dissabte, 5 de juny de 2021

SANT ANTONI DE VILAMAJOR - Ca l'Auferil

Una de les cases que destaca a Sant Antoni de Vilamajor és la torre coneguda com "Ca l'Auferil", bastida per la família Auferil de Mataró entre els anys 1911-1912.

El parament és estucat en color grogós llevat de les obertures i dels merlets superiors on es mostra el maó vist i els guardapols de rajola verda. Les finestres tenen reminiscències medievals però de forma parabòlica.

Es desconeix qui va ser l'arquitecte que la va projectar, podria ser de Mataró, potser el Melcior de Palau. La paret de tanca té influències de Manuel J. Raspall.

Cal esmentar que durant la construcció de l'edifici varen morir dos treballadors del mateix Sant Antoni en desprendre's unes bastides a causa d'un fort aiguat.

A veure si aconseguim esbrinar el nom de l'autor.

* * * * *

Una de las casas que destaca en Sant Antoni de Vilamajor es el chalé conocido como "Ca l'Auferil", construida por la familia Auferil de Mataró entre los años 1911 a 1912.

La fachada está estucada en color ocre salvo las oberturas y las almenas superiores en donse se muestra el ladrillo con guardapolvo de cerámica verde. Destacan las ventanas con reminiscencias medievales pero de forma parabólica.

Se desconoce quién fue el arquitecto que la proyectó, podría proceder, como los propietarios,  de Mataró, quizás fuera Melcior de Palau. El muro exterior tiene influencias de Manuel J. Raspall.

Cabe mencionar que durante la construcción del edificio murieron dos trabajadores del mismo Sant Antoni al ceder unos andamios debido a un fuerte aguacero.

* * * * *

One of the houses that stands out in Sant Antoni de Vilamajor is the villa known as "Ca l'Auferil", built by the Auferil family from Mataró between 1911 And 1912.

The façade is stuccoed in a yellowish color except for the openings and the upper battlements where the brick is shown as the green ceramic dust cover. The windows with medieval reminiscences but parabolic in shape stand out.

It is unknown who was the architect who designed it, it could come, like the owners, from Mataró, perhaps it was Melcior de Palau. The outer wall has influences from Manuel J. Raspall.

(fotos: Valentí Pons Toujouse)


diumenge, 9 de maig de 2021

BARCELONA - València, 241 - Casa Domènech Estapà


El 1908 Josep Domènech Estapà sol·licità permís per edificar la seva casa pròpia al carrer València, núm. 241. Es tractava d'una casa de planta baixa i cinc pisos inspirada en el modernisme belga, en l'arquitectura de Paul Hankar, com es pot veure en la combinació del maó vermell amb la pedra blanca i l'ús de finestres semicirculars.

La casa tenia una tribuna que arribava fins al coronament amb un elegant i treballat acabat. La resta era un coronament fet en maó i pedra.

El 1930, ja mort Domènech Estapà, la casa va ser modificada amb l'addició de dos pisos per part del seu fill, el també arquitecte Josep Domènech Mansana per al Sr. Casacuberta.

Domènech Mansana va respectar l'estil del seu pare, però va modificar el coronament amb l'eliminació del perllongament de la tribuna i convertint l'acabat de pedra i maó en un coronament que ocupa tota la façana.

Podeu comparar les dues versions de la casa en aquestes fotografies. * * * 

En 1908 Josep Domènech Estapà solicitó permiso al Ayuntamiento para edificar su propia casa en la calle Valencia, núm. 241. Se trataba de una casa de planta baja y cinco pisos inspirada en el modernismo belga, en la arquitectura de Paul Hankar, como se puede ver en la combinación del ladrillo rojo con la piedra blanca y el uso de ventanas semicirculares.

La casa tenía una tribuna que llegaba hasta el coronamiento con un elegante y trabajado acabado. El resto era un coronamiento hecho en ladrillo y piedra.

En 1930, ya muerto Domènech Estapà, su hijo, el también arquitecto Josep Domènech Mansana, modificó la casa con la adición de dos pisos para el Sr. Casacuberta.

Domènech Mansana respetó el estilo de su padre, aunque modificó el coronamiento con la eliminación de la prolongación de la tribuna y convirtiendo el acabado de piedra y ladrillo en un coronamiento que ocupa toda la fachada.

Se pueden comparar las dos versiones de la casa en estas fotografías.


* * * 

In 1908 Josep Domènech Estapà requested permission from the City Council to build his own house on Calle Valencia, no. 241. It was a ground-floor, five-story house inspired by Belgian modernism, in the architecture of Paul Hankar, as can be seen in the combination of red brick with white stone and the use of semi-circular windows.

The house had a grandstand that reached to the top with an elegant and elaborate finish. The rest was a crown made of brick and stone.

In 1930, after Domènech Estapà died, his son, also the architect Josep Domènech Mansana, modified the house with the addition of two floors for Mr. Casacuberta.

Domènech Mansana respected the style of his father, although he modified the crowning by eliminating the extension of the tribune and turning the stone and brick finish into a crowning that occupies the entire façade.

You can compare the two versions of the house in these pictures.

(fotos: Valentí Pons Toujouse i postal de l'època)