diumenge, 9 de juny del 2024

BARCELONA - Guinardó - Decoració duplicada

A vegades et sorprèn com un mateix disseny decoratiu es pot repetir en dues cases.

El primer cas, l'original, es troba en una casa del carrer Escornalbou, núm. 13, el propietari de la qual fou José María Cambra, del 1919.

Dos anys després, el 1921, es reformava i ampliava la casa de Miguel Fernández al carrer Xifré, 53. En el vestíbul d'aquesta casa es troba edl mateix motiu que en la façana d'Escornalbou, encara que sembla ser un disseny fet fa pocs anys.

* * * 

A veces te sorprende cómo un mismo diseño decorativo se puede repetir en dos casas.

El primer caso, el original, se encuentra en una casa de la calle Escornalbou, 13, cuyo propietario fue José María Cambra, de 1919.

Dos años después, en 1921, se reformaba y ampliaba la casa de Miguel Fernández en la calle Xifré, 53. En el vestíbulo de esta casa se encuentra el mismo motivo que en la fachada de Escornalbou, aunque parece ser un diseño hecho hace pocos años.

Carrer EscornalbouCarrer Xifré


(fotos: Valentí Pons Toujouse)

dissabte, 13 d’abril del 2024

BARCELONA - Rambla Catalunya-Mallorca - Casa Queraltó (recuperació)

(Valentí Pons Toujouse) Estat actual 2024

 Estat original
(Valentí Pons Toujouse) 2012(Valentí Pons Toujouse) Estat actual 2012


(Valentí Pons Toujouse) Estat actual 2024L'altre dia vaig observar com s'ha recuperat parcialment part del coronament escapçat de la casa dels germans Queraltó. Això és una  molt bona notícia. A banda, la restauració sembla molt fidel a l'estat original d'aquella part de l'edifici.

La Casa Queraltó va ser projectada per l'arquitecte Josep Plantada. Es va construir entre els anys 1906 i 1907.

La restauració actual (2022/2023) ha anat a càrrec dels arquitectes Jordi Trias i Emilio Fernández Cervilla a qui cal felicitar, així com a la Comunitat de Propietaris que és qui l'encarregat.

Encara manca l'altre coronament i els pinacles centrals i la tribuna superior dreta.

veure fitxa a: 

Amb el seguit de fotos podreu veure l'evolució de la façana.

* * * *

El otro día observé cómo se ha recuperado parcialmente parte del coronamiento mutilado de la casa de los hermanos Queraltó. Esta es una muy buena noticia. La restauración es muy fiel a la esquina derecha de este edifiicio.

La Casa Queraltó fue proyectada por el arquitecto Josep Plantada. Se construyó entre los años 1906 y 1907.

La restauración actual (2022/2023) la han realizado los arquitectos Jordi Trias y Emilio Fernández Cervilla a quienes hay que felicitar, así como a la Comunidad de Propietarios que es quien la ha encargado.

Todavía falta el otro coronamiento, los pináculos centrales y la tribuna superior derecha.

ver ficha en:

En las fotos podréis ver la evolución de la fachada.

* * * *

The other day I observed how part of the mutilated crown of the Queraltó brothers' house has been partially recovered. This is very good news. The restoration is very faithful to the right corner of this building.

The Queraltó House was designed by the architect Josep Plantada. It was built between 1906 and 1907.

The current restoration (2022/2023) has been carried out by the architects Jordi Trias and Emilio Fernández Cervilla, who must be congratulated, as well as the Community of Owners who commissioned it.

see information at:

In the photos you can see the evolution of the facade.