dissabte, 30 de novembre de 2019

BARCELONA - Lluís Muncunill - Royal Hotel Meublé



(Brangulí)

(fotos al final)

* * * * *

Lluís Muncunill l'arquitecte modernista de Terrassa també construí una obra a Barcelona:

Es tracta del Royal Hotel Meublé, que obrí les seves portes al carrer del Carme, a tocar de les Rambles, el 1914.

L'Hotel ocupava un edifici més antic, rehabilitat per a les seves noves funcions i ornamentat amb elements modernistes.

Era propietat de l'empresa formada pels senyors Perelló i Busquets els quals ja posseïen el restaurant del monestir de Montserrat.

L'hotel disposava de 125 cambres, moltes d'elles amb lavabo i bany amb banyera inclosa: un luxe per l'època amb el cost de 3 pessetes. Com es pot veure en la foto, els llits, de bronze, tenien cobrellits modernistes.

La Sala de Lectura tenia mobiliari de la casa Thonet dissenyat per Otto Wagner.

El negoci era fructífer i el 1918 l'hotel s'amplià amb la casa contigua, afegint 37 noves habitacions. Sobte veure l'anunci en català en la premsa de l'època.

Actualment ja no existeix.

* * * * * 

Lluís Muncunill el arquitecto modernista de Terrassa también construyó una obra en Barcelona:

Se trata del Royal Hotel Meublé, que abrió sus puertas en la calle del Carme, junto a las Ramblas, en 1914.

El Hotel ocupaba un edificio más antiguo, rehabilitado para sus nuevas funciones y decorado con elementos modernistas.

Era propiedad de la empresa formada por los señores Perelló y Busquets los cuales eran los propietarios también del restaurante del monasterio de Montserrat.

El hotel disponía de 125 cámaras, muchas de ellas con lavabo y baño con bañera incluida: un lujo para la época con el coste de 3 pesetas. Como se observa en la foto, las camas, de bronce, tenían colchas modernistas.

La Sala de Lectura tenía mobiliario de la casa Thonet diseñado por Otto Wagner.

El negocio era fructífero y el 1918 el hotel se amplió con la casa contigua, añadiendo 37 nuevas habitaciones. Sorprende ver el anuncio en catalán en la prensa de la época.

Actualmente ya no existe

* * * * *

Lluís Muncunill the Art Nouveau architect of Terrassa also built a work in Barcelona:

This is the Royal Hotel Meublé, which opened its doors on Carme Street, next to Las Ramblas, in 1914.

The Hotel occupied an older building, rehabilitated for its new functions and decorated with Art Nouveau elements.

It was owned by the company formed by Messrs. Perelló y Busquets who were also the owners of the Montserrat monastery restaurant.

The hotel had 125 cameras, many of them with washbasin and bathroom with a bath included: a luxury for the time with the cost of 3 pesetas. As you can see in the photo, the bronze beds had AN bedspreads.

The Reading Room had furniture from the Thonet house designed by Otto Wagner.

The business was fruitful and in 1918 the hotel was expanded with the adjoining house, adding 37 new rooms. It is surprising to see the announcement in Catalan in the press of the time.

Currently no longer exists

(Brangulí)

(BCN Atracción, num. 88, 06.1918)
Cambra


(BCN Atracción, num. 88, 06.1918)
Entrada a l'hotel - Sala de Lectura

(La Veu de Catalunya, 05.1918)                                                                 


dijous, 14 de novembre de 2019

dijous, 7 de novembre de 2019

BARCELONA - Torre Sans-Bernet - Campoamor


(fons Jaume Caminal)



(més fotos al final de l'article)

El matrimoni format per l'industrial tèxtil Francesc Sans Grau (Barcelona, 1861-1927) i Magdalena Bernet Font (Barcelona, 1864-1932), tenien la seva torre al carrer Campoamor, 48-50 a Horta, Barcelona.

A banda d'aquesta casa també disposaven d'altres al carrer Campoamor, que segurament anirien destinades a lloguer. D'una d'elles ja es va parlar en aquest blog


La casa pròpia era obra de l'arquitecte Ramon Maria Riudor, els plànols de la qual van ser signats al desembre del 1900.

El matrimoni va fundar unes Escoles Catòliques per a fills d'obrers, motiu pel qual al 1928 se'ls dedica l'antic carrer de l'Alianza, anomenat des de llavors "Consorts Sans-Bernet"

Ambdós estan enterrats en el Cementiri d'Horta.

La Clínica "La Previsión Ferroviaria", entitat fundada el 1928 i amb seu al carrer Abaixadors, 10, adquirí la torre i hi féu una reforma i ampliació molt profunda com es pot veure en les diferències entre la foto antiga i l'actual. Hi deixà només la tanca d'entrada i els ferros de les finestres.

La reforma es va dur a terme entre finals dels anys 1940's i principis dels 50's per l'arquitecte Canosa.

 * * * * * 


El matrimonio formado por el industrial textil Francesc Sans Grau (Barcelona, ​​1861-1927) y Magdalena Bernet Fuente (Barcelona, ​​1864 hasta 1932), tenían su torre en la calle Campoamor, 48-50 en Horta, Barcelona.

Aparte de esta casa también disponían de otras en la calle Campoamor, que seguramente irían destinadas a alquiler. De una de ellas ya se habló en este blog


La casa propia era obra del arquitecto Ramon Maria Riudor, los planos fueron firmados en diciembre de 1900.

El matrimonio fundó unas Escuelas Católicas para hijos de obreros, por lo que en 1928 se les dedicó la antigua calle de la Alianza, llamada desde entonces "Consorts Sans-Bernet"

Ambos están enterrados en el Cementerio de Horta.

La Clínica "La Previsión Ferroviaria", Entidad fundada en 1928 y con sede en la calle Abaixadors, 10, adquirió la torre e hizo una reforma y ampliación muy profunda como se puede ver en las diferencias entre la foto antigua y la actual. De la antigua construcción permanecen la verja y muro de la de entrada y los hierros de las ventanas.


La reforma se llevó a cabo entre finales de los años 1940's y principios de los 50' s por el arquitecto Canosa.

* * * * *

The marriage formed by the textile industrialist Francesc Sans Grau (Barcelona, ​​1861-1927) and Magdalena Bernet Fuente (Barcelona, ​​1864-1932), had their house on c. Campoamor, 48-50 in Horta, Barcelona.

Apart from this house they also had others on the same c. Campoamor, which would surely be destined for rent. One of them was already mentioned in this blog

http://vptmod.blogspot.com/2019/03/barcelona.html

The house itself was designed in Decembre 1900 by the architect Ramon Maria Riudor.

The Clinic "La Previsión Ferroviaria", acquired the villa and made a very deep renovation and extension as can be seen in the differences between the old and the current photo. Of the old construction remain the gate and wall of the entrance and the ironwork of the windows.

The reform was carried out between the end of the 1940s and the beginning of the 50's by the architect Canosa.




(fotos: Valentí Pons)