dijous, 11 de novembre de 2021

LLORET - tomba Pujol Masferrer
veure explicació dels cerclesd en el text


(fotos: Valentí Pons Toujouse)

A Lloret de Mar cal destacar la presència d'un dels millors cementiris modernistes amb tot un exemple de tombes i hipogeus. Cal esmentar, entre d'altres, l'hipogeu de la família Pujol Masferrer, projectat per l'arquitecte Vicenç Artigas Ramoneda el 1904.

En ell es veu la mort que es derrotada per la figura d'un Crist acollidor, amb els braços oberts, i dalt d'ell la creu.

La figura de la mort (calavera) està inserida en un cercle protegit per dues bèsties difícils de catalogar, aquestes es repeteixen  als peus de la tomba on subjecten les cadenes per protegir l'accés als sarcòfags. Podrien ser gossos o dracs.

* * * * *

En Lloret de Mar destaca la presencia de uno de los mejores cementerios modernistas con un  buen ejemplo de tumbas e hipogeos.

Cabe mencionar, entre otros, el hipogeo de la familia Pujol Masferrer, proyectado por el arquitecto Vicenç Artigas Ramoneda en 1904.

En él se ve la muerte que es derrotada por la figura de un Cristo acogedor, con los brazos abiertos, y sobre él la gran cruz.

La figura de la muerte (calavera) está circunscrita en un círculo protegido por dos bestias difíciles de catalogar, éstas se repiten a los pies de la tumba donde sujetan las cadenas y protegen el acceso a los sarcófagos. Podría tratarse de perros o de dragones.

* * * *

In Lloret de Mar stands out the presence of one of the best Art Nouveau cemeteries with a good example of tombs and hypogea.

It is worth mentioning, among others, the hypogeum of the Pujol Masferrer family, designed by the architect Vicenç Artigas Ramoneda in 1904.

Death is seen in him, defeated by the figure of a welcoming Christ, with open arms, and above him the great cross.

The figure of death (skull) is circumscribed in a circle protected by two beasts that are difficult to catalog, these are repeated at the foot of the tomb where they hold the chains and protect access to the sarcophagi. It could be dogs or dragons.