diumenge, 31 de gener del 2010

ALFAFAR - Marià Benlliure, 12


En la localitat valenciana d'Alfafar es troben algunes mostres d'arquitectura modernista, algunes d'elles en el carrer Marià Benlliure.

Una d'elles és aquesta del número 12 i de la qual en desconec l'autor. L'estructura és clàssica i simètrica respecte a l'eix central, però presenta una rica ornamentació floral tant a les llindes com a les reixes i al coronament de l'edifici, en el qual també es poden veure els triglifs secessionistes. Les reixes presenten un treball força elaborat com és habitual en els exemples modernistes del País Valencià. La porta també és modernista.En la localidad valenciana de Alfafar se encuentran algunas muestras de arquitectura modernista, algunas de ellas en la calle Mariano Benlliure.

Una de ellas es esta del número 12 y de la cual desconozco el autor. La estructura es la clásica y es simétrica respecto del eje central, pero presenta una rica decoración floral tanto en los dinteles como en la rejería y en el coronamiento, en el cual también se observan los típicos triglifos secesionistas.. Las rejas tienen un trabajo muy elaborado tal como es habitual en los ejemplos modernistas del País Valenciano. La puerta también es modernista

dissabte, 2 de gener del 2010

MALABO / EL FAR - cases desmuntables

La Casa Constructora Ribas i Pradell va dissenyar una sèrie de cases i xalets desmuntables fetes amb fusta, majoritàriament, i ferro.

Anaven destinades a la colònia espanyola de Fernando Póo, actual Guinea Equatorial, i a zones d'aiguamolls com ara l'Empordà.

En aquest article es mostren dues d'aquestes cases: una que es va muntar a Santa Isabel (Malabo), a la Guinea, i l'altra a la localitat empordanenca d'El Far d'Empordà, llavors coneguda amb el nom d'Alfar a El Far de Llinars 

(veure;

http://vptmod.blogspot.com.es/2017/09/dosrius-casa-de-fusta.html
.

Es contempla una galeria o porxo de fusta i una torreta en un dels extrems amb elements modernistes.

L'arquitecte de la companyia era Simó Cordomí, el qual va projectar alguns panteons modernistes a Barcelona als cementiris de Montjuïc i de Sant Andreu, així com l'ajuntament de Granollers i la Torre Roig de Camprodon entre d'altres obres.
La Casa Constructora Ribas y Pradell diseñó una serie de casas y chalés desmontables realizados mayormente en madera y también con hierro.

Estaban destinadas a la colonia española de Fernando Póo, actual Guinea Ecuatorial, y a zonas lacustres como puede ser el Ampurdán.

En este artículo se muestran dos de estas casas: una que se montó en Santa Isabel (Malabo), en Guinea, y la otra en la localidad ampurdanesa de El Far d'Empordà, entonces conocida con el nombre de Alfar. y la otra en El Far de Llinars (veáse

http://vptmod.blogspot.com.es/2017/09/dosrius-casa-de-fusta.html


Se puede ver una galería porticada de madera y una torrecilla lateral con elementos modernistas.

El arquitecto de la compañía era Simó Cordomí, que proyectó diversos panteones modernistas en Barcelona en los cementerios de Montjuïc y de Sant Andreu, así como el Ayuntamiento de Granollers y la Torre Roig de Camprodon, entre otras obras.

FIGUERES - Plaça de la Palmera, 1


Una de les cases que criden l'atenció a Figueres és la casa d'Antonio Jiménez a la plaça de la Palmera. En ella són notables les obertures dels baixos i la forma de la tribuna central del pis principal.

La resta de la casa presenta una fesomia clàssica, però en el coronament s'observa un fals òcul central amb la cara d'una fada modernista.

L'autor de l'edifici és l'arquitecte figuerenc Josep Bori el qual és l'autor del Casino Menestral a la mateixa població.

Josep Bori va ostentar el càrrec d'arquitecte provincial de Barcelona durant els anys 1894 a 1938.
Una de las casas que más llaman la atención en Figueres es la casa de Antonio Jiménez en la plaza de la Palmera. En ella destacan las oberturas de los bajos y la rotundidad del mirador central del piso principal.

El resto de la casa presenta una fisonomía clásica, aunque en el remate se observa un falso óculo central con la cara de una hada modernista.

El autor del edificio es el arquitecto figuerense Josep Bori, también autor del Casino Menestral en la misma población.

Josep Bori ostentó el cargo de arquitecto provincial de Barcelona entre los años 1894 y 1938.BARCELONA - Gran de Sant Andreu, 31-35


La casa d'Antonio Basté és una mostra clara del modernisme català, en ella es poden veure els falsos carreus a la planta baixa, els balcons de ferro forjat amb la forma abombada i ornamentació vegetal, llindes amb volutes vegetals, esgrafiats també vegetals a la planta superior i coronament corbat.

L'autor de la casa és el mestre d'obres de Sant Andreu, Antoni Falqués Ros i la va dissenyar el 1907

El mateix autor va bastir una altra casa per al mateix propietari al carrer Neopàtria, 147, aquesta més senzilla.


La casa de Antonio Basté es una muestra clara del modernisme catalán, en ella se pueden contemplar los falsos sillares de la planta baja, los balcones de hierro forjado de forma abombada y decoración vegetal, dinteles con volutas vegetales, esgrafiados también vegetales en la planta superior y remate curvo. La fachada posterior, en la calle Neopàtria, es mucho más sencilla.

El autor de la casa es el maestro de obras de Sant Andreu, Antoni Falqués Ros que la diseñó en 1907

El mismo autor diseñó para el mismo propietario otra casa en la calle Neopàtria, 147, ésta más sencilla.