dimarts, 26 de març del 2019

BARCELONA - SARRIA -Villa Maria


La Construcción Moderna

A la confluència dels carrers Nena Casas i Milanesat a l'antiga població de Sarrià, s'alçava la Villa Maria.

Era una torre que va edificar el contractista local Joan Vilagut amb plànols signats pel mestre d'obres Ramon Ribera.

A l'igual que en el desaparegut Cinema Spring, el veritable autor de l'obra va ser l'arquitecte municipal Arnau Calvet que feia signar les seves obres a d'altres facultatius per la impossibilitat de signar obra privada.

En aquest cas ho sabem gràcies a la foto que es va publicar en el número de 30-04-1913 de "La Construcción Moderna"

El propietari de la torre era Joan Piera.

enllaç al cine Spring, cliqueu damunt de

http://vptmod.blogspot.com/2018/05/barcelona-cinema-spring.html

* * * *
Arxiu Mpal. Sarrià-Sant GervasiEn la confluencia de las calles Nena Casas y Milanesat de la antigua población de Sarrià, se alzaba la Villa María.

Era una chalet que edificó el contratista local Joan Vilagut con planos firmados por el maestro de obras Ramon Ribera.

Al igual que en el desaparecido Cine Spring, el verdadero autor de la obra fue el arquitecto municipal Arnaldo Calvet, el cual hacía firmar sus obras a otros facultativos por la imposibilidad de firmar obra privada en esta localidad.

En este caso lo sabemos gracias a la foto que se publicó en el número de 30-04-1913 de "La Construcción Moderna"

El propietario de la torre era Joan Piera.

enlace al cine Spring, clicar encima de

http://vptmod.blogspot.com/2018/05/barcelona-cinema-spring.html


* * * *

fragment d'una postal de l'època


At the confluence of Nena Casas and Milanesat streets of the old town of Sarrià, Villa María stood.

It was a villa built by local contractor Joan Vilagut with project signed by master builder Ramon Ribera.

As in the late Cine Spring, the real author of the work was the municipal architect Arnaldo Calvet, who had his works signed by other architects for the impossibility of signing private works in this town.

In this case we know it thanks to the photo that was published in the issue of 30-04-1913 of "La Construcción Moderna"

The owner of the tower was Joan Piera.

link to the cine Spring, click on

http://vptmod.blogspot.com/2018/05/barcelona-cinema-spring.html

dimarts, 19 de març del 2019

BARCELONA - Campoamor, 52-54Barcelona
C/ Campoamor, 52-54 
Torres Francesc Sans Grau
Arquitecte: Joan Bruguera, 1908-09

Francesc Sans Grau (1861-1927) era un industrial del tèxtil casat amb Magdalena Bernet, els qual tenen un carrer dedicat a Horta.

Joan Bruguera va ser l'arquitecte de la família Sans Grau (germans Francesc i Miquel) des del 1907 fins als anys 1930. Va edificar diverses torres i cases a Horta i les fàbriques que la família tenia a Diputació amb Casanova (Eixample) i al carrer Blanco (Sants)

El panteó, al Cementiri d'Horta, també és obra de Joan Bruguera