dissabte, 23 de desembre del 2017

BONES FESTES (Ucraïna, Kiev, casa Quimeres)

BONES FESTES¡¡¡
¡FELICES FIESTAS!
MERRY CHRISTMAS¡¡
ZORIONAKCasa de les Quimeres / Casa de las Quimeras / House with Chimeras
Kiev (Ucraïna)
Arquitecte: Władysław Horodetsky
Escultors: Elio Sala i Fyodor Sokolov
1901/03
fotos: Àlex Duran i Nogués

dissabte, 16 de desembre del 2017

BARCELONA - vestíbuls de l'Eixample (2)

Més exemples d'entrada a edificis de l'Eixample barceloní (carrer Girona)
Más ejemplos de entrada a edificio del Eixample barcelonés (calle Girona)
More examples of entrance to Barcelona's Eixample buildings (Girona street)fotos: Valentí Pons i Toujouse

dissabte, 9 de desembre del 2017

BARCELONA - vestíbuls de l'Eixample

Exemples d'entrada a edificis de l'Eixample barceloní
Ejemplos de entrada a edificio del Eixample barcelonés
Examples of entrance to Barcelona's Eixample buildings

fotos: Valentí Pons i Toujouse

diumenge, 3 de desembre del 2017

Miquel Blay - "Els primers freds"


MNAC (foto: Valentí Pons Toujouse)

Aprofitant que han arribat els primers freds, publiquem aquest article sobre l'escultura d'en Miquel Blay "Els primers freds".

Es tracta d'una escultura projectada el 1892 quan l'artista es trobava a Roma després dels seu període d'estudi a París. L'estàtua vol trencar amb l'academicisme oficial i s'apropa a un incipient modernisme.

MNAC (foto: Valentí Pons Toujouse)

En ella es representen dues figures, un avi i presumiblement la seva néta asseguts en un banc de pedra. Ell, arrugat, encorbat, encongit pel fred amb una mirada perduda, resignada al pas del temps i al fred; ella buscant la protecció de l'avi, mirant-lo amb tendresa, amb un futur per davant.

L'escultura va obtenir el primer premi en la " Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid " (Madrid, 1892).

L'original, en marbre (amb els personatges nus), es troba al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i en bronze (i amb els personatges vestits) al Museu de la Garrotxa (Olot). L'esbós, realitzat a Roma en fang no cuit, es troba al Museu d'Art de Girona

Al Jardín Botánico Carlos Thays de la Plaza Italia, districte de Palermo de Buenos Aires hi ha una representació de l'estàtua.

 Jardín Botánico -Buenos Aires- (foto: Robert Wright)

* * * * * 

Aprovechando que han llegado los primeros fríos, publicamos este artículo sobre la escultura de Miquel Blay "Los primeros fríos".

Se trata de una escultura proyectada en 1892 cuando el artista se encontraba en Roma después de su período de estudio en París. La estatua pretende romper con el academicismo oficial y se acerca a un incipiente modernismo.

En ella se representan dos figuras, un abuelo y, presumiblemente, su nieta sentados en un banco de piedra. Él, arrugado, encorvado, encogido por el frío con una mirada perdida, resignada al paso del tiempo y al frío; ella buscando la protección del abuelo, mirándolo con ternura, con un futuro por delante.

La escultura obtuvo el primer premio en la "Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid" (Madrid, 1892).

El original, en mármol (con los personajes desnudos), se encuentra en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y en bronce (y con los personajes vestidos) en el Museu de la Garrotxa (Olot). El boceto, realizado en Roma en barro no cocido, se encuentra en el Museu d'Art de Girona

Museu de la Garrotxa


En el Jardín Botánico Carlos Thays de la Plaza Italia, distrito de Palermo de Buenos Aires hay una representación de la estatua.

MNAC (foto: Valentí Pons Toujouse)

* * * * *

With the arrival of  the first cold weather, we publish this article about the sculpture of Miquel Blay "The First Freeze".

It is a sculpture projected in 1892 when the artist was in Rome after his period of study in Paris. The statue tries to break with the official academicism and approaches an incipient Art Nouveau.

It depicts two figures, a grandfather and, presumably, his granddaughter sitting on a stone bench. He, wrinkled, stooped, shrunken by the cold with a lost look, resigned to the pass of time and cold; she looking for the protection of her grandfather, looking at him with tenderness.

The sculpture won the first prize in the "National Exhibition of Fine Arts of Madrid" (Madrid, 1892).

The original, in marble (with the naked characters), is in the Museu Nacional d'Art de Catalunya  ("National Art Museum of Catalonia", MNAC) and in bronze (and with the characters dressed) in the Museu de la Garrotxa (Olot). The sketch, made in Rome in uncooked clay, is in the Museu d'Art de Girona


In the Jardín Botánico Carlos Thays of Plaza Italia, Palermo district of Buenos Aires there is a representation of the statue.

Museu d'Art de Girona - esbós