dissabte, 17 de desembre del 2016

AVOLA (Sicília) - Liberty

Exemples de modernisme a Avola, localitat de la província de Siracusa a l'illa de Sicília

Ejemplos de modernisme en Avola, localidad de la provincia de Siracusa en la isla de Sicilia

Exemples of Art Nouevau in Avola, in the province of Siracusa, Sicily, Italy.
dimarts, 6 de desembre del 2016

BARCELONA - Estació Marítima
Entre els anys 1910 i 1911 es va construir al Moll de Barcelona l'Estació Marítima de Passatgers. L'obra segurament fou projectada per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports Julio Valdés Humarán, director facultatiu de les Obres del Port de Barcelona.

Entre el 1914 i 1916 es realitzà una altra Estació, encara que aquesta ja no era modernista, obra del propi Valdés.

                             L'edifici en obres. (Frederic Ballell, Ilustració Catalana, 18/12/1910)

Entre los años 1910 y 1911 se construyó en el Muelle de Barcelona la Estación Marítima de Pasajeros. La obra seguramente la proyectó el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Julio Valdés Humarán, director facultativo de las Obras del Puerto de Barcelona.

Entre 1914 y 1916 se realizó otra Estación, aunque esta ya no era modernista, obra del propio Valdés.

Ubicació (cedit per Francisco Arauz)Between 1910 and 1911, the Maritime Passenger Station was built at the Dock of Barcelona. The work will surely be projected by the Engineer Julio Valdés Humarán, facultative director of the Works of the Harbor of Barcelona.


Between 1914 and 1916 another Station was realized, although this one was no longer Art Nouveaut. This one was also projected by Valdés.

Estació Marítima del 1916