diumenge, 1 d’abril del 2012

JOSEP MARIA PERICAS - Creus de terme

A les poblacions barcelonines de Sant Pere de Ribes i de Sant Adrià de Besòs, Josep Maria Pericas va dissenyar una mateixa Creu de Terme en estil tardomodernista.

La primera, la de Sant Pere, la va fer el 1942 com a “Cruz de la Santa Misión” com bé consta a la basa de la mateixa, i es troba a la fi  del carrer de l’Agricultura. La de Sant Adrià és dos anys posterior i la localitzem  en la confluència dels carrers Gran Via, Concili de Trento i Extremadura ben bé en el límit amb la ciutat de Barcelona.

Les dues són idèntiques només es diferencien per les quatre columnetes que delimiten l’espai de la de Sant Adrià.

Pericas sempre va continuar sent fidel a la seva manera de veure el modernisme, amb una forta influencia del Nord d’Europa, en aquest cas la creu mostra referències als dibuixos celtes.

(afegeixo la d'Ullastrell que un col·laborador m'ha notificat)Ullastrell


En las poblaciones barcelonesas de Sant Pere de Ribes y de Sant Adrià de Besòs, Josep Maria Pericas diseñó una misma Cruz de Término en estilo tardomodernista.

La primera, la de San Pere, la hizo en 1942 como "Cruz de la Santa Misión" tal como  consta en la base de la misma, y se encuentra al final de la calle de la Agricultura. La de Sant Adrià es dos años posterior y la localizamos en la confluencia de las calles Gran Via, Concili de Trento y Extremadura en el mismo linde con la ciudad de Barcelona.

Las dos son idénticas sólo se diferencian por las cuatro columnillas que delimitan el espacio de la de Sant Adrià.

Pericas siempre siguió siendo fiel a su manera de ver el modernismo, con una fuerte influencia del Norte de Europa, en este caso la cruz muestra referencias a los dibujos de temática celta.

TORTOSA - Adrogueria Canivell


L’Adrogueria de la Vídua i Fill de Francisco Canivell és una bona mostra dels comerços modernistes que existien en les diferents localitats catalanes i que en el pas dels anys han anat desapareixent per tal d’adaptar-se a les noves modes, canvis de propietaris i altres.

Afortunadament l’adrogueria ha canviat de mans i de finalitat, però ha mantingut el seu aspecte i el seu magnífic treball en fusta.

L’autor de l’obra va ser el decorador local Vicent Benet, el qual en les ressenyes de l’època molts cops apareix com a escultor i altres com a fuster.

El van ajudar els pintors Alemany, Serret i Forés i els vidres emplomats es van adquirir a la Casa Rull de Barcelona.

És del 1902.
El colmado de la Viuda e Hijo de Francisco Canivell es una buena muestra de los comercios modernistas que existían en las diferentes localidades catalanas y que con el paso de los años han ido desapareciendo para adaptarse a las nuevas modas, cambios de propietarios y otros.

Afortunadamente el colmado ha cambiado de manos y de finalidad pero ha mantenido su aspecto externo y su magnífico trabajo en madera.

El autor de la obra fue el decorador local Vicente Benet, que en las reseñas de la época muchas veces aparece como escultor y otros como carpintero.

Le ayudaron los pintores Alemany, Serret y Forés y los cristales emplomados se adquirieron en la Casa Rull de Barcelona.

Es del 1902.

ALGESIRES / ALGECIRAS - Kursaal


El Casino Balneari Kursaal d’Algesires va ser una iniciativa del francès George Cruissé d’Ancourt el qual va sol·licitar el projecte a l’arquitecte Santiago Sanguinetti, un dels més famosos de la zona i que aquell any, 1910, va passar de ser l’arquitecte municipal de Ronda (Màlaga) a ser-ho de Ceuta.

Sanguinetti va dissenyar un pavelló força il·luminat fet a base de fusta, ferro i vidre i on cadascun dels ferros de suport dels vidres estava coronat amb un petit pinacle. L’edifici se situava a la Playa del Chorruelo damunt de les aigües en forma de palafit.

El projecte es va modificar lleugerament pels enginyers militars Mariano del Pozo i Miguel Cardona que són qui finalment s’encarregaren del mateix.

Es va inaugurar l’abril del 1911 i el curiós del cas és que a la crònica apareguda a “La Correspondencia de España” el dia 25 es parlava de “estilo modernista”, cosa poc freqüent a l’època, i de “irreprochable gusto”

El pavelló tenia un balcó corregut de cara al mar, un vestíbul, dos salons d’estar, un d’espectacles amb ball i sessions de cinema i un bar.

El foc el destruí el 16 d’octubre del 1942.El Casino Balneario Kursaal de Algeciras fue una iniciativa del francés George Cruissé de Ancourt quien solicitó el proyecto al arquitecto Santiago Sanguinetti, uno de los más famosos de la zona y que aquel año, 1910, pasó de ser el arquitecto municipal de Ronda (Málaga) a serlo de Ceuta.

Sanguinetti diseñó un pabellón bastante iluminado hecho a base de madera, hierro y cristal y en donde cada uno de los hierros de apoyo de los cristales estaba coronado con un pequeño pináculo. El edificio se situaba encima de las aguas de la Playa del Chorruelo en forma de palafito.

El proyecto se modificó ligeramente por los ingenieros militares Mariano del Pozo y Miguel Cardona que son quienes finalmente se encargaron del mismo.

Se inauguró en abril del 1911 y lo curioso del caso es que en la crónica aparecida en "La Correspondencia de España" del día 25 se hablaba de "estilo modernista", lo cual era poco frecuente en la época, y de "irreprochable gusto "

El pabellón tenía un balcón corrido de cara al mar, un vestíbulo, dos salones de estar, un salón de espectáculos para baile y sesiones de cine, y un bar.

El fuego lo destruyó el 16 de octubre de 1942.

Agradecería si alguien me pudiera enviar una foto mejor.