dimecres, 1 de setembre del 2010

BARCELONA - Camèlies, 40La Casa Josep Barnolas del carrer Camèlies, al barri de Gràcia, va ser objecte d'una reforma i ampliació molt respectuoses amb l'antic edifici. El nou cos està enretirat i d'aquest manera respecta la façana original.

És una obra de l'arquitecte Miquel Pascual, un arquitecte del que no es tenen gaire obres civils conegudes, ja que en ser arquitecte municipal de Barcelona fins a la seva mort, el 1916, no podia signar-les. A més, moltes de les obres que sí va signar, han resultat ser de Francesc Berenguer, ajudant seu abans de ser-ho d'en Gaudí i que mai no es va arribar a titular.

Miquel Pascual va ser també arquitecte municipal de Sabadell, de Sant Feliu de Llobregat, de Vic i de l'antiga Vila de Gràcia.

De la casa Barnolas, a banda dels molts detalls modernistes, són dignes d'atenció el mico i el gos que suporten damunt de la porta l'escut floral.

- - -

La Casa Josep Barnolas de la calle Camèlies, en el barrio de Gracia, fue objeto de una reforma y ampliación muy respetuosas con el antiguo edificio. El nuevo cuerpo está retirado y respeta la fachada original.

Es una obra del arquitecto Miquel Pascual, un arquitecto del que no se conocen demasiadas obras civiles, ya que al ser arquitecto municipal de Barcelona hasta su muerte, en 1916, no podía firmarlas. Además, muchas de las obras que sí firmó, han resultado ser de Francesc Berenguer, ayudante suyo antes de serlo de Gaudí y que nunca se llegó a titular.

Miquel Pascual fue también arquitecto municipal de Sabadell, de Sant Feliu de Llobregat, de Vic y de la antigua Villa de Gràcia.

De la casa Barnolas, aparte de los muchos detalles modernistas, son dignos de atención el mono y el perro que soportan encima de la puerta el escudo floral.

BARCELONA - Ortigosa, 10-12Fa poc han estat restaurades aquestes antigues naus industrials bastides pel prolífic mestre d'obres Josep Graner entre els anys 1904 i 1905. El color actual trobo que fa ressaltar molt més el conjunt.

Pertanyien a Ignasi Coll, un dels clients habituals de Graner, per qui va construir una sèrie de cases a la Gran Via barcelonina.

Sembla estrany que no hagin estat derruïdes, ja que es troben en ple centre de Barcelona, a tocar del Palau de la Música i de la Via Laietana.

Cal destacar les palmetes desproporcionades que separen les naus. Aquest recurs va ser utilitzat per Graner en molts dels seus coronaments.

Article relacionat:
http://vptmod.blogspot.com.es/2014/07/barcelona-ortigosa.html

- - -

Hace poco han sido restauradas estas antiguas naves industriales construidas por el prolífico maestro de obras Josep Graner entre los años 1904 y 1905. El color actual creo que beneficia al conjunto.

Pertenecían a Ignacio Coll, uno de los clientes habituales de Graner, para el que construyó una serie de casas en la Gran Vía barcelonesa.

Lo extraño es que no hayan sido destruidas, ya que se encuentran en pleno centro de Barcelona, junto al Palau de la Música y de la Via Laietana.

Cabe destacar las palmetas desproporcionadas que separan las naves. Este recurso fue utilizado por Graner en muchos de sus remates.

Artículo relacionado:

http://vptmod.blogspot.com.es/2014/07/barcelona-ortigosa.html