dissabte, 22 de desembre de 2018

BARCELONA - Nadal a la Casa Batlló - 2018

Bon Nadal
Feliz Navidad
Merry Christmas
Zorionak


Aquest any la decoració de façana és més austera. Fanalets.
Este año con decoración más austera en la fachada. Farolillos.
This year the ornamentation is poorest than last year. Lanterns

Podeu comparar / Para comparar / To compare

la del 2016:

http://vptmod.blogspot.com/2016/12/barcelona-nadal-la-casa-batllo.html

De nit, millora
De noche mejora
Better at night

(foto: Alejandro Machado)

diumenge, 16 de desembre de 2018

BARCELONA - Salses - Andreu Serra
De les diferents cases que en les darreries del s XIX i principis del XX va edificar Andreu Serra Bonvehí en l'antic poble d'Horta (als carrers Sant Tomàs, Palafox, Rectoria, Salses), són destacables les dues contigües del carrer Salses, als números 30-34 i 36.

La primera ja no existeix, només la podem contemplar en postals i fotos antigues, la segona encara resta dempeus, si bé, la seva part esquerra està més restaurada que la dreta.

Andreu Serra va contractar diferents mestres d'obra per a les seves cases, en la que ens ocupa l'autor va ser Josep Masdeu. La casa és del 1913.

Cal esmentar l'obertura circular dels baixos, els tríglifs amb roses Mackintosh, els detalls de la Secessió austríaca, la combinació del maó vist i l'arrebossat i  la del color blanc amb el verd del trencadís i dels elements ceràmics.

Més sobre les obertures circulars clicant a:

https://vptmod.blogspot.com/2014/08/belgica-obertures-circulars.html

i sobre Masdeu a

http://vptmod.blogspot.com/2017/01/barcelona-homenatge-josep-masdeu.html
o
http://vptmod.blogspot.com/search/label/Josep%20Masdeu


* * * * *

De las diferentes casas que edificó Andreu Serra Bonvehí en las postrimerías del siglo XIX y principios del XX en el antiguo pubelo de Horta (en las calles Sant Tomàs, Palafox, Rectoria, Salses), son destacables las dos contiguas de la calle Salses, los actuales números 30-34 y 36.

La primera ya no existe, sólo la podemos contemplar en postales y fotos antiguas, la segunda aún queda en pie, si bien, su parte izquierda está más restaurada que la derecha.

Andreu Serra contrató a diferentes maestros de obra para sus casas. En la que nos ocupa el autor fue Josep Masdeu. La casa es de 1913.

Hay que mencionar la apertura circular de los bajos, los triglifos con rosas Mackintosh, los detalles de la Secesión austríaca, la combinación del ladrillo visto y el revoque y la del color blanco con el verde del trencadís y de los elementos cerámicos.

Más sobre las oberturas circulares clicando en:

https://vptmod.blogspot.com/2014/08/belgica-obertures-circulars.html

y sobre Masdeu en

http://vptmod.blogspot.com/2017/01/barcelona-homenatge-josep-masdeu.html

o

http://vptmod.blogspot.com/search/label/Josep%20Masdeu

* * * * *

Of the different houses built by Andreu Serra Bonvehí in the late nineteenth and early twentieth centuries in the old town of Horta (in the streets of Sant Tomàs, Palafox, Rectoria, Salses), the most remarkable are the ones in Salses street, current numbers 30-34 and 36.

The first one no longer exists, we can only contemplate it in postcards and old photos, the second one still stands, although its left side is more restored than the right.

Andreu Serra hired different buildmasters for their houses. In which concerns us the author was Josep Masdeu. The house is from 1913.

Mention should be made of the circular opening of the basses, the triglyphs with Mackintosh roses, the details of the Austrian Secession, the combination of the exposed brick and the plaster and the white color with the green of the trencadís and the ceramic elements.

More about circular overtures by clicking on:

http://vptmod.blogspot.com/2014/08/belgica-obertures-circulars.htm

and about Masdeu in

http://vptmod.blogspot.com/2017/01/barcelona-homenatge-josep-masdeu.html
or
http://vptmod.blogspot.com/search/label/Josep%20Masdeu(fotos: Valentí Pons Toujouse)

dimarts, 11 de desembre de 2018

MOLINS DE REI - Can Tarragó


-2018-

(veure fotos al final de l'article - ver fotos al final del artículo)

A Molins de Rei es troba a la cruïlla Verdaguer amb Pintor Carbonell aquesta caseta modernista que sembla de conte per l'aspecte que li dóna el pinacle amb trencadís de la cantonada, el qual es troba a una alçada inferior a la del sostre.

La casa va estar malmesa arran de l'obertura d'un comerç, però com es pot veure en la foto que m'ha fet arribat en Joanot Pasqual això ha estat rectificat en la restauració, en la qual també s'han recuperat altres detalls cromàtics dels esgrafiats.

Sembla que va ser obra del constructor local Josep Badia. Es manifesta la influència de l'època blanca de Puig i Cadafalch i del tractament de les obertures del sabadellenc Josep Renom (vegeu-ne l'exemple)

* * * 

En Molins de Rei (Barcelona) se encuentra en el cruce de las calles Verdaguer con Pintor Carbonell esta casita modernista que parece "una casa de cuento" por el aspecto que le da el pináculo con trencadís de la esquina, el cual se encuentra a una altura inferior a la del tejado del edificio.

La casa estuvo dañada a raíz de la apertura de un comercio, pero como se puede ver en la foto que me ha hecho llegar Joanot Pasqual esto ha sido rectificado en la última restauración, en la que también se han recuperado otros detalles cromáticos como en los esgrafiados.

Parece que fue obra del constructor local Josep Badia. Se manifiesta la influencia de la época blanca de Puig i Cadafalch y del tratamiento de las oberturas del sabadellense Josep Renom (véase el ejemplo)

* * * 

In Molins de Rei (Barcelona) is located at the intersection of Verdaguer with Pintor Carbonell streets this Art Nouveau house that looks like "a fairytale house" because of the aspect that gives it the pinnacle with trencadis from the corner, which is at a lower height than the roof of the building.

The house was damaged as a result of the opening of a shop, but as you can see in the photo that Joanot Pasqual sent me, this has been rectified in the last restoration, in which other chromatic details have also been recovered as in the sgraffiti.

It seems that it was the work of local builder Josep Badia. It is possible to see the influence of the white period of Puig i Cadafalch and the treatment of the overtures of  Josep Renom (see example)(foto Valentí Pons) - 2008- 


Molins de Rei - Sabadell (Josep Renom)

-fotos Valentí Pons-

-foto Valentí Pons-
dimarts, 4 de desembre de 2018

BARCELONA - cases i funcions

Algunes cases de Barcelona tenen escultures de caps de l'animal que denota el negoci del seu propietari, aficions, etc.

En algunas casas de Barcelona observamos esculturas de cabeza del animal vinculado al negocio de su propietario, aficiones, etc.

In some houses in Barcelona we see head sculptures of the animal linked to the owner's business, hobbies, ...

VAQUES

(foto: Valentí Pons Toujouse)

(foto: Valentí Pons Toujouse)

(foto: Valentí Pons Toujouse)


MOLTÓ

(foto: Valentí Pons Toujouse)

CAVALLS

(foto: Valentí Pons Toujouse)

c/ Morales
(foto: Valentí Pons Toujouse)

c/ Mans
(foto: Valentí Pons Toujouse)

c/ Ample, 51
(BCN artistica e ind. 1917;


GOS

Cavallerisses del Palau Güell (Jordi Bort Passejant)

VACA - MOLTÓ

carnisseria Modelo (Casp - Bruc)
veure:

LLEONS (Protecció)

Aragó - Aribau (Jordi Bort Passejant)
Aribau (Jordi Bort Passejant)