desaparecida.

Otra farmacia se inspiró en los Quatre Gats, me refiero a la Farmacia de Lluís Font que existía en la calle Major de Sitges. En este caso el artífice no fue un arquitecto, sino un maestro carpintero, Joan Rius, quien la diseñó en 1909. También desaparecida. De esta farmacia no sabía nadaa y fue consultando el libro "El Abans de Sitges, recull gràfic" donde la descubrí. Presentaba una rica ornamentación floral tanto escultórica como en los vitrales.

dissabte, 1 de setembre del 2012

RIGA - BARCELONA - coincidències


Riga i Barcelona són dos ciutats amb diverses coses amb comú: les dos són de les que més modernisme tenen en el món; les dos eren capitals d’una nació sense estat (Letònia i Catalunya); les dos tenen un esplendorós passat medieval, especialment a l’època del gòtic; les dos volien crear un estil que les diferenciés de l’acadèmic i oficial i les dos tenien una burgesia que donava suport a aquesta idea.

Si Barcelona compta amb Domènech i Montaner i Puig i Cadafalch com a principals figures (Gaudí és un cas a part del modernisme), Riga compta amb Mikhail Eisenstein i Konstantīns Pēkšēns.

Com a exemple posem un edifici de cada ciutat que presenta una certa similitud en la forma de rematar-lo: un drac  defensor.

El de Barcelona és obra de Joaquim Bassegoda (1912) i el de Riga de Karl Johann Felsko (1903)
Riga y Barcelona son dos ciudades con varias cosas en común: las dos son de las que más modernismo tienen en el mundo; las dos eran capitales de una nación sin estado (Letonia y Cataluña), las dos tienen un esplendoroso pasado medieval, especialmente en la época del gótico; las dos querían crear un estilo que las diferenciara de lo académico y oficial y las dos tenían una burguesía que respaldaba esta idea.

Si Barcelona cuenta con Domènech i Montaner y Puig i Cadafalch como principales figuras (Gaudí es un caso aparte del modernismo), Riga cuenta con Mikhail Eisenstein y Konstantina Pēkšēns.

Como ejemplo ponemos un edificio de cada ciudad que presenta una cierta similitud en la forma de rematarlo: un dragón defensor.

El de Barcelona es obra de Joaquim Bassegoda (1912) y el de Riga de Karl Johann Felsko (1903)

POZOBLANCO - Real, 14


Al carrer Real de Pozoblanco, província de Còrdova, destaca aquest edifici per la seva fastuosa decoració vegetal. Es troba al número 14,  cantonada amb el carrer Guillermo Vizcaino.

A primera vista sembla una obra de l'arquitecte Adolfo Castiñeyra, autor de gairebé tots els edificis modernistes de la província i en especial de la casa Teófilo Álvarez Cid (Gran Capitán, 32, Còrdova, 1907), actual seu de la Demarcació Provincial del Col · legi d'Arquitectes.

L'obra que ens ocupa és obra del mestre de cases local Marcelino de Torres el qual la va edificar a petició de Pedro García Caballero el 1908/09. Segurament aquest autor es va inspirar en l'obra de Castiñeyra.

L'estructura de l'edifici és clàssica. La decoració es distribueix al voltant de tots els buits, de les obertures, de l'edifici, dels pilars laterals i de la balustrada superior. Aquesta decoració és diferent en cada pis.

L'autoria de l'edifici l'he trobat en l'escrit d'Antonio Merino Madrid " El arquitecto Adolfo Castiñeyra y Boloix en Los Pedroches " dins " Crónica de Córdoba y sus pueblos", 2010En la calle Real de Pozoblanco, provincia de Córdoba, destaca  este edificio por su fastuosa decoración vegetal. Se encuentra en el número 14 esquina con la calle Guillermo Vizcaino.

A primera vista parece una obra del arquitecto Adolfo Castiñeyra, autor de casi todos los edificios modernistas de la provincia y en especial de la casa Teófilo Álvarez Cid (Gran Capitán, 32, Córdoba, 1907), actual sede de la Demarcación Provincial del Colegio de Arquitectos.

La obra que nos ocupa es obra del alarife local Marcelino de Torres el cual la edificó a petición de Pedro García Caballero en 1908/09. Seguramente este autor se inspiró en la obra de Castiñeyra.

La estructura del edificio es clásica. La decoración se distribuye alrededor de todos los vanos del edifico, de los pilares laterales y de la balaustrada superior. Esta decoración es diferente en cada piso.

La autoría del edificio la he encontrado en el escrito de Antonio Merino Madrid “El arquitecto Adolfo Castiñeyra y Boloix en Los Pedroches” dentro de “Crónica de Córdoba y sus pueblos”, 2010.

SANTA OLIVA - casa Larrienaga


A la Carretera de Santa Oliva, 20-22, de la localitat penedenca de Santa Oliva s’alça la Torre coneguda com Larrienaga, nom del  propietari xilè que l’adquirí cap als anys vint del darrer segle.

La casa va ser construïda per Miquel Puig Amat entre els anys 1905 i 1906 de la mà de l’arquitecte Josep Maria Barenys, arquitecte municipal durant molts anys de la veïna població d’El Vendrell.

Com totes les obres de Barenys té unes fortes connotacions properes al modernisme austríac, el conegut com Sezession, i hi destaquen la forma ovoïdals de les finestres, l’ús de la ceràmica vidrada verda, els esgrafiats i el penó de ferro forjat que corona la façana principal de l’edifici. L'edifici compta també amb una torre-mirador.

Aquest penó va ser dissenyat pel mateix Barenys i forjat pel manyà Pau Socias per festejar el sant del propietari, sant Miquel,  el setembre del 1906. Servia per enlairar una gran senyera.

L'any 1920 es construí un magatzem annex en el pati.

La majoria de les obres modernistes de Barenys es troben a Barcelona i criden per la seva exuberant ornamentació, es poden esmentar les de:

Pau Claris, 161
Balmes, 85 i 87
Mallorca, 302, 304 i 306.
En la Carretera de Santa Oliva, 20-22, de la localidad penedense de Santa Oliva se alza la Torre conocida como Larrienaga, nombre del propietario chileno que la adquirió hacia los años veinte del siglo pasado.

La casa fue construida por Miquel Puig Amat entre los años 1905 y 1906 de la mano del arquitecto Josep Maria Barenys, arquitecto municipal durante muchos años de la vecina población de El Vendrell.

Como todas las obras de Barenys tiene unas fuertes connotaciones cercanas al modernismo austríaco, el conocido como Sezession, destacando la forma ovoide de las ventanas, el uso de la cerámica vidriada verde, los esgrafiados y el pendón de hierro forjado que corona la fachada principal del edificio. El edificio cuenta también con una torre mirador.

Este pendón fue diseñado por el mismo Barenys y forjado por el cerrajero Pau Socias para festejar el santo del propietario, San Miguel,  en septiembre de 1906. Servía para desplegar una gran bandera.

En el año 1920 se construyó un almacén anexo en el patio.

La mayoría de las obras modernistas de Barenys se encuentran en Barcelona y llaman la atención por su exuberante ornamentación, se pueden mencionar las de:

Pau Claris, 161
Balmes, 85 y 87
Mallorca, 302, 304 y 306.

dimecres, 1 d’agost del 2012

ÚBEDA - Ancha, 29

Reprenent el tema dels pentinats de caire iber, ens trobem amb aquestes dues cares femenines en un edifici a la localitat d’Úbeda (província de Jaén)

La casa presenta un tractament de les finestres i del coronament que recorda l’utilitzat en la darrera època per Jeroni F. Granell tot i que descarto la seva autoria.

No sé sap qui va ser l’arquitecte o mestre d’obres que la va dissenyar ni el nom del seu propietari. Tampoc tinc cap dada de l’any de construcció.
Retomando el tema de los peinados de tipo íbero, nos encontramos con estas dos caras femeninas en un edificio en la localidad de Úbeda (provincia de Jaén)

La casa presenta un tratamiento de las ventanas y del coronamiento que recuerda el utilizado en la última época por Jeroni F. Granell aunque descarto su autoría.

No sé sabe quién fue el arquitecto o maestro de obras que la diseñó ni el nombre de su propietario. Tampoco tengo ningún dato del año de construcción.

MÚRCIA - casa Díaz Cassou


Quan es parla de modernisme a la regió murciana normalment les dades es refereixen a Cartagena i dintre d'aquella població al tortosí Victor Beltrí, però a la comunitat hi han altres exemples modernistes fets tant per Beltrí com per altres autors.

A la capital murciana es troba, per exemple, la casa de Pedro Díaz Cassou al carrer de Santa Teresa, núm. 21. La casa va ser projectada per l'arquitecte José Antonio Rodríguez Martínez i es va construir entre els anys 1900 a 1906. Rodríguez es va titular a l'Escola de Madrid el 1893 i va ser arquitecte municipal de Múrcia des del 1901 fins al 1928. També va ser arquitecte municipal d'Oriola i diocesà d'Oriola i de Cartagena.

Aquesta construcció té una clara referència medieval. La façana principal, la que dóna al carrer, està molt més treballada que la lateral, però el més destacable és el cos que forma el xamfrà amb el coronament amb merlets i la seva tribuna-mirador central.

La tribuna està formada per petites columnes que reposen totes elles, llevat de la central, sobre unes bases amb carasses, a més, totes elles tenen un acabament en un pronunciat floró vegetal, excepte, un altre cop, la central la qual és rematada per un bust femení. La columneta central, a més, és de fusta vista. Tant la tribuna com el balcó de la façana principal descansen sobre unes mènsules que tenen esculpides les lletres del propietari: diaz cassou.

La barana del mirador és d'un ric disseny modernista, la resta de ferros són de catàleg.
Cuando se habla de modernismo en la región murciana normalmente los datos se refieren a Cartagena y dentro de esa población al tortosino Victor Beltrí, pero en la comunidad hay otros ejemplos modernistas hechos por Beltrí o por otros autores.

En la capital murciana se encuentra, por ejemplo, la casa de Pedro Díaz Cassou en la calle Santa Teresa, n. 21. La casa fue proyectada por el arquitecto José Antonio Rodríguez Martínez y se construyó entre los años 1900 a 1906. Rodríguez se tituló en la Escuela de Madrid en 1893 y fue arquitecto municipal de Murcia desde 1901 hasta 1928. También fue arquitecto municipal de Orihuela y diocesano de Orihuela y de Cartagena.

Esta construcción tiene una clara referencia medieval. La fachada principal, la que da a la calle, está mucho más trabajada que la lateral, pero lo más destacable es el cuerpo que forma el chaflán con un coronamiento almenado y una tribuna-mirador central.

La tribuna está formada por pequeñas columnas que reposan todas ellas, salvo la central, sobre unas bases con caras esculpidas, además, todas ellas tienen un acabado en un pronunciado florón vegetal, excepto, de nuevo, la central, la cual es rematada por un busto femenino. La columna central, además, es de madera vista. Tanto la tribuna como el balcón de la fachada principal descansan sobre unas ménsulas que tienen esculpidas las letras del propietario: diaz cassou.

La barandilla del mirador es de un rico diseño modernista, el resto de hierros son de catálogo.

L'HAIA - vitrall d'en Rigalt, Granell y Cia.


Encara que no sigui modernista, publico aquest mes aquest article sobre aquest vitrall que podem observar en el Museu Louwman de l’Haia dedicat a l’automòbil.

El vitrall presenta una escena costumista en la que un cotxe avariat està sent arreglat per uns mecànics mentre que el conductor i la seva acompanyant s’estant petonejant. Un gos també ensuma una gossa en zel. Al fons, un molí de vent holandès.

L’escena és típica del camp holandès, però el que ens sorprèn és que qui signa el vitrall és l’empresa barcelonina Rigalt, Granell i Cia. És un disseny propi o van rebre l’encàrrec  d’algun holandès acompanyat d’una pintura o esbós?

L’obra deu ser dels anys 20 quant el taller era portat per l’arquitecte Granell, donat que Rigalt havia mort el 1914.

Antoni Rigalt Blanch (1861-1914), pintor i dibuixant, va fundar l’empresa de vitralls del seu nom i al 1903 es va associar amb l’arquitecte Jeroni F. Granell Manresa (1867-1931), un dels màxims exponents del modernisme català. L’empresa va estar activa amb el nom de “Rigalt, Granell y Cia.” entre els anys 1903 i 1923, entre els seus treballs cal esmentar el vitrall de la cúpula invertida del Palau de la Música Catalana i els de la casa Lleó Morera.

Les fotos me les va trametre Ron Conijn, un veritable apassionat del modernisme català que organitza viatges culturals des d’Holanda per visitar els cellers catalans tot fent una síntesi entre el modernisme i l’enologia catalanes.


Aunque no sea modernista, publico este mes este artículo sobre este vitral que podemos observar en el Museo Louwman de La Haya dedicado al automóvil.

La vidriera presenta una escena costumbrista en la que un coche averiado está siendo arreglado por unos mecánicos mientras que el conductor y su acompañante se están besando. Un perro también huele a una perra en celo. Al fondo, un molino de viento holandés.

La escena es típica del campo holandés, pero lo que nos sorprende es que quien firma el vitral es la empresa barcelonesa Rigalt, Granell y Cía. Es un diseño propio o recibieron el encargo de algún holandés acompañado de una pintura o boceto?

La obra debe ser de los años 20 cuando el taller era llevado por el arquitecto Granell, dado que Rigalt había muerto en 1914.

Antoni Rigalt Blanch (1861-1914), pintor y dibujante, fundó la empresa de vitrales de su nombre y en 1903 se asoció con el arquitecto Jeroni F. Granell Manresa (1867-1931), uno de los máximos exponentes del modernismo catalán. La empresa estuvo activa con el nombre de "Rigalt, Granell y Cía." entre los años 1903 y 1923, entre sus trabajos cabe mencionar el vitral de la cúpula invertida del Palau de la Música Catalana y los de la casa Lleó Morera .

Las fotos me las envió Ron Conijn, un verdadero apasionado del modernismo catalán que organiza viajes culturales desde Holanda para visitar las bodegas catalanes haciendo una síntesis entre el modernismo y la enología catalanas.

Joan Bassegoda


Des d'aquestes línies vull retre un homenatge al professor Joan Bassegoda i Nonell difusor de la figura de Gaudí en particular i de tot el modernisme en general i que va finar el proppassat dia 30 de juliol.

Ell em va ajudar a publicar els meus llibres, em va deixar accedir lliurement a la Càtedra Gaudí, als fons de la mateixa i als seus propis, i em va empentar per continuar amb la recerca i difusió del modernisme. Van ser molts els dissabtes i els diumenges que vam passar a la Càtedra, a la Finca Güell, d'on el van treure. Moltes vegades coincidíem amb altres estudiosos com ara el Jesús Ruiz de Guinea i el Witold Burkiewicz, i sempre Victoria Iturbe. 

Trobarem a faltar les d'anècdotes que ens explicava sobre molts arquitectes i mestres d'obra, moltes d'elles conegudes de primera mà i d'altres que li havien explicat els seus familiars, així com les moltes dades que ens transmetia sobre la vida i obra d'en Gaudí. 

No t'oblidarem. Desde estas líneas quiero rendir un homenaje al profesor Joan Bassegoda i Nonell, difusor de la figura de Gaudí en particular y de todo el modernismo en general, fallecido el pasado día 30 de julio.

Él me ayudó a publicar mis libros, me dejó acceder libremente a la Cátedra Gaudí, a los fondos de la misma y a los suyos propios, y me animó a continuar con la investigación y difusión del modernismo. Fueron muchos los sábados y domingos que pasamos en la Càtedra, en la Finca Güell, de donde lo sacaron. Muchas veces coindiamos con otros estudiosos como Jesús Ruiz de Guinea, Witold Burkiewicz y siempre Victoria Iturbe.

Echaremos de menos las historias que nos contaba sobre muchos arquitectos y maestros de obra, algunas de ellas vividas de primera mano, otras que a él le habían contado sus familiares, así como los muchísimos datos que nos transmitía sobre la vida y obra de Gaudí. 

No te olvidaremos.diumenge, 1 de juliol del 2012

BARCELONA - sepulcre Joan Cabot


Els mestres d’obra i els arquitectes no només dissenyaven les cases dels vius , sinó que també feien les “dels morts”.

Moltes vegades els propietaris d’una casa requerien els serveis del mateix facultatiu que li va projectar perquè també li dissenyés la seva tomba o panteó.

En aquest cas presentem un sepulcre dissenyat pel famós mestre d’obres Josep Graner qui el 1903 el bastí per a Joan Cabot Amigó i família, essent els marbristres Serra i Figueras els qui l’esculpiren.

Presenta una rica temàtica vegetal, simètrica respecte un eix central; l’escultura d’un àngel al bell mig i el tipus de cal·ligrafia fet servir és el propi del modernisme.

Es troba al Cementiri de Montjuïc, a la Via de la Santa Creu, núm. 4-M. Serra i Figueras signen el treball.


Los maestros de obra y los arquitectos no sólo diseñaban las casas de los vivos, sino que también hacían las "de los muertos".

Muchas veces los propietarios de una casa requerían los servicios del mismo facultativo que se la proyectó para que también le diseñara su tumba o panteón.

En este caso presentamos un sepulcro diseñado por el famoso maestro de obras Josep Graner quien en 1903 lo construyó para Joan Cabot Amigó y familia, siendo los marmolistas Serra y Figueras quienes la esculpieron.

Presenta una rica temática vegetal, simétrica respecto a un eje central; la escultura central de un ángel y el tipo de caligrafía usado es el propio del modernismo.

Se encuentra en el Cementerio de Montjuïc, en la Vía de la Santa Cruz, núm. 4-M. Serra y Figueras firman el trabajo.