dissabte, 26 de maig del 2018

BARCELONA - casa Tosquella - Balcells Buigas

Casa Tosquella
c/ Ballester - c/ Vallirana
Arquitecte.: Eduard Maria Balcells, 1906-1907

Continua la degradació

(fotos: Valentí Pons i Toujouse)


dimarts, 22 de maig del 2018

BARCELONA - tomba Vintró(veure més fotos al final dl'article)
(ver más fotos al final del artículo)
(see more pics at the end of the article)

Una de les dues tombes que l'arquitecte Simó Cordomí va projectar en el Cementiri de Sant Andreu va ser la de Pere Vintró Sagristà, encarregada per Pere Vintró Mariné.

Es tracta d'una tomba modernista en la que es poden veure algunes de les simbologies funeràries: l'alfa i omega, dos rat-penats i un sacerdot o faraó egipci que emmarca l'accés floral a la cripta.

La tomba està signada per l'arquitecte i en un dels laterals està escrita la frase "La mort tot se lo emporta. Sols Christo dóna llum"

De Simó Cordomí ja hem parlat en aquest bloc en el cas de les cases de fusta desmuntables, entre elles les que va dissenyar per als colons de la Guinea Equatorial (si cliqueu en l'enllaç ho podreu veure).

http://vptmod.blogspot.com.es/2010/01/malabo-el-far-demporda-cases.html

* * * * *

Una de las dos tumbas que el arquitecto Simón Cordomí proyectó en el Cementerio de Sant Andreu (San Andrés) fue la de Pedro Vintró Sagristá.

Se trata de una tumba modernista en la que se pueden ver algunas de las simbologías funerarias: el alfa y omega, dos murciélagos y un sacerdote o faraón egipcio que enmarca el acceso floral a la cripta.

La tumba está firmada por el arquitecto y en uno de los laterales está escrita la frase "La muerte todo se lo lleva. Solo Cristo da luz"

De Simón Corodmí ya hemos hablado en este blog: es el caso de las casas de madera desmontables, entre ellas las que diseñó para los colonos de la Guinea Ecuatorial (si clicais en el enlace las podréis ver).

http://vptmod.blogspot.com.es/2010/01/malabo-el-far-demporda-cases.html

* * * * *

One of the two tombs that the architect Simó Cordomí designed in the Sant Andreu Cemetery (Barcelona) was that of Pedro Vintró Sagristá.

It is an Art Nouveau tomb in which you can see some of the funerary symbols: the alpha and omega, two bats and an Egyptian priest or pharaoh that frames the floral access to the crypt.

The tomb is signed by the architect and on one of the sides is written the phrase "Death takes everything, only Christ gives Light"

From Simó Corodmí we have already spoken in this blog: it is the case of the removable wooden houses, among them those designed for the settlers of Equatorial Guinea (if you click on the link you can see them).

http://vptmod.blogspot.com.es/2010/01/malabo-el-far-demporda-cases.html
fotos: Valentí Pons Toujouse
esquela. La Vanguardia, 03-02-1902


dissabte, 12 de maig del 2018

BARCELONA - Maurici Vilomara, 51-53Al carrer Maurici Vilomara, aleshores conegut com a Doctor Robert, del districte d'Horta, Josep Cartoixà i Roig va fer construir aquestes dues senzilles cases modernistes.

El seu autor va ser Lluís de Miquel (si cliqueu a l'etiqueta del seu nom podreu veure més obres d'aquest autor)

Any: 1912

* * * * *

En la calle Maurici Vilomara, entonces conocida como del Doctor Robert, en el distrito de Horta, Josep Cartoixà Roig edifició estas dos sencillas casas modernistas.

Su autor fue Lluís de Miquel (si clicais en la etiqueta con su nombre, podreis ver más obras de este autor)

Año: 1912

* * * * *

In the street Maurici Vilomara, then known as Doctor Robert, in the district of Horta, Josep Cartoixà Roig built these two simple houses.

Its author was Lluís de Miquel (if you click on the label with his name, you can see more works by this author)

Year: 1912


diumenge, 6 de maig del 2018

BARCELONA - cinema Spring


(Josep Maria Sagarra Plana)

(veure fotos al final de l'article / ver fotos al final del artículo / see more pictures at the end of this post)

L'antic cinema Spring del passeig de la Bonanova és una d'aquelles obres en que la seva autoria queda emmascarada.

Si ens atenem a les dades de l'Arxiu Municipal el projecte és del mestre d'obres Josep Masdeu qui el va dissenyar el 1911 per encàrrec de Joaquim Font Pedrosa en un inici com a "Sala Morgades"

Ara bé, com podem veure en el retall de diari, el seu veritable autor va ser l'arquitecte municipal del llavors municipi de Sarrià, l'Arnau Calvet.

Aquest fet solia ser freqüent donat que els arquitectes municipals no podien signar obra privada en les localitats on exercien. En alguns casos les hemeroteques o els arxius particulars ens ajuden a conèixer la veritable autoria, en altres queda en l'oblit i s'atribueix a qui signa el plànol per a l'expedient de llicència d'obra.

El cinema es va inaugurar amb el nom de Spring Cine el qual canvià pel de Murillo el 1939.

El 1954 l'arquitecte Antoni de Moragas bastí l'edifici actual en el qual continuà el cine fins a l'any 1984.

* * * * *

El antiguo cine Spring del paseo de la Bonanova es una de esas obras en que su autoría queda enmascarada.

Si nos atenemos a los datos del Archivo Municipal el proyecto es del maestro de obras Josep Masdeu quien lo diseñó en 1911 por encargo de Joaquim Font Pedrosa incialmente como "Sala Morgades".

Pero, como podemos ver en el recorte de periódico, su verdadero autor fue el arquitecto municipal del entonces municipio de Sarrià, Arnaldo Calvet.

Este hecho solía ser frecuente dado que los arquitectos municipales no podían firmar obra privada en las localidades en donde ejercían. En algunos casos las hemerotecas o archivos particulares nos ayudan a conocer la verdadera autoría, en otras queda en el olvido y se atribuye a quien firma el plano para cubrir el expediente de licencia de obra.

El cine se inauguró con el nombre de Spring Cine, cambiando por el de Murillo en 1939.


En 1954 el arquitecto Antoni de Moragas construyó el edificio actual en el que continuó el cine hasta el año 1984.

* * * * *

The old Spring cinema of the Passeig de la Bonanova is one of those works in which its authorship is masked.

 If we stick to the data of the Municipal Archive, the project is by the buildmaster  Josep Masdeu who designed it in 1911, commissioned by Joaquim Font Pedrosa initially as "Sala Morgades"

But, as we can see in the newspaper clipping, his true author was the municipal architect of the old of Sarrià, Arnau Calvet.

This fact used to be frequent because the municipal architects could not sign private work in the localities where they exerted. In some cases, the newspaper archives or private archives help us to know the true authorship, others are forgotten and it is attributed to who signs in order to get the license.

The cinema was inaugurated with the name of Spring Cinema, changing by Murillo in 1939.


In 1954 the architect Antoni de Moragas built the current building in which the cinema continued until 1984.


signatura de Josep Masdeu / firma de J. Masdeu / signature of J. Masdeu
Arxiu Municipal de Sarrià-Sant Gervasi

Arxiu Municipal de Sarrià-Sant Gervasi


retall a la premsa amb l'autoria / recorte de prensa con la verdadera autoría / newspaper report with the true autorship