diumenge, 26 de novembre del 2017

Primera casa de Gaudí

(Arxiu Municipal Districte Sant Martí - Barcelona)

Aquests dies coincidint amb la inauguració de la restauració de la Casa Vicens, s'està anunciant com la primera casa d'en Gaudí.

La casa Vicens és del 1883, però Gaudí ja havia projectat com a mínim una altra casa anteriorment.

Es tracta de la casa que va dissenyar per a Eulàlia Dalmau Galtés el 1880. No sabem com era decorativament, sembla més aviat una senzilla casa unifamiliar composta de planta baixa i pis.

Estava situada a l'antic poble de Sant Martí de Provençals, actualment part del Districte de Sant Martí de Barcelona. La seva adreça actual seria carrer Consell de Cent, cap al número 601, tocant al carrer Independència.

La casa, si es va arribar a construir, ja no existeix. Només queda constància de la mateixa en el plànol presentat per a la llicència d'obres.

Hi ha però, un projecte de cases obreres per a la Sociedad Cooperativa "La Obrera Mataronesa" datat al 1878

* * * * *

Estos días coincidiendo con la inauguración de la restauración de la Casa Vicens, se está publicitando como la primera casa de Gaudí.

La casa Vicens es del 1883, pero Gaudí ya había proyectado como mínimo otra casa anteriormente.

Se trata de la casa que diseñó para Eulàlia Dalmau Galtés en 1880. No sabemos cómo era decorativamente, parece ser que se trataba de una sencilla casa unifamiliar compuesta de planta baja y piso.

Estaba situada en el antiguo pueblo de Sant Martí de Provençals, actualmente parte del Distrito de Sant Martí de Barcelona. Su dirección actual correspondería a la calle Consell de Cent, hacia el número 601, cercana a la calle Independència.

La casa, si se llegó a construir, ya no existe. Sólo queda constancia de la misma en el proyecto presentado para la licencia de obras.

Existe un proyecto de casas obreras para la  Sociedad Cooperativa "La Obrera Mataronesa" datado en 1878


(cedit per Jesús Serdio)

* * * * *

These days coinciding with the inauguration of the restoration of the Casa Vicens, it is being publicized as if it were the first house of Gaudí.

The Vicens house dates from 1883, but Gaudí had already planned at least one other house previously.

This was the house thet he designed for Eulàlia Dalmau Galtés in 1880. We do not know how it was decoratively, it seems that it was a simple single-family house composed of ground floor and floor.

It was located in the old town of Sant Martí de Provençals, now part of the Sant Martí District of Barcelona. Its current address would correspond to the Consell de Cent street, more or less at number 601, close to the Independència street.


The house, if it was built, no longer exists. There is only the plan presented for the works license.

There is a project of workers' houses for the Cooperative Society "La Obrera Mataronesa" dated in 1878

planta de la casa del caarrer Consell de Cent
(Arxiu Municipal Districte Sant Martí - Barcelona)


diumenge, 19 de novembre del 2017

ARENYS DE MAR - cine Dore


El mestre d'obres Joan Casadó que a Barcelona havia projectats els cines "Palacio Parisien" (1904) i Trilla (1911), va ser també l'autor del cine Doré a Arenys de Mar.

Dades del cine Trilla (clicar a l'enllaç):

Es tractava d'un edifici típicament modernista del qual destacaven l'ornamentació  vegetal a les obertures, el gran floró de la cresteria i una garlanda floral que resseguia la part inferior de la façana. Tres obertures ovalades en forma d'arc de ferradura donaven accés a la sala, entre aquestes es trobaven les taquilles. A cada extrem dels baixos hi havia un pedestal amb el bust d'un personatge no identificat.

La vida d'aquest cine va ser relativament curta. Es va inaugurar el 1912, però el 1925 es va enderrocar per possibilitar la construcció del mercat, també modernista.

En aquells anys va conviure amb l'altre cine d'Arenys de Mar, la "Sala Mercè", actualment també inexistent.

El peticionari d'aquest edifici va ser Miquel Vidal, del qual no tinc més notícies.

Dono les gràcies a Hug Palou, director de l'Arxiu Municipal Fidel Fita, per haver-me facilitat l'accés a les dades de l'edifici.


* * * * *

El maestro de obras Juan Casadó que en Barcelona había proyectados los cines "Palacio Parisien" (1904) y Trilla (1911), fue también el autor del cine Doré en Arenys de Mar.

Datos del cine Trilla (clicar en el enlace):

Se trataba de un edificio típicamente modernista en el que destacaban la ornamentación vegetal en las oberturas, el gran florón de la crestería y una guirnalda floral que recorría la parte inferior de la fachada. Tres oberturas ovaladas en forma de arco de herradura daban acceso a la sala, entre estas se encontraban las taquillas. En cada extremo de los bajos había un pedestal con el busto de un personaje no identificado.

La vida de este cine fue relativamente corta. Se inauguró en 1912, pero en 1925 se derribó con  motivo de la construcción del mercado, también modernista.


Mientras estuvo activo convivió con el otro cine de Arenys de Mar, la "Sala Mercè", actualment también inexistente.


El peticionario de este edificio fue Miquel Vidal, del que no tengo más noticias.


Doy las gracias a Hug Palou, director del Archivo Municipal Fidel Fita, por haberme facilitado el acceso a los datos del edificio.


* * * * *

The master builder Juan Casadó, who in Barcelona had designed the cinemas "Palacio Parisien" (1904) and Trilla (1911), was also the author of the cinema Doré in Arenys de Mar.

cinema Trilla:

It was a typical Art Nouveauist building whose highlights were the vegetable ornamentation in the openings, the large flower-bed of the cresting stone and a floral garland that ran along the lower part of the façade. Three oval openings in the shape of a horseshoe arch gave access to the room, among these were the lockers. At each lateral there was a pedestal with the bust of an unidentified man.

The life of this cinema was relatively short. It was inaugurated in 1912, but in 1925 it was demolished to make possible the construction of the market, also Art Nouveau.

In those yearsthere was another cinema in Arenys de Mar, the "Sala Mercè", now also non-existent.

The petitioner for this building was Miquel Vidal, of whom I have no further news.

I thank Hug Palou, director of the Arxiu Municipal Fidel Fita, for facilitating access to the building's data.

dimecres, 1 de novembre del 2017

BARCELONA - Puig i Cadafalch - panteó Terrades BrutauA la família Terradas - Brutau, Puig i Cadafalch els hi va projectar tant la casa per viure (Av. Diagonal, 416-420, 1903-1905) com el panteó (Cementiri de Montjuïc, 1905-1906).

En aquestes imatges podem veure el panteó en forma d'escalinata que s'enlaira cap a una columna esculturada.

* * * * *

A la familia Terradas - Brutau, Puig i Cadafalch les proyectó tanto la casa para vivir (Av. Diagonal, 416-420, 1903-1905) como el panteón (Cementerio de Montjuïc, 1905-1906).

En estas imágenes podemos ver el panteón en forma de escalinata que conduce hasta una columna muy esculpida.

* * * **

For the family Terradas- Brutau, Puig i Cadafalch not only projected the house to live (Av. Diagonal, 416-420, 1903-1905) but their tomb (Cemetery of Montjuïc, 1905-1906).

In these images we can see the tomb in the shape of a stairway that leads to a very sculpted column.

(fotos: Valentí Pons i Toujouse)