dilluns, 1 de novembre del 2010

CASAS-IBÁÑEZ - Paseo de la Cañada, 51

Continuant a Casas-Ibáñez, en el recorregut per aquesta població ens sorprèn l'existència d'aquesta casa profusament decorada amb motius molt vius.

S'aprecia una forta influència dels treballs de l'austríac Hundertwasser.

La ceràmica, la pintura, els colors, les formes extravagants donen un motiu d'alegria a aquesta construcció i realcen la seva presència a la vila.

La casa ha estat dissenyada en els darrers anys.Continuando en Casas-Ibáñez, en el recorrido por esta población nos sorprende la existencia de esta casa profusamente decorada con colores muy vivos
.
Se aprecia en ella una fuerte influencia de los trabajos del austríaco Hundertwasser.

La cerámica, la pintura, los colores, las formas extravagantes dan un motivo de alegría a esta construcción y realzan su presencia en la villa.

La casa se diseñó hace pocos años.

CASAS-IBÁÑEZ / REQUENA - comparacions
En l'article d'avui podem observar com en un radi d'uns 60 km podem trobar tres exemples gairebé idèntics d'ornamentació modernista
.
Casas-Ibáñez es troba a la província d'Albacete, comunitat de Castella-la Manxa. En el Paseo de la Cañada existia aquesta casa, avui ja derruïda, amb una decoració calcada a la que es troba al carrer Don Plácido Guerrero, 17 -19 de San Antonio, una pedania de Requena, ja a la província de València.

Així mateix, a Requena n'hi ha una altra al carrer Norberto Piñango on la única diferència rau en el dibuix de damunt la llinda.

Aquest fet es pot deure a la intervenció d'un mateix constructor, a la compra de l'element decoratiu seriat al mateix lloc o a la seva compra per catàleg.


Afirmaria, per ser la més completa, que el primer exemple va ser el de Requena. Les altres dues cases són senzilles edificacions amb aquests elements per donar-li millor aparença.


Cal considerar-les totes tres modernistes? o, simplement, n'és una, la més completa, i les altres dues són eclèctiques amb elements modernistes afegits
?

- - - -

En el artículo de hoy podemos observar como en un radio de unos 60 km podemos encontrar tres ejemplos casi idénticos de decoración modernista.

Casas-Ibáñez se encuentra en la provincia de Albacete, comunidad de Castilla-La Mancha. En el Paseo de la Cañada existía esta casa, ahora desaparecida, con una decoración calcada a la que se encuentra en la calle Don Plácido Guerrero, 17-19 de San Antonio, una pedanía de Requena, ya en la provincia de Valencia.


Asimismo, en Requena exite otra en la calle Norberto Piñango donde la única diferencia radica en el dibujo de encima del dintel.


Este hecho puede deberse a la intervención de un mismo constructor, a la compra del elemento decorativo seriado en el mismo lugar o en su compra por catálogo.


Afirmaría, por ser la más completa, que el primer ejemplo fue el de Requena. Las otras dos casas son sencillas edificaciones a las que se les añadió estos elementos para darles mejor apariencia.


¿Cabe considerar las tres como modernistas? o simplemente ¿es una, la más completa, la modernista y las otras dos son solamente eclécticas con elementos modernistas añadidos?