dijous, 27 de febrer del 2020

EL PALLARS - modernisme popular - "El Carlí"

El modernisme no sempre és obra de grans arquitectes ni sempre són grans obres, a vegades, cal esmentar la bona feina de mestres d'obra locals, titulats o no, com és el cas de 

JACINT GÓMEZ PORTELLA

anomenat "El Carlí", amb obres en els dos Pallars.

Desconeixem les dates de naixement i defunció d'aquest constructor de La Pobla de Segur. El seu lloc de naixement també és incert, en alguns llocs consta com Casa Peret de Bretui (Baix Pallars) i en d'altres Sort, la capital del Pallars Sobirà.

També es diu que va traballar a França.

* * * * * 

El modernismo no siempre es obra de grandes arquitectos ni siempre son grandes obras, a veces, hay que mencionar el buen trabajo de maestros de obra locales, titulados o no, como es el caso de

JACINTO GÓMEZ PORTELLA

llamado "El Carlista", con obras en los dos Pallars, comarcas del Pirineo de Lleida.

Desconocemos las fechas de nacimiento y fallecimiento de este constructor de La Pobla de Segur. Su lugar de nacimiento también es incierto, en algunos lugares consta como Casa Peret de Bretui (Baix Pallars) y en otros Sort, la capital del Pallars Sobirà.

También se dice de él que trabajó en Francia.

* * * * *

Art Nouveau buildings are not always projected by great architects, sometimes it is necessary to mention the good work of local buildmasters, qualified or not, as is the case of

JACINTO GÓMEZ PORTELLA

called "El Carlí", with works in both Pallars, counties of the Pyrenees of Lleida.

We do not know the dates of birth and death of this builder of La Pobla de Segur. Its birthplace is also uncertain, maybe Casa Peret, in Bretui (Baix Pallars) or Sort, the capital of Pallars Sobirà.

It is also said that he worked in France.

(fotos: Valentí Pons Toujouse)

* * * * *

Algunes de les seves obres, modernistes o no.


LA POBLA DE SEGUR

SORT


(Veure
ESTERRI D'ÀNEU


GERRI DE LA SAL

(foto cedida per Matias Marzo Usón)


dijous, 6 de febrer del 2020

BARCELONA - Casa Figueras (II)


(més fotos al final, evolució de l'estat)

El 1913 Francesc Figueras va obrir una sucursal de la seva botiga de queviures al carrer del Carme cantonada al de les Cabres.

El local també era sumptuós com el de la Rambla i hi van intervenir la majoria dels mateixos industrials: Ros i Güell com a decorador i director dels treballs, Mario Maragliano en els mosaics, els vitralls també obra de Rigalt i Granell, els metalls de Vila Domènech, escultures de Jaume Bernades, pintures de Boix y Cia i serralleria de Badia. 

Amb el pas del temps la botiga va ser substituïda per d'altres i va desaparèixer la decoració modernista interior i part de l'exterior.

L'any 2000 arran del canvi d'ús es va descobrir més part dels mosaics exteriors de la primitiva que havien quedat  tapats. Lluís Permanyer va fer una referència del fet a La Vanguardia el dia 14/04/2000

L'any 2017 es va dur a terme la restauració d'aquest exterior a càrrec de l'estudi d'arquitectura de Ricardo Pérez Asín.

En l'actualitat estan començant a aparèixer els graffiti, encara que respectant els mosaics.

L'altre botiga:  * * * * * 

En 1913 Francisco Figueras abrió una sucursal de su colmado en la calle del Carme esquina al de Cabres.

El local también era suntuoso como el de la Rambla e intervinieron la mayoría de los mismos industriales: Ros i Güell como decorador y director de la obra, Mario Maragliano en los mosaicos, las vidrieras también obra de Rigalt y Granell, los metales de Vila Domènech, esculturas de Jaume Bernades, pinturas de Boix y Cia y cerrajería de Badia.

Con el paso del tiempo la tienda fue sustituida por otras y desapareció la decoración modernista interior quedando algún resto de mosaico de la exterior.

En el año 2000 con la remodelación por cambio de uso reaparecieron más mosaicos exteriores de la primitiva que habían quedado tapados. Lluís Permanyer hizo una referencia en La Vanguardia el día 14/04/2000

El año 2017 se llevó a cabo la restauración de este exterior a cargo del Estudio de Arquitectura de Ricardo Pérez Asín.

En la actualidad están empezando a aparecer los graffiti, pero respetando los mosaicos.

La otra tienda:  * * * * *

In 1913 Francisco Figueras opened a branch of his grocery store on Carme Street, corner of Les Cabres.

The shop was also sumptuous like that of La Rambla and the majority of the same industrialists intervened: Ros i Güell as decorator and director of the work, Mario Maragliano in the mosaics, the stained glass windows also work by Rigalt and Granell, the metals of Vila Domènech , sculptures by Jaume Bernades, paintings by Boix and Cia and locksmith wooks  by Badia.

With the pass of time the store was replaced by others and the AN decoration disappeared.

In 2000, with the remodeling due to change of use, part of the exterior mosaics of the primitive that had been covered reappeared. Lluís Permanyer made a reference in La Vanguardia on 14/04/2000

In 2017, the restoration of this exterior was carried out by the Ricardo Pérez Asín Architecture Studio.

Graffiti is beginning to appear today.

The main shop:  * * * * *

Any 2000

(La Vanguardia, 14.04.2000)

Any 2016

(foto: Valentí Pons)

Any 2017(fotos: Ramon Sales)

-més fotos a 

Any 2020

                                                                                        (fotos: Valentí Pons)