dissabte, 17 de desembre del 2016

AVOLA (Sicília) - Liberty

Exemples de modernisme a Avola, localitat de la província de Siracusa a l'illa de Sicília

Ejemplos de modernisme en Avola, localidad de la provincia de Siracusa en la isla de Sicilia

Exemples of Art Nouevau in Avola, in the province of Siracusa, Sicily, Italy.
dimarts, 6 de desembre del 2016

BARCELONA - Estació Marítima
Entre els anys 1910 i 1911 es va construir al Moll de Barcelona l'Estació Marítima de Passatgers. L'obra segurament fou projectada per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports Julio Valdés Humarán, director facultatiu de les Obres del Port de Barcelona.

Entre el 1914 i 1916 es realitzà una altra Estació, encara que aquesta ja no era modernista, obra del propi Valdés.

                             L'edifici en obres. (Frederic Ballell, Ilustració Catalana, 18/12/1910)

Entre los años 1910 y 1911 se construyó en el Muelle de Barcelona la Estación Marítima de Pasajeros. La obra seguramente la proyectó el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Julio Valdés Humarán, director facultativo de las Obras del Puerto de Barcelona.

Entre 1914 y 1916 se realizó otra Estación, aunque esta ya no era modernista, obra del propio Valdés.

Ubicació (cedit per Francisco Arauz)Between 1910 and 1911, the Maritime Passenger Station was built at the Dock of Barcelona. The work will surely be projected by the Engineer Julio Valdés Humarán, facultative director of the Works of the Harbor of Barcelona.


Between 1914 and 1916 another Station was realized, although this one was no longer Art Nouveaut. This one was also projected by Valdés.

Estació Marítima del 1916

dissabte, 26 de novembre del 2016

DÜSSELDORF - Schadowstr., 23

El modernisme va ser un moviment que es va donar en gairebé tots els països. Les Exposicions, Congressos, viatges d'estudis i revistes tenien molt a veure en la seva difusió.

A Alemanya s'editaven les revistes "Moderne Neubauten", "Neue Architektur", etc i és precisament en el número del 4t any de la primera que apareix aquesta fotografia de la casa comerç dels germans Mangold a Düsseldorf.

SIgnada pels arquitectes Gottfried Wehling i Alois Ludwig va ser construïda el 1900 al carrer Schadow (Schadowstrasse, 23). Actualment desapareguda

Es pot veure influències de l'Art Nouveau amb la finestra circular, de la Sezession i del Jugendstil alemany.

És notable la decoració ceràmica de la façana, la forja de la porta d'accés i del balcó superior, la representació dels personatges amb les diferents vestimentes que s'hi venien, etc.* * * * 

El modernismo fue un movimiento que se dio en casi todos los países. Las Exposiciones, Congresos, viajes de estudios y revistas ayudaron mucho en su difusión.

En Alemania se editaban las revistas "Moderne Neubauten", "Neue Architektur", etc y es precisamente en el número del 4º año de la primera que aparece esta fotografía de la casa comercio de los hermanos Mangold en Düsseldorf.

Firmada por los arquitectos Gottfried Wehling y Alois Ludwig fue construida en 1900 en la calle Schadow (Schadowstrasse, 23). Actualmente desaparecida

Se aprecian influencias del Art Nouveau en la ventana circular, de la Sezession y del Jugendstil alemán.

Es notable la decoración cerámica de la fachada, la forja de la puerta de acceso y del balcón superior, la representación de los personajes con las diferentes vestimentas que se vendían, etc.


* * * * 

Art Nouveau was a movement that occurred in almost all countries. The exhibitions, congresses, study trips and magazines helped a lot in its diffusion.

In Germany were edited the magazines "Moderne Neubauten", "Neue Architektur" and it is precisely in the number of the 4th year of the first one that appears this photograph of the Mangold brothers' trading house in Düsseldorf.

Signed by architects Gottfried Wehling and Alois Ludwig, the house was built in 1900 on Schadow Street (Schadowstrasse, 23). Currently dissapeared.

There are influences of Art Nouveau in the circular window, the Sezession and the German Jugendstil.


It is remarkable the ceramic decoration of the facade, the forge of the access door and in the upper balcony, the representation of the characters with the different clothes that were sold, etc.

dissabte, 19 de novembre del 2016

CARTAGENA - Congrés sobre Modernisme


Aquests dies s'està celebrant a Cartagena un  Congrés sobre el modernisme: "El Modernismo en el Arco Mediterráneo. Arquitectura, Arte, Cultura y Sociedad" en el qual hi participo en dues conferències:

1.- "Modernismo en la ciudad de Tortosa: un siglo de inexactitudes y atribuciones equivocadas" realitzada conjuntament amb l'arquitecte Antoni López Daufí i amb l'especialista en modernisme murcià i besnét de l'arquitecte tortosí Víctor Beltrí, En Guillermo Cegarra Beltri.

i l'altre té lloc avui i és la conferència de clausura del Congrés, realitzada conjuntament amb l'esmentat Guillermo Cegarra:

2.- "El modernismo en el Arco Mediterráneo: Influencias, tipologías, localización y autores"en la qual es fa un estudi, tal com s'esmenta en el títol,  sobre les diferents variants i manifestacions del modernisme en tota la Mediterrània, les seves influències i llurs autors.

Malauradament no he pogut assistir al Congrés i les ponències seran explicades per Guillermo i l'Antoni.

Vull agrair a ells dos la seva comprensió i la bona col·laboració que hem tingut i a l'Organització del Congrés l'haver-me convidat a participar i especialment l'honor  d'haver-nos ofert al Guillermo i a mi la possibilitat de tancar el Congrés amb la conferència de clausura.* * * * *

Estos días se está celebrando en Cartagena un Congreso sobre el modernismo: "El Modernismo en el Arco Mediterráneo. Arquitectura, Arte, Cultura y Sociedad" en el cual participo en dos conferencias:

1.- "Modernismo en la ciudad de Tortosa: un siglo de inexactitudes y atribuciones equivocadas"

realizada conjuntamente con el arquitecto Antoni López Daufí y con el especialista en modernismo murciano y bisnieto del arquitecto tortosino Víctor Beltrí, Guillermo Cegarra Beltri.

La otra tiene lugar en el día de hoy y es la conferencia de clausura del Congreso, realizada conjuntamente con el mencionado Guillermo Cegarra:

2.- "El modernismo en el Arco Mediterráneo: Influencias, tipologías, localización y autoras"

en la que se hace un estudio, tal como consta en el título, sobre las diferentes variantes y manifestaciones del modernismo en todo el Mediterráneo, sus influencias y sus autores.

Desgraciadamente no he podido asistir al Congreso y las ponencias serán llevadas a cabo por Guillermo y Antoni.


Quiero agradecer a ellos dos su comprensión y la buena colaboración que hemos tenido y a la Organización del Congreso el haberme invitado a participar en el mismo y especialmente el honor de habernos ofrecido a Guillermo y a mi la oportunidad de concluir el Congreso con la conferencia de clausura.

dissabte, 12 de novembre del 2016

SARAGOSSA - stand "Anís del Mono" - Exposició Hispano Francesa


(revista Mercurio, 1908)

Em va sorprendre l'altre dia trobar fotos d'alguns dels stands que havia a l'Exposició Hispano-Francesa de Saragossa del 1908. Són conegudes les edificacions però no ho són els diferents estands dels participants en la mateixa.
Un d'ells em va cridar l'atenció, era el de la casa "Anís del Mono" de Badalona un  stand modernista en el que destaca el mono darwinià símbol de la casa.

No deia res del seu projectista, però l'atribuiria a l'arquitecte Joan Amigó, arquitecte de capçalera de la família de Vicenç Bosch, propietari d'Anís del Mono per qui va fer la casa a Badalona (1905), la casa d'estiueig a Arbúcies (1907), el panteó familiar (1907) i les diverses fases de la fàbrica (algunes d'elles amb plànols signats per Agustí Domingo per no poder signar Amigó en ser arquitecte municipal de la població) i la botiga del carrer Ferran a Barcelona.

Per altra banda, Amigó sí que consta com el dissenyador de  l'stand que la fàbrica d'anís va presentar a l'Exposició de Brussel·les del 1910 de la qual no he aconseguit cap fotografia.

Segurament Amigó comptà amb la col·laboració de l'escenògraf i decorador Salvador Alarma com ja va passar amb l'esmentada botiga del carrer Ferran.


* * * * * 

Me sorprendió el otro día encontrar fotos de algunos de los stands que había en la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza del 1908. Son conocidas las edificaciones pero no lo son tanto los diferentes stands de los participantes.
Uno de ellos me llamó la atención, era el de la casa "Anís del Mono" de Badalona, un stand modernista en el que destaca el mono darwiniano símbolo de la casa.

No decía nada acerca de su proyectista, pero lo atribuiría al arquitecto Joan Amigó, arquitecto de cabecera de la familia de Vicente Bosch, propietario de Anís del Mono para quien proyectó la casa en Badalona (1905), la casa de veraneo en Arbúcies (1907), el panteón familiar (1907) y las diversas fases de la fábrica (algunas de ellas con planos firmados por Agustín Domingo por no poder firmar Amigó por ser el arquitecto municipal de la población) y la tienda de la calle Ferran en Barcelona.

Por otra parte, Amigó sí que consta como el diseñador del stand que la fábrica de anís presentó en la Exposición de Bruselas de 1910, del que no he conseguido ninguna fotografía.

Seguramente Amigó contó con la colaboración del escenógrafo y decorador Salvador Alarma como ya ocurrió en la mencionada tienda de la calle Ferran.


(cartells de Ramon Casas per a la publicitat de la marca)

* * * * * 

The other day I was surprised to find photos of some of the stands of the Hispano-French Exhibition of Zaragoza (1908). The buildings are known but not so much the different stands of the participants.

In this post you can see one of them: the one of the house "Anís del Mono" of Badalona, ​​an Art Nouveau stand with the figure of Darwinian monkey symbol of the factory.

He did not say anything about his designer, but I attributed it to the architect Joan Amigó, architect of  the family of Vicente Bosch, owner of Anís del Mono for whom he designed the house in Badalona (1905), the summer house in Arbúcies (1907) ), the family grave (1907) and the different phases of the factory (some of them with plans signed by Agustin Domingo for not being able to sign Amigó for being the municipal architect of the town) and the Ferran street store in Barcelona.

On the other hand, Amigó does appear as the designer of the stand that the anise factory presented at the Brussels Exhibition of 1910.

Surely Amigó had the collaboration of the decorator Salvador Alarma as it already happened in the above-mentioned store on Ferran Street.


dissabte, 29 d’octubre del 2016

BARCELONA - La Rotonda

Av. Tibidabo - Pas. Sant Gervasi

Arquitecte. Adolf Ruiz Casamitjana
Promotor: Dr. Salvador  Andreu
1906

Reforma / restauració actual:
Arquitecte: Alfred Arribas
Promotor: Núñez i Navarro
2012/16


dissabte, 22 d’octubre del 2016

OSCA / HUESCA - casa CollA l'avinguda Zaragoza d'Osca hi ha la casa de Sixto Coll projectada per Francesc Lamolla (1869-1925) el 1913 quan era arquitecte provincial d'Osca. Lamolla té obres modernistes a Lleida, Lugo i a la província d'Osca (Jaca i la capital, entre d'altres)

El primer cop que la vaig visitar, la casa estava força mutilada en la tribuna central i en els baixos, recentment, però (el 2013), l'empresa Cabrero e Hijos , S.A. la féu restaurar i en la restauració féu recuperar bastant la imatge original de l'edifici. La restauració, de la mà de l'arquitecte Antonio García Cid, anà acompanyada d'una remunta.

                                                                          (Archivo Municipal de Huesca)

Sixto Coll y Coll, nascut a Osca, tenia en aquest edifici junt amb el seu germà Víctor, una empresa de maquinària agrícola. D'idees republicanes, els premis que guanyava els donava a la "Olla de los Pobres", entitat per a la manutenció de la gent necessitada. Amb la República arribà a president de la Diputació d'Osca i es proposà acabar amb el caciquisme de la província. Amb la guerra fou empresonat, deportat a Carrión de los Condes (Palència) on morí. El seu cos fou traslladat al Cementiri de la seva ciutat natal. La seva empresa fou multada pel franquisme i finalment desaparegué als anys 70s.


* * * * * 

En la avenida Zaragoza de Huesca está la casa de Sixto Coll proyectada por Francisco Lamolla (1869-1925) en 1913 cuando era arquitecto provincial de Huesca. Lamolla tiene obras modernistas en Lleida, Lugo y en la provincia de Huesca (Jaca y la capital, entre otros)

La primera vez que la visité, la casa estaba bastante mutilada en la tribuna central y en los bajos, recientemente (2013), la empresa Cabrero e Hijos, S.A. la hizo restaurar. En la restauración se recuperó la imagen original del edificio, aunque desaparecieron las dos puertas laterales. La restauración, llevada a cabo por el arquitecto Antonio García Cid, fue acompañada de un levante bastante respetuoso.


Sixto Coll y Coll, nacido en Huesca, tenía en este edificio, junto con su hermano Víctor, una empresa de maquinaria agrícola. De ideas republicanas, los premios que ganaba los daba a la "Olla de los Pobres", entidad para la manutención de la gente necesitada. Con la República llegó a presidente de la Diputación de Huesca y desde allí quiso acabar con el caciquismo de la provincia. Durante la guerra fue encarcelado y deportado a Carrión de los Condes (Palencia), lugar en donde murió. Su cuerpo fue trasladado al Cementerio de su ciudad natal. Su empresa fue multada por el franquismo y finalmente desapareció en los años 70s.* * * * * 

In the Avenue Zaragoza of Huesca you can see the house of Sixto Coll, whose architect was Francesc Lamolla (1869-1925) in 1913,who designed it when he was the architect of the province. Lamolla built Art Nouveau buildings in Lleida,  Lugo and the province of Huesca (mainly in Jaca and the capital)

The first time I visited the city, the house was modified mainly in the central bay window and in the ground floor. In 2013,  the company Cabrero e Hijos, S.A. restored the building and  the original image of the building was recovered. The restoration, carried out by architect Antonio Garcia Cid, was accompanied by a lift of the building.


Sixto Coll y Coll, born in Huesca, with his brother Víctor had in this building a company of agricultural machinery. A man with Republican ideas, he gave all his winning awards to the "Olla de los Pobres", an organization for the support of people in need. With the Republic he became president of the Provincial Council of Huesca and from there he wanted to end the chieftaincy of the province. During the war he was imprisoned, deported to Carrion de los Condes (Palencia), the place where he died. His body was taken to the cemetery of his hometown. His company was fined by the Franco regime and finally disappeared in the '70s.

dissabte, 15 d’octubre del 2016

BARCELONA - Mare de Déu de la Salut


(fons Foto Ferran)

L'altra dia consultant el Fons de Foto Ferran de l'Arxiu Nacional de Catalunya vaig veure aquesta torre modernista que m'era desconeguda. No posava cap referència.

Per la casa veïna, la vaig situar al carrer de la Mare de Déu de la Salut de Barcelona, i efectivament allà era on havia estat.

Encara existeix però amb la façana ben modificada.

Els temps van canviar i els gustos també. Podeu fer comparacions.

No tinc dades ni del promotor ni de l'autor de la torre modernista.


(Valentí Pons - fons Foto Ferran)

El otro día consultando el Fondo de Foto Ferran del Archivo Nacional de Catalunya vi esta torre modernista que me era desconocida. No había ningún dato sobre la misma.

La casa vecina me ayudó a situarla en la calle de la Mare de Déu de la Salut de Barcelona, y, efectivamente, allí era donde había estado.

Todavía existe pero con la fachada muy modificada.

Los tiempos cambiaron y los gustos también. Podéis hacer comparaciones.


No tengo datos ni del promotor ni del proyectista del chalé modernista.