diumenge, 26 de juny de 2016

ORIS - Colònia Ymbern (Calvet)

Al municipi d'Orís, vora Torelló, i aprofitant l'aigua del Ter, Joan Camps edificà la Fàbrica de Filatures El Pelut el 1859

Després passà a Valentí Fath i finalment als fills de Pere Màrtir Calvet Carbonell, que era qui va fer edificar a Gaudí la famosa casa Calvet al carrer de Casp de Barcelona.


Els Calvet, Pere i Eduard Calvet Pintó,  crearen les cases per als treballadors avui abandonades i volgueren que Gaudí els aconsellés en la planificació de la colònia i hi projectés la Capella, la qual no va arribar a realitzar. Volien realitzar l'anomenat Paradís Obrer Modernista.

Les cases tenen força llum gràcies a la gran quantitat de finestrals. Es desconeix qui va ser l'autor de les mateixes: es parla de Josep Maria Riera, hi ha qui les atribueix a Josep Maria Pericas, el qual tenia l'estatge familiar a La Coromina (Torelló) i també a alguns dels arquitectes anomenats gaudinians (la influència gaudiniana es veu en l'ús de la pedra, alguns arcs, etc.)


Finalment el 1930 el conjunt passà a mans de Pere Ymbern, per la qual cosa es coneix com a Colònia Ymbern.

Els jardins eren obra de Nicolau Maria Rubió i Tudurí


 * * * * *

En el municipio de Orís, cerca de Torelló,  aprovechando el agua del río Ter, Joan Camps edificó la Fábrica de Hilados El Peludo en 1859

Después pasó a Valentín Fath y finalmente a los hijos de Pedro Mártir Calvet Carbonell, la persona que mandó edificar a Antoni Gaudí la famosa casa Calvet en la calle Casp de Barcelona.


Los Calvet, Pere y Eduard Calvet Pintó, crearon las casas para los trabajadores, hoy abandonadas, y quisieron que Gaudí les aconsejara en la planificación de la colonia y proyectara la Capilla, la cual no llegó a realizar. Querían realizar el llamado Paraíso Obrero Modernista.

Las casas tienen bastante luz gracias a la gran cantidad de ventanales. Se desconoce quién fue el autor de las mismas: se habla de Josep Maria Riera, hay quien las atribuye a Josep Maria Pericas, el cual tenía la morada familiar en La Coromina (Torelló) y también a algunos de los arquitectos llamados gaudinianos (la influencia gaudiniana se ve en el uso de la piedra, algunos arcos, etc.)


Finalmente en 1930 el conjunto pasó a manos de Pedro Ymbern, por lo que se conoce como colonias Ymbern.

Los jardines eran obra de Nicolau Maria Rubió i Tudurí


* * * * * 

In the municipality of Orís near Torello, using the water of the River Ter, Joan Camps built the factory "El Pelut" in 1859

Later he went to Valentin Fath and finally to the children of Pedro Martir Calvet Carbonell, the person who ordered to build his house in Barcelona (c/ Casp) to the famous Antoni Gaudí.The Calvet, Pere and Eduard Calvet Pintó, created the houses for workers, now abandoned, and wanted that Gaudí advise them in planning the colony and that projects the chapel, which was never carried out.

The houses have enough light thanks to the large number of windows. It is not known who was the author of them: somebody says  Josep Maria Riera, there are those who attributed to Josep Maria Pericas, which had his family home in La Coromina (Torelló) and also some of the  called Gaudinians architects.

Finally in 1930 the set was sold to Pedro Ymbern, thus is all known as Colònia Ymbern.


The gardens were the work of Nicolau Maria Rubió i Tudurí


diumenge, 19 de juny de 2016

BARCELONA - carrer Salses - carmelitesAl carrer Salses cantonada amb Lloret de Mar s'alça la Residència de les Carmelites, una de les poques obres de l'arquitecte Miquel Bertran de Quintana a  Barcelona.

És una obra on es reflecteix la influència que deixa Puig i Cadafalch en alguns arquitectes de les primeres generacions del modernisme.

L'edifici es bastí el 1902, anys després l'arquitecte deixà Barcelona i s'establí a Mèxic on projectà obres a Mèxic capital, Monterrey i Tampico.

Podeu veure una de les obres seves a Mèxic a:

https://vptmod.blogspot.com.es/2011/10/mexic-df-pavello-espanyol.html

L'edifici durant una temporada va ser Caserna de la Guàrdia Civil, cap als anys 50.

Era conegut com la "Residència dels Pobres" en contraposició a la que es troba més a dalt del carrer.

* * * * *En la calle Salses esquina con Lloret de Mar se alza la Residencia de las Carmelitas, una de las pocas obras del arquitecto Miguel Bertran de Quintana en Barcelona.

Es una obra donde se refleja la influencia que deja Puig i Cadafalch en algunos arquitectos de las primeras generaciones del modernismo.

El edificio se construyó en 1902, años después Miguel Bertran dejó Barcelona y se estableció en México donde proyectó obras en México D.F., Monterrey y Tampico.

Podéis ver una de sus obras  en México en:

https://vptmod.blogspot.com.es/2011/10/mexic-df-pavello-espanyol.html

Este edificio fué durante una temporada utilizado como Cuartel de la Guardia Civil, en los años 50's

Conocido también como la Residencia de los Pobres para distinguirla de la que se encuentra más arriba en la misma calle Salses
The Residence of the Carnmelites is at the corner of streets Salses and Lloret de Mar and is one of the few works of the architect Miguel Bertran de Quintana in Barcelona.

It is a work where is reflected the influence of Puig i Cadafalch  in some architects of the first generations of Art Nouveau.

The building was built in 1902, years after Miguel Bertran left Barcelona and settled in Mexico where he projected works in Mexico DF, Monterrey and Tampico.


You can see one of his works in Mexico:diumenge, 5 de juny de 2016

BARCELONA - Eixample (Gran Via) - Coll Portabella

Avui mostrem uns quants coronaments d'edificis de la Gran Via barcelonina tots ells pertanyen a diferents membres del família Coll Portabella i projectats per diferents autors entre 1904 i 1913.

Hoy mostramos unos cuantos remates de edificios sitos en la Gran Vía barcelonesa, todos ellos pertenecientes a diferentes miembros de la familia Coll Portabella, proyectados por diferentes autores entre los años 1904 a 1913.

Today a list of different buildings at Gran Via in Barcelona. All belong to different members of Coll Portabella family. They were designed between 1904 and 1913 for different authors.


Veure també / ver también / see also: