dilluns, 14 de setembre del 2020

BARCELONA - Rambla Volart, 58

A la Rambla Volart, 58 trobem la casa Josep Marfany, la primera casa modernista que va projectar l'arquitecte Joan Maymó, concretament l'any 1903.

El més notable de la casa és el coronament amb  la seva forma ondulada i sobretot pels dos medallons fets amb trencadís i que representen un cavall rampant.

No seria la única vegada que Maymó utilitzaria la decoració amb ceràmica del coronament;  ho va tornar a fer amb unes cases al començament del carrer Sant Antoni Maria Claret.

Així mateix, per a Josep Marfany va tornar a edificar altres edificis, un d'ells en un dels xamfrans de Sardenya amb Pujades.

Sembla ser, segons l'anunci adjunt -i si la numeració no ha canviat- que al 1932 hi tenia la seva consulta el doctor Carles Tarrés Llorens.

Una altra petita joia modernista que caldria conservar en el barri del Guinardó.

* * * * * 

En la Rambla Volart, 58 encontramos la casa Josep Marfany, la primera casa modernista que proyectó el arquitecto Joan Maymó, concretamente en 1903.

Lo más notable de la casa es el coronamiento con su forma ondulada y sobre todo por los dos medallones hechos con trencadís y que representan un caballo rampante.

No sería la única vez que Maymó utilizaría la decoración con cerámica del coronamiento: la volvió a utilizar con unas casas al principio de la calle Sant Antoni Maria Claret.

Asimismo, para Josep Marfany volvió a edificar más edificios, uno de ellos en la confluencia Sardenya - Pujades.

A esta casa le haría falta una rehabilitación.

Parece ser, según el anuncio adjunto -y si la numeración no ha cambiado- que en 1932 en ella tenía su consulta el doctor Carlos Tarrés Llorens.

Otra pequeña joya modernista que tendríamos que conservar en el barrio del Guinardó.

* * * * *

On Rambla Volart, 58 we find the Josep Marfany house, the first ANt house designed by the architect Joan Maymó, specifically in 1903.

The most remarkable thing about the house is the crowning with its wavy shape and above all for the two medallions made with trncadís and that represent a rampant horse.

It would not be the first time that Maymó used the ceramic decoration of the crown: he did it again with some houses at the beginning of Sant Antoni Maria Claret street.

Likewise, for Josep Marfany he built another buildings, one of them at the Sardenya - Pujades confluence.

It seems to be, according to the attached advertisement - and if the numbering has not changed - that in 1932, Dr. Carlos Tarrés Llorens had his practice there.
Portantveu del Casal Federal del Guinardó (març-1932)


dimecres, 2 de setembre del 2020

BARCELONA - Casa dels Arabescos(c/ Gomis - av. Vallcarca)

Al juny del 2017 es van inaugurar els Jardins de la Casa dels Arabescos anomentats així per les restes conservades d'una antiga casa.

La Casa dels Arabescos era pròpiament la Casa de Joan Batllori el qual al 1903 va afegir una galeria de reminiscències àrabs i una torre amb detalls també àrabs-modernistes.

La casa es trobava en un estat força degradat i en comptes de restaurar-la es va optar per derruir-la i conservar el que s'entenia com elements de valor, els quals formarien part dels jardins públics.
Poso imatges de l'estat anterior a les obres i de l'estat actual. A mi personalment em sembla una mica "kitsch" o un nyap, però sobre gustos..

Una altra de les moltes destrosses patrimonials al barri de Vallcarca.

* * * * *

(c/ Gomis - av. Vallcarca)

En junio del 2017 se inauguraron los Jardines de la Casa de los Arabescos conocida por este nombre por los restos conservados de una antiga casa.

La Casa de los Arabescos era propiamente la Casa de Joan Batllori quén en 1903 añadió una galería de reminiscencias árabes y una torre con detalles también árabes y modernistas.

La casa se encontraba en un estado bastante degradado y en vez de restaurarla se optó por derruirla y conservar lo que se entendía como elementos de valor patrimonial, los cuales formarían parte de los  futuros jardines públicos.

Pongo imágenes del estado anterior a las obras y del estado actual. A mí personalmente me parece un poco "kitsch" o una chapuza, pero sobre gustos ..
Otra de las muchos destrozos patrimoniales en el barrio de Vallcarca.

* * * * *

(c/ Gomis - av. Vallcarca)

In June 2017 the Gardens of the House of Arabesques, known by this name for the preserved remains of an old house, were inaugurated.

The House of the Arabesques was properly the House of Joan Batllori who in 1903 added a gallery with Arab reminiscences and a tower with Arab and Art Nouveau details.

The house was in a rather degraded state and instead of restoring it it was decided to demolish it and preserve what was understood as elements of heritage value, which would form part of the future public gardens.

I put images of the state prior to the works and the current state. To me personally it seems a bit "kitsch" or a botch, but everyone thinks differently.

Another of the many heritage damage in the Vallcarca neighborhood.

* * * * * 

Plànols:

Arxiu Mpal. Barcelona (H-G)


2011Estat actual

(fotos: Valentí Pons Toujouse)