diumenge, 2 de gener de 2011

SÁSTAGO - Central HidroelèctricaEns vam desplaçar a aquesta localitat saragossana per veure el pont sobre l'Ebre i el Monestir de Rueda i ens va sorprendre trobar aquesta Central Hidroelèctrica.

Presenta una forta influència del treball que va fer Rubió i Bellver a la Colònia Güell, a més de ser contemporània a la mateixa, donat que es va edificar entre 1904 i 1908.


La Central pertanyia a l'Electro Metalúrgica del Ebro, empresa amb seu a Barcelona i de la qual el seu primer president va ser Ferran Junoy, autor de l'antiga fàbrica de la Maquinista a Barcelona.


Els propietaris de la companyia eren Pere Catasús, Dionisio Conde, Joan Espiell, Romà Fabra i Puig, Vicenç ferrer, Alfredo Mata, Ramon Monegal, Francesc P. Pons, Antoni Solà de Mas, Josep Viladomiu i el propi Junoy.


Les investigacions de la historiadora de l'art Patricia Pérez Castañer han descobert que l'arquitecte autor del projecte va ser Francesc Solà Gené, el qual va rebre la Medalla d'Or de l'Exposició Hispano-Francesa de Saragossa per aquest.

- -- * * * * * -

Nos desplazamos a esta localidad zaragozana para ver el puente sobre el Ebro y el Monasterio de Rueda y nos sorprendió encontrar esta Central Hidroeléctrica.

Presenta una fuerte influencia del trabajo realizado por Rubió i Bellver en la Colonia Güell, además de ser contemporánea a la misma, dado que se edificó entre 1904 y 1908.


La Central pertenecía a la Electro Metalúrgica del Ebro, empresa con sede en Barcelona y de la que fue su primer presidente Ferran Junoy, autor de la antigua fábrica de la Maquinista en Barcelona.


Los propietarios de la compañía eran Pedro Catasús, Dionisio Conde, Juan Espiell, Román Fabra i Puig, Vicente Ferrer, Alfredo Mata, Ramón Monegal, Francesc P. Pons, Antonio Solà de Mas, José Viladomiu y el propio Junoy.


Las investigaciones de la historiadora del arte Patricia Pérez Castañer han descubierto que el arquitecto autor del proyecto fue Francisco Solà Gené, el cual recibió la Medalla de Oro de la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza por el mismo.

BILBAO - Muelle de Olabeaga, 22


A tocar de la Ría de Bilbao, al Muelle de Olabeaga, s'alça aquesta casa dissenyada per l'arquitecte Luis Basterra amb forta influència de l'Art Nouveau belga. Tot i que ha estat modificada, encara manté les obertures originals de la planta baixa i de la primera planta. La planta baixa es contempla com una gran arcada amb tres obertures, mentre que a la primera planta cal esmentar el cercle que envolta les finestres. La façana combina la pedra amb el maó i presenta treballs en ferro.

Luis Basterra es va titular com a arquitecte per l'Escola de Madrid el 1891
Junto a la Ría de Bilbao, en el Muelle de Olabeaga, se alza esta casa diseñada por el arquitecto Luis Basterra con fuerte influencia del Art Nouveau belga. A pesar de que ha sido modificada, aún mantiene las aberturas originales de la planta baja y de la primera planta. La planta baja se contempla como una gran arcada con tres aberturas, mientras que en la primera planta hay que mencionar el círculo que rodea las ventanas. La fachada combina la piedra con el ladrillo y presenta trabajos en hierro.

Luis Basterra se tituló como arquitecto por la Escuela de Madrid en 1891