dissabte, 6 de juny del 2009

GRANOLLERS - Martí Grivé, 10Aquesta és una curiosa mostra del modernisme popular propi dels mestres d'obra. En ella podem veure l´'us del trencadís, la forma gairebé trilobulada de les finestres, balcó abombat i coronament ondulat. L'autor de la casa Palaus va ser Antoni de Facerias l'any 1909.

En el 2006 la casa va ser ampliada encara que es va respectar l'obra original.Esta es una curiosa muestra del modernismo popular más propio de los maestros de obra. En ella se observa el uso del trencadís, la forma casi trilobulada de las ventanas, el balcón panzudo y el coronamiento ondulado. El autor de la Casa Palaus fue Antoni de Facerias el año 1909.

En el 2006 la casa fue ampliada aunque se respeto la obra original.

BARCELONA - Via Augusta, 298-300


La casa que ens ocupa es troba entre la Via Augusta i el carrer dels Vergós, 35. Era la torre propietat de Mariano Farriols, edificada el 1914 i de la qual no se'n tenen plànols. Fa poc ha estat restaurada.

Si comparem aquesta torre amb el plànol de la desapareguda casa que Antoni Castanyer va fer edificar a la Carretera de Vallvidrera, podem observar que tant la forma de les obertures com les ornamentacions vegetals de les finestres són pràcticament iguals. Aquest fet em fa suposar que van ser projectades pel mateix arquitecte, és a dir, per Alfred Paluzie.

Paluzie va ser arquitecte municipal d'Olot, ciutat on va desenvolupar gairebé tota la seva millor obra modernista.


El plànol adjunt es troba a l'Arxiu de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.

- - -

La casa de la que hoy hablamos se encuentra entre la Vía Augusta y la calle de los Vergós, 35. Era el chalet de Mariano Farriols, edificado el 1914 y del cual no se tienen planos. Hace poco ha sido restaurada.

Si comparamos este chalet con el plano de la desaparecida casa que Antoni Castanyer hizo edificar en la Carretera de Vallvidrera, podemos observar que tant la forma de los huecos como la decoración vegetal de las ventanas son prácticamente iguales. Esto me hace suponer que ambas fueron proyectadas por el mismo arquitecto, es decir, por Alfredo Paluzie.

Paluzie fué arquitecto municipal de Olot, ciudad en la cual diseñó casi toda su mejor producción modernista.

El plano que se adjunta se encuentra en el Archivo de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.