diumenge, 25 de maig del 2014

RIBADESELLA - Xalet Marqueses de Argüelles

El 1905 els Marquesos d’Argüelles decidiren de crear una colònia residencial a la Playa de Santa Marina de la població asturiana de Ribadesella.

Així entre aquest any i el 1910 construïren sis xalets, dels quals en resten quatre, a l’actual carrer de Ricardo Cangas, 9-13, actualment coneguts com a “El Hospitalillo”.

El 1911 van decidir construir la seva casa a l’actual número 17 del mateix carrer i l’encarregaren a l’arquitecte asturià Juan Álvarez Mendoza y Ussía el qual projectà un edifici eclèctic amb una torre lateral de clara influència modernista.

Aquest arquitecte té obres modernistes per Madrid, Astúries i Galícia i d’ell he tractat en referència a uns panteons que va fer a San Román de Piloña i a la mateixa Ribadesella.

http://vptmod.blogspot.com.es/2009/09/ribadesella-panteo-silverio-cangas.html

Segons consta a la placa explicativa que hi ha al passeig, aquest xalet va costar 50.000 pta, uns 300€ actuals, una veritable fortuna en aquella època.

Els peticionaris de l’obra van ser els Marquesos d’Argüelles matrimoni format per Federico Bernaldo de Quirós y Mier (Villahormes -San Miguel de Hontoria, Llanes- Astúries, 12.02.1858 - Madrid, 09.12.1921), senador del Regne, diputat provincial, cavaller de l’orde militar de Calatrava i llicenciat en dret  i la seva esposa, María Josefa Argüelles y Díaz-Pimienta, segona marquesa d’Argüelles (L’Havana, Cuba, 14.05.1869 - Sevilla, 27.10.1947)

A la part superior de la torratxa hi ha un escut heràldic de la família dels Quirós amb el lema “Después de Dios, la Casa de Quirós”, el qual també es pot llegir a Barcelona, al Pla de Palau, en la font del Geni Català. Aquesta font va ser erigida el 1856 en record del VIè Marquès de Campo Sagrado, Francisco José Bernaldo de Quirós, qui va fer possible portar les aigües de Montcada a Barcelona el 1826.

Com a nota curiosa cal dir que el rei Alfons XIII s'hi hostatjà el 19 de juliol del 1912 durant la seva visita a Astúries.En 1905 los Marqueses de Argüelles decidieron crear una colonia residencial en la Playa de Santa Marina de la población asturiana de Ribadesella.
Así entre este año y 1910 construyeron seis chalets, de los cuales quedan cuatro, en la actual calle de Ricardo Cangas, 9-13, actualmente conocidos como "El Hospitalillo".
En 1911 decidieron construir su casa en el actual número 17 de la misma calle y la encargaron al arquitecto asturiano Juan Álvarez Mendoza y Ussía el que proyectó un edificio ecléctico con una torre lateral de clara influencia modernista.
Este arquitecto tiene obras modernistas por Madrid, Asturias y Galicia y de él he tratado en referencia a unos panteones que hizo en San Román de Piloña y en la misma Ribadesella.


Según consta en la placa explicativa que hay en el paseo, este chalet costó 50.000 pta, unos 300 € actuales, una verdadera fortuna en aquella época.

Los peticionarios de la obra fueron los Marqueses de Argüelles matrimonio formado por Federico Bernaldo de Quirós y Mier (Villahormes-San Miguel de Hontoria, Llanes-Asturias, 12.02.1858 - Madrid, 09.12.1921 , senador del Reino, diputado provincial, caballero de la orden militar de Calatrava y licenciado en derecho y su esposa, María Josefa Argüelles y Díaz-Pimienta, segunda marquesa de Argüelles (La Habana, Cuba, 14.05.1869 - Sevilla, 27.10.1947)

En la parte superior de la torre hay un escudo heráldico de la familia Quirós con el lema "Después de Dios, la Casa de Quirós", el cual también se puede leer en Barcelona, en el Pla de Palau, en la fuente del Geni Català. Esta fuente fue erigida en 1856 en recuerdo del VI Marqués de Campo Sagrado, Francisco José Bernaldo de Quirós, gracias al cual se llevaron las aguas de Montcada a Barcelona en 1826.

Como nota curiosa destacar que el rey Alfonso XIII se hospedó el 19 de julio del 1912 durante su visita a Asturias.

diumenge, 11 de maig del 2014

BARCELONA - Carnisseria Modelo

En aquesta fotografia apareguda en la revista "Albúm Salón" del 1905 podem veure un dels establiments singulars que es van inaugurar a Barcelona, la "Carnisseria Modelo Siglo XX".

Es distingeix un fantàstic treball en forja en el reixat i en l'entramat vegetal que ressegueix la façana i tota mena de detalls estètics, fins i tot un cap d'una vaca tot fent referència a un dels tipus de carn que s'hi venia.

Es desconeix com era l'interior.

En la revista no s'especifica qui va ser-ne l'autor i tampoc ho he aconseguit trobar en els diaris de l'època.

En la foto actual podem contemplar com són ara els establiments que l'han subsituït, sense cap mena d'imaginació decorativa.

c/ CASP, 37 - BRUC, 40En esta fotografía aparecida en la revista "Albúm Salón" de 1905 podemos ver uno de los establecimientos singulares que se inauguraron en Barcelona, la "Carnicería Modelo Siglo XX". 

Se distingue un fantástico trabajo en forja en la verja y en el entramado vegetal que recorre toda la fachada, así como todo tipo de detalles estéticos, incluso una cabeza de vaca en referencia a uno de los tipos de carne que se vendía. 

Se desconoce cómo era el interior. 

En la revista no especifica quién fue el autor y tampoco lo he conseguido encontrar en los periódicos de la época. 

En la foto actual podemos contemplar como son los establecimientos que la han sustituido, bastante más faltos de imaginación.diumenge, 4 de maig del 2014

EL ASTILLERO - Central Eléctrica de Viesgo

El modernisme arquitectònic es desenvolupà en totes les facetes constructives, així per exemple, dins de l’arquitectura industrial, no només es pot veure en fàbriques, coberts, magatzems, etc sinó també en centrals elèctriques com és el cas d’aquesta que es troba al municipi d’El Astillero, a Cantàbria.

La Central Elèctrica es va edificar entre els anys 1909 i 1911 amb una molt bona combinació de maó vist i vidre.

Desconec el nom de l’arquitecte o enginyer que la va dissenyar.


                             (fotos cedides per José María Galindo Pérez)

El modernismo arquitectónico se desarrolló en todas las facetas constructivas, así por ejemplo, dentro de la arquitectura industrial, no sólo podemos obervar ejemplos en fábricas, cobertizos, almacenes, etc sino también en centrales eléctricas como es el caso de ésta que se encuentra el municipio de El Astillero, en Cantabria.

La Central Eléctrica se edificó entre los años 1909 y 1911 con una excelente combinación de ladrillo y vidrio.


Desconozco el nombre del arquitecto o ingeniero que la diseñó.