divendres, 1 de juliol del 2011

BARCELONA - Puig i Cadafalch - carrer Escornalbou


Els grans arquitectes també van realitzar edificacions senzilles, moltes de les quals, com és habitual en aquest tipus d’edificis, han desaparegut.

Aquest és el cas de Josep Puig i Cadafalch que a l’any 1909 va realitzar aquesta petita casa en el barri barceloní del Guinardó, al carrer d’Escornalbou, i que es va mantenir dempeus fins a l’any 2005.

La casa, Villa Mar, la va manar construir Enrique Castel. Es tractava d’una casa d’estructura clàssica on el treball de l’arquitecte es podia veure en la forja, segurament obra de Ballarin, i en els merlets que la coronaven, recurs utilitzat força sovint per aquest arquitecte.Los grandes arquitectos también realizaron edificaciones sencillas, muchas de las cuales, como es habitual en este tipo de edificios, han desaparecido.

Este es el caso de Josep Puig i Cadafalch que en el año 1909 realizó esta pequeña casa en el barrio barcelonés del Guinardó, en la calle de Escornalbou, y que se mantuvo en pie hasta el año 2005.

La casa, Villa Mar, la mandó construir Enrique Castel. Se trataba de una casa de estructura clásica donde el trabajo del arquitecto se podía ver en la forja, seguramente obra de Ballarin, y en las almenas que la coronaban, recurso utilizado con frecuencia por este arquitecto.

LAS PALMAS - Constantino, 13A les Canàries també va arribar el modernisme de la mà d'arquitectes com ara Laureano Arroyo, Antonio Pintor, Mariano Estanga i Fernando Navarro, per esmentar-ne uns quants.

Es poden trobar mostres a les principals ciutats. En aquest article hem escollit una casa que es troba a la ciutat de Las Palmas, a l'illa de Gran Canària, la qual la va fer edificar Sebastián Suárez el 1909.

El que més destaca en la construcció és l'absència gairebé total de panys de paret, ja que tota la façana és ocupada per diferents tipus d'obertures, de fet el joc de les mateixes crida més l'atenció que no pas la decoració. Es tracta d'una façana asimètrica respecte l'eix vertical amb ornamentació floral, coup de fouet i guardapols que denoten l'origen català del seu autor, Laureano Arroyo, el qual va ser l'arquitecte municipal de Las Palmas entre els anys 1888 i 1910, any de la seva mort.
- - -

En las Islas Canarias también llegó el modernismo de la mano de arquitectos como Laureano Arroyo, Antonio Pintor, Mariano Estanga y Fernando Navarro, por citar unos cuantos.

Se pueden encontrar muestras en las principales ciudades. Para este artículo hemos escogido una casa que se encuentra en la ciudad de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, que hizo edificar Sebastián Suárez en 1909.

Lo que más destaca en la construcción es la ausencia casi total de entrepaño, ya que toda la fachada está ocupada por diferentes tipos de aberturas, de hecho, en este edificio sorprende más el juego de las mismas que la decoración. Se trata de una fachada asimétrica respecto al eje vertical con ornamentación floral, coup de fouet y guardapolvos que denotan el origen catalán de su autor, Laureano Arroyo, que fue el arquitecto municipal de Las Palmas entre los años 1888 y 1910, año de su muerte.