diumenge, 6 de juliol del 2014

BARCELONA - Ortigosa

El 1905 Ignasi Coll Portabella com a gerent de la Companía de Cerillas y Fósforos va sol·licitar  llicència per a bastir un edifici al carrer Ortigosa a prop del carrer Trafalgar i del desaparegut passatge de l’Hort d’En Fabà.

Aquest edifici segurament seria destinat a quiosc per venda dels productes que s’elaboraven en la veïna fàbrica de la qual vam parlar en l’article


L’edifici presentava una elaborada decoració vegetal pròpia del modernisme més exuberant, amb unes obertures de reminiscència àrab i era remat per una cúpula.

Era obra del mestre d’obres Josep Graner, artífex de la majoria d’edificis i fàbriques d’Ignasi Coll Portabella en el període que va de l’any 1903 al 1912. A partir d’aleshores seria substituït per l’arquitecte Eduard Ferrés i esporàdicament per Enric Sagnier i Francesc de Paula Nebot.

Ignasi Coll Portabella era empresari, banquer i accionista, gerent de diverses fàbriques, entre les quals, l’esmentada. Vocal del Banc d’Espanya i de la Banca Arnús, president de la Compañía Española de Electricidad y Gas Lebón, accionista de la Societat d’Aigües, membre de la Compañía Transmediterránea y de Ferrocarriles del Norte, etc.

Tenia cases distribuïdes, a l’igual  que els seus germans, per l’Esquerra de l’Eixample, així com alguna altra fàbrica com la del xamfrà dels carrers Rocafort amb Diputació. Moltes de les seves construccions al ser de l’època modernista es van construir en aquest estil.


(foto: Walcker, 1909)(AMHB, exp. 19171905)


En 1905 Ignacio Coll Portabella como gerente de la Compañía de Cerillas y Fósforos solicitó licencia para construir un edificio en la calle Ortigosa cerca de la calle Trafalgar y del desaparecido pasaje del Hort d'En Fabà.

Este edificio seguramente sería destinado a quiosco para venta de los productos que se elaboraban en la vecina fábrica de la que hablamos en el artículo


El edificio presentaba una elaborada decoración vegetal propia del modernismo más exuberante, con unas aberturas de reminiscencia árabes y estaba rematado por una cúpula.

Era obra del maestro de obras Josep Graner, artífice de la mayoría de edificios y fábricas de Ignacio Coll Portabella en el período comprendido entre los años 1903 y 1912. A partir de entonces sería sustituido por el arquitecto Eduardo Ferrés y esporádicamente por Enrique Sagnier y Francisco de Paula Nebot.

Ignacio Coll Portabella era empresario, banquero y accionista, gerente de varias fábricas, entre ellas, la mencionada. Vocal del Banco de España y de la Banca Arnús, presidente de la Compañía Española de Electricidad y Gas Lebón, accionista de la Sociedad de Aguas, miembro de la Compañía Transmediterránea y de Ferrocarriles del Norte, etc.

Tenía casas distribuidas, al igual que sus hermanos, por la Izquierda del Eixample barcelonés, así como alguna que otra fábrica como la del chaflán formado por las calles Rocafort con Diputació. Muchas de sus construcciones al ser de la época modernista se construyeron en este estilo.