dimecres, 9 d’octubre del 2013

BARCELONA - Plaça Lesseps - Casa Ramos

Continuant amb el tema de les papallones, també se’n pot veure unes de molt bona factura en  els ferros de la gran tribuna que ocupa el bell mig de la casa Ramos de Barcelona.

La casa Ramos va ser projectada per l’arquitecte Jaume Torres Grau el 1905 i enllestida el 1908. Jaume Torres formava amb el seu germà, el també arquitecte Raimon, la Sociedad Torres Hermanos i van edificar força edificis a Barcelona. Ambdós eren fills de Josep Torres Ferran, mestre d’obres també actiu a la ciutat i van formar una família d’arquitectes entre els que cal esmentar el racionalista Josep Torres Clavé, fill de Raimon,  i Raimon Torres Torres, fill de Torres Clavé .

Aquest edifici modernista de la plaça Lesseps és força similar al que el mateix arquitecte va projectar al carrer d’Aribau, 180 i va ser la primer edificació que va construir per a Ricardo Ramos,  altres van ser el panteó familiar al cementiri de Sant Gervasi (1910/12) i el teatre Reina Victoria a Melilla (1910/11).

Ricardo Ramos Cordero era un navilier barceloní que va arribar a ser diputat per Lleida en els anys 1914 a 1916 i senador per la província de Barcelona del 1918 al 1923.


Continuando con el tema de las mariposas, también se pueden ver unas de muy buena elaboración en los hierros de la gran tribuna que ocupa el eje central de la casa Ramos de Barcelona.

La casa Ramos fue proyectada por el arquitecto Jaime Torres Grau en 1905 y terminada en 1908. Jaume Torres formaba junto con su hermano  el también arquitecto Ramón, la Sociedad Torres Hermanos y edificaron bastantes edificios en Barcelona. Ambos eran hijos de José Torres Ferran, maestro de obras también activo en esta ciudad y crearon una familia de arquitectos entre los que cabe mencionar al racionalista Josep Torres Clavé, hijo de Ramón, y a Ramón Torres Torres hijo de Torres Clavé.

Este edificio modernista de la Plaça Lesseps es bastante similar al que el mismo arquitecto proyectó en la calle Aribau, 180. Es la primera edificación que construyó para Ricardo Ramos, otras fueron el panteón familiar en el cementerio de Sant Gervasi (1910 /12) y el teatro Reina Victoria de Melilla (1910/11) .Ricardo Ramos Cordero era un naviero barcelonés que llegó a ser diputado por Lleida en los años 1914 a 1916 y senador por la provincia de Barcelona de 1918 a 1923.

Extremadura - nou llibre

Avui aprofitaré per fer esment de la recent publicació que amb l’historiador Ricardo Muñoz Fajardo hem fet sobre el modernisme a Extremadura.

En el llibre es tracta de les edificacions modernistes pròpiament dites i d’altres amb influències d’aquest moviment.

Extremadura és una gran desconeguda en aquesta temàtica i tot i que no té massa edificacions algunes d’elles són ben notables.

Cada edificació consta d'una fitxa, d'una descripció i una o més fotografies en blanc i negre.

Per fer aquesta publicació els autors hem recorregut les distintes localitats de les províncies de Càceres i Badajoz i hem consultat els diferents arxius a la recerca de les dades d’autoria, una recerca moltes vegades infructuosa per manca de documentació.

EXTREMADURA: EL MODERNISMO Y SUS INFLUENCIAS
Ricardo Muñoz Fajardo – Valentí Pons Toujouse
Libros Mablaz, núm. 5  Editorial Mablaz-Vampiro, 2013

Hoy aprovecharé para hacer mención de la reciente publicación que con el historiador Ricardo Muñoz Fajardo hemos realizado sobre el modernismo en Extremadura.

En el libro se trata de las edificaciones modernistas propiamente dichas y otras en las cuales se dejan ver influencias de este movimiento.

Extremadura es una gran desconocida en esta temática y aunque no tiene demasiadas edificaciones algunas de ellas son bastante notables.

Cada edificación va acompañada de una ficha, una descrioción y una o varias fotografías en blanco y negro.


Para hacer esta publicación los autores hemos recorrido las distintas localidades de las provincias de Cáceres y Badajoz y hemos consultado los diferentes archivos en busca de los datos de autoría, una búsqueda muchas veces infructuosa por falta de documentación.


EXTREMADURA: EL MODERNISMO Y SUS INFLUENCIAS
Ricardo Muñoz Fajardo – Valentí Pons Toujouse
Libros Mablaz, núm. 5  Editorial Mablaz-Vampiro, 2013

dijous, 3 d’octubre del 2013

RONDA - carrer Sevilla, 9 // ALACANT - Manero Mollà, 5

Parlant amb Guillermo Cegarra sobre modernisme i el bloc, m'ha fet fixar que a Alacant hi ha una papallona idèntica a la de Ronda.

La casa de Ronda és de l'arquitecte Sanguinetti, de l'any 1913, propietari José Palop (cognom dels Països Catalans)

La casa d'Alacant es troba al carrer Metge Manero Mollà, núm. 5 i no tinc dades ni del propietari ni de l'arquitecte ni de l'any.

Hi haurà algun nexe?

Ronda 


Alacant

(fotos: Valentí Pons)


Hablando con Guillermo Cegarra sobre modernismo y el blog, me ha comentado que en Alicante hay una mariposa idéntica a la de Ronda.

La casa de Ronda es del arquitecto Sanguinetti, del año 1913, propietario José Palop (apellido de los Países Catalanes)

La casa de Alicante se encuentra en la calle Médicor Manero Mollá, núm. 5 y no tengo datos ni del propietario ni del arquitecto ni del año.

¿Existirá algún nexo?

dimarts, 1 d’octubre del 2013

RONDA - carrer Sevilla, 9


Al carrer Sevilla de la localitat malaguenya de Ronda s’alça la casa de José Palop López. Es tracta d’una casa simètrica respecte un eix central, d’estructura clàssica, però amb detalls ornamentals modernistes que es manifesten al voltant de les diferents obertures, en les mènsules que suporten el ràfec del coronament i sobretot en el treball dels ferros entre els quals destaquen els dels balcons.

Les reixes dels tres balcons del primer pis –el central tancat per un mirador- estan formades per sengles abelles de molt bona factura.

La porta d’entrada també és modernista.

La casa va ser projectada per l’arquitecte Santiago Sanguinetti el 1913.

Hem de fer constar que, en el moment d’edificar-se, el carrer Sevilla era conegut com Cánovas del Castillo i la numeració corresponia al número 15.


   (foto: Valentí Pons i Toujouse)En la calle Sevilla de la localidad malagueña de Ronda se alza la casa de José Palop López. Se trata de una casa simétrica respecto a un eje central, tiene una estructura clásica, pero con detalles ornamentales modernistas que se manifiestan en torno a las diferentes aberturas, en las ménsulas que soportan el alero del coronamiento y sobre todo en el trabajo de los hierros entre los que destacan los de los balcones.

Las rejas de los tres balcones del primer piso -el central cerrado por un mirador- están formadas por sendas abejas de muy buena factura.

La puerta de entrada también es modernista.

La casa fue proyectada por el arquitecto Santiago Sanguinetti en 1913.


En el momento de edificarse, la calle Sevilla era conocida como Cánovas del Castillo y la numeración correspondía al número 15.