diumenge, 18 de gener del 2015

Claudi Duran - despatx

Els arquitectes del modernisme no tan sols projectaven l'edifici, sinó que a vegades també dissenyaven la decoració del vestíbul, dels pisos, el mobiliari, els ascensors, etc.

Valgui com a exemple aquestes portes i vitrall dissenyats per l'arquitecte Claudi Duran i Ventosa  per a un despatx.

Les il·lustracions provenen del llibre "Carpintería Artística" del 1905.

Ignoro de quin despatx es tractava i si es va arribar a realitzar.Los arquitectos del modernismo no sólo proyectaban el edificio, sino que en ocasiones también diseñaban la decoración del vestíbulo, la de los pisos, el mobiliario, los ascensores, etc.

Valga como ejemplo estas puertas y vidriera diseñados por el arquitecto Claudi Duran Ventosa para un despacho.

Las ilustraciones provienen del libro "Carpintería Artística" de 1905.

Ignoro de qué despacho se trataba y si se llegó a realizar.Art Nouveau architects not only designed the building, but also designed the decoration of the lobby, floors, furniture, elevators, etc.

An example is those doors and stained glass designed by the architect Claudi Duran Ventosa for an office.

The illustrations are from the book "Carpintería Artística" published in 1905.

dissabte, 10 de gener del 2015

LOGRONYO - Conservas Trevijano

Una de les primeres obres de l'arquitecte de La Rioja Quintín Bello Sanjuán va ser la fàbrica de conserves Trevijano a la ciutat de Logronyo. Ignoro la seva adreça exacta, però segons els anuncis publicats a la premsa era propera a les vies del tren.

Quintín Bello s'havia titulat a Barcelona el 1905 i edificava aquesta fàbrica el 1906. Va ser arquitecte municipal d'Haro i de Logronyo, localitats on va deixar mostres modernistes.

La fàbrica era d'estructura clàssica i els elements modernistes es manifestaven al voltant de les obertures i en les estructures circulars dels baixos, així com a l'interior.

La fàbrica ja no existeix. Altres mostres d'arquitectura industrial a Logronyo capital eren la fàbrica de Licor del Polo de Pedro Guimón (1910) i la de Conserves Ulecia d'Agustín Cadarso (1911).Una de las primeras obras del arquitecto riojano Quintín Bello Sanjuán fue la fábrica de conservas Trevijano en la ciudad de Logroño. Ignoro su dirección exacta, pero según los anuncios publicados en la prensa estaba próxima a las vías del tren.

Quintín Bello se había titulado en Barcelona en 1905 y edificaba esta fábrica en 1906. Fue arquitecto municipal de Haro y de Logroño, localidades donde dejó muestras modernistas.

La fábrica era de estructura clásica y los elementos modernistas se manifestaban alrededor de las oberturas y en las estructuras circulares de los bajos, así como en el interior.

La fábrica ya no existe. Otras muestras de arquitectura industrial en la ciudad de Logroño eran la fábrica de Licor del Polo de Pedro Guimón (1910) y la de Conservas Ulecia de Agustín Cadarso (1911).
One of the first works of Riojan architect Quintín Bello Sanjuan was the cannery Trevijano in the city of Logroño. I do not know their exact address, but according to press ads was next to the train tracks.

Quintín Bello was architect by School of Barcelona (1905) and he built this factory in 1906. It was city municipal architect of Haro and Logroño, towns with examples of his "modernisme".

The factory was of classical structure and modernist elements were located around the windows, round structures and inside the building.

The factory no longer exists. Other examples of industrial architecture in the city of Logroño were "Licor del Polo" from Pedro Guimón (1910) and Cannery Ulecia (Agustín Cadarso, 1911).

dissabte, 3 de gener del 2015

ISLA MARTÍN GARCÍA - Teatro General Urquiza (2)

L'any passat en Miguel Cartisano em va sol·licitar informació sobre el Teatre "Salón Urquiza" a l'illa de Martín García, a l'Argentina.

No vaig trobar dades documentals de l'autor tot i que per l'aspecte ornamental semblava una possible obra de Julià Garcia Núñez.

Aquests dies per Internet he trobat algunes fotos d'aquest antic teatre i en una d'elles es veu la placa amb el nom "Llora Juárez". Farà referència a l'autor? al propietari? a qui? no ho he trobat.

Si algú em sap donar alguna informació li agrairia.

Gràcies a la informació que m'ha passat Ana María Ferrini (vegeu comentaris) he esbrinat que aquest cine es va aixecar el 1910, es va incendiar i reconstruir el 1920. El va aixecar gent de la illa: Francisco Llora i untal Juárez.

Article relacionat:
El año pasado Miguel Cartisano me solicitó información sobre el Teatro "Salón Urquiza" en la Isla de Martín García, en Argentina.

No encontré datos documentales del autor del mismo aunque por el aspecto decorativo parecía una posible obra de Julián García Núñez.

Estos días por Internet he encontrado algunas fotos de este antiguo teatro y en una de ellas se ve la placa con el nombre "Llora Juárez". ¿Hace referencia al autor?, ¿al propietario?, ¿a quién? No lo he encontrado.

Si alguien sabe darme alguna información le agradecería.

Gracias a la información facilitada por Ana María Ferrini (ver comentarios) hemos adivinado que este cine se levantó en 1910, se incendió y se reconstruyó en 1920. Lo construyó gente de la isla: Francisco Llora y un tal Juárez.

Artículo relacionado:Last year Miguel Cartisano asked me about the Theatre "Salón Urquiza" on Isla Martin Garcia, Argentina.

I didn't find any data about its author, but its decorative aspect refers to a possible work of Julian Garcia Nunez.

Last days I have found some pictures of this ancient theater and in one of them I can see a plate with the name "Llora Juárez". Is this the name of the Author? of the Owner? Who is it? I have not found it.

I would appreciate any information about it.


Thanks to the information provided by Ana Maria Ferrini (see comments) we have guessed that this cinema was built in 1910, a fire destroyed it and was rebuilt in 1920. It was built by people of the island: Francisco Llora and Juárez.

http://vptmod.blogspot.com.es/2013/01/isla-martin-garcia-teatro-general.html

https://www.youtube.com/watch?v=gh7ZHK-dRi8