diumenge, 1 de gener del 2012

ASUNCIÓN - Estudio Fratta

Enric Clari va néixer a Manresa (Barcelona) l'any 1879, però de ben petit es traslladà al Paraguai on va treballar amb diferents arquitectes i es va treure el títol de mestre constructor el 1902.

Treballà en diferents estils, i d'ell són la majoria d'obres modernistes que es construiren a la capital paraguaiana Asunción. Altres autors foren els també catalans José Lozano i Josep Marsal.

En moltes de les seves obres modernistes es veu la influència catalana, francesa o austríaca les quals extreia de les revistes i publicacions que anava consultant.

Una de les seves obres més elegants és la casa de Pedro Bosio, la qual estatja el Estudio Fotográfico Fratta. En ella es pot veure la notable influència del modernisme català: decoració vegetal, obertures dels baixos molt semblants a les que emprava Juli Maria Fossas (recorden, per exemple, a la de la casa que aquest construí al carrer Riera Alta de Barcelona), ús de frisos ceràmics i també al frontis central de l'edifici, ferros treballats al balcó i al damunt de la porta central, etc.

Cal esmentar la pàgina web que li han dedicat els seus descendents la qual recomano visitar:


Enrique Clari nació en Manresa (Barcelona) en 1879, pero de muy pequeño se trasladó a Paraguay donde trabajó con diferentes arquitectos y consiguió el título de maestro constructor en 1902.

Trabajó en diferentes estilos, y de él son la mayoría de obras modernistas que se construyeron en la capital paraguaya Asunción. Otros autores fueron los también catalanes José Lozano y Josep Marsal.

En muchas de sus obras modernistas se ve la influencia catalana, francesa o austriaca las cuales extraía de las revistas y publicaciones que iba consultando.
Una de sus obras más elegantes es la casa de Pedro Bosio, que alberga el Estudio Fotográfico Fratta. En ella se puede ver la notable influencia del modernisme catalán: decoración vegetal, oberturas de los bajos muy parecidas a las que empleaba Julio María Fossas (recuerdan, por ejemplo, la de la casa que éste construyó en la calle Riera Alta de Barcelona), uso de frisos cerámicos y también en el frontis central del edificio, hierros trabajados en el balcón y encima de la puerta central, etc.

Hay que mencionar la pàgina web que le han dedicado sus descendientes la cual recomiendo visitar:

CADAQUÉS - Es Poal - Son Terranus

Josep Francesc Serinyena va construir la seva casa a Es Poal de Cadaqués  el 1911. D’aquesta casa, situada a la vora de mar, era notable la seva tribuna metàl·lica  la qual ocupava tota la primera planta i la part central de la segona.

Com podem veure en la foto actual (any 2000) els ferros han estat substituït per material d’obra cosa que li ha tret elegància, així mateix, el coronament de l’edifici també ha estat mutilat amb la desaparicó, entre d’altres, dels merlets originals.

L’autor de la casa és l’arquitecte barceloní Salvador Sellés, autor de gran part dels edificis modernistes d’aquesta localitat empordanesa.

Sellés era arquitecte municipal a Barcelona i també té obres a Caldes d’Estrac.Josep Francesc Serinyena construyó su casa en Es Poal de Cadaqués en 1911. De esta casa, situada a orillas del mar, era notable su tribuna metálica la cual ocupaba toda la primera planta y la parte central de la segunda.

Como podemos ver en la foto actual (año 2000) los hierros han sido sustituidos por material de obra lo cual le ha restado elegancia, asimismo, el coronamiento del edificio también ha sido mutilado con la desaparición, entre otras cosas, de las almenas originales.

El autor de la casa fue el arquitecto barcelonés Salvador Sellés, autor de gran parte de los edificios modernistas de esta localidad ampurdanesa.

Sellés era arquitecto municipal en Barcelona y también tiene obras en Caldes d'Estrac.BARCELONA - Alcolea, 80-82


La casa de Pere Alterachs va ser dissenyada pel mestre d'obres Josep Masdeu i construïda entre els anys 1905 a 1908.

El primer que crida l'atenció és el seu coronament ondulat amb els espais intercurvilinis omplerts per esgrafiats vegetals. Vegetal és la majoria de l'ornamentació; sotabalcons, llindes, pilars i, fins i tot, de les tires de ceràmica vidrada.

Altres elements modernistes són la forma bombada dels balcons i els ferros del balconet dels baixos.

Josep Masdeu va ser, juntament amb el també mestre d'obres Josep Graner, un dels autors més prolífics de l'època, no tan sols en l'aspecte modernista sinó en qualsevol altre estil. La majoria de les obres modernistes del carrer Alcolea, al barri de Sants, són dissenyades per ell.La casa de Pedro Alterachs fue diseñada por el maestro de obras Josep Masdeu y construida entre los años 1905 a 1908.

Lo primero que llama la atención es su coronamiento ondulado con espacios intercurvilíneos ocupados por esgrafiados vegetales. Vegetal es la mayoría de la ornamentación; sotabalcones, dinteles, pilares y, incluso, de las tiras de cerámica vidriada.

Otros elementos modernistas son la forma abombada de los balcones y los hierros del balconcillo de los bajos.

Josep Masdeu fue, junto con el también maestro de obras Josep Graner, uno de los autores más prolíficos de la época, no sólo en el aspecto modernista sino en cualquier otro estilo. La mayoría de las obras modernistas de la calle Alcolea, en el barrio de Sants, son diseñadas por él.