dimarts, 1 de novembre del 2011

BARCELONA - PONT DE MOLINS - FarineresA Pont de Molins (Alt Empordà, Girona) trobem la Farinera Sant Lluís al peu de la Carretera N-II i amb difícil accés.

Aquesta farinera, d’autor desconegut, està feta de maó vist i presenta, de tant en tant, decoració amb ceràmica vidriada.

[Més informació a:
La foto prové de l’Inventari del Patrimoni de la Generalitat ( Jacob Casquete -Invarquit-Gencat.cat-, 2009)]

El curiós del cas és que a Barcelona trobem la Farinera del Clot (oficialment farinera Sant Jaume) construïda per l’arquitecte Josep Maria Pericas per a Joan Gallarda entre els anys 1908-1909 i que és gairebé idèntica.

Aquesta de Pont de Molins és del 1913 i la va fer construir Teresa Pallejà, vídua de Lluís Gomis. 

Podrien ser ambdues del mateix autor? De moment, no he sabut trobar cap dada que ho acrediti.

Barcelona
Pont de MolinsEn Pont de Molins (Alt Empordà, Girona) encontramos la Farinera Sant Lluís al pie de la carretera N-II y con difícil acceso.

Esta harinera, de autor desconocido, está hecha de ladrillo visto y presenta, detalles decorativos con cerámica vidriada.

[Más información en:
http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=6840
La foto proviene del Inventario del Patrimonio de la Generalitat (Jacob Casquete-Invarquit-Gencat.cat-, 2009)]

Lo curioso del caso es que en Barcelona encontramos la Farinera del Clot (oficialmente Farinera Sant Jaume) construida por el arquitecto Josep Maria Pericas para Juan Gallarda entre los años 1908-1909 y que es casi idéntica.


Esta de Pont de Molins es del 1913 y la mando construir Teresa Pallejà, víuda de Lluís Gomis. 


¿Podrían ser ambas del mismo autor? De momento, no he sabido encontrar ningún dato que lo acredite.

ZAFRA - Plaza Pilar Redondo, 5


A Extremadura també es troben algunes mostres de modernisme, la majoria, però, són edificacions eclèctiques amb una bona dosi d’elements modernistes.

Entre les més notables es troba aquesta casa a la localitat de Zafra, província de Badajoz.

Simètrica respecte d’un eix central, destaca per la forma de les obertures superiors i per les llindes dels balcons del pis principal, les quals presenten com a curiositat ratolins com a element ornamental.

Desconec el nom de l’arquitecte o mestre d’obres que la va projectar i del propietari de la mateixa.
En Extremadura también se encuentran algunas muestras de modernismo, la mayoría, sin embargo, son edificaciones eclécticas con una buena dosis de elementos modernistas.

Entre las más notables se encuentra esta casa en la localidad de Zafra, provincia de Badajoz.

Simétrica respecto de un eje central, destaca por la forma de las oberturas superiores y por los dinteles de los balcones del piso principal, los cuales presentan como curiosidad ratones como elemento ornamental.

Desconozco el nombre del arquitecto o maestro de obras que la proyectó y del propietario de la misma.

BARCELONA - Rambla Poblenou, 102


La casa Ramon Serra va ser construïda per l'arquitecte Jaume Bayó entre els anys 1906 i 1909. Ocupa el xamfrà format per la Rambla del Poblenou (núm. 102) i el carrer Pallars (núm. 222).  El sol·licitant de l'obra fou Josep Serra Huguet en representació de Ramon Serra Jacas.

Jaume Bayó no té moltes obres conegudes. La majoria de les que va edificar es troben al Districte de Sant Martí-El Clot, lloc d'on ell era originari, ja que hi havia nascut el 1875, quan Sant Martí de Provençals encara era un poble independent de Barcelona. Es va titular el 1900.

El seu germà Josep era un dels contractistes que treballaven amb Gaudí i precisament la influència gaudiniana es feia present en alguna obra d'en Jaume com la desapareguda casa Burull del carrer Sant Joan de Malta.

L'obra que ens ocupa és notable pel seu coronament esglaonat i pel treball de la pedra dels baixos. El pis superior presenta esgrafiats florals. En els pisos s'alternen balcons amb fines mènsules i balconets amb repeu sostingut per fulles vegetals. Les cantonades presenten l'una una porta i l'altra una finestra amb una arcada rematada per un drac circumscrit en un òcul. Precisament les cantonades acaben amb un coronament més alt que la resta cosa que fa augmentar la sensació de grandesa de l’edifici.

La casa Ramon Serra fue construida por el arquitecto Jaime Bayó entre los años 1906 y 1909. Ocupa el chaflán formado por la Rambla del Poblenou (núm. 102) y la calle Pallars (núm. 222). El solicitante de la obra fue Josep Serra Huguet en nombre de Ramon Serra Jacas.

Jaime Bayó no tiene muchas obras conocidas. La mayoría de las que edificó se encuentran en el Distrito de Sant Martí-El Clot, lugar de donde él era originario, ya que había nacido en 1875, cuando Sant Martí de Provençals todavía era un pueblo independiente de Barcelona. Se tituló en 1900.

Su hermano José era uno de los contratistas que trabajaban con Gaudí y precisamente la influencia gaudiniana se hacía presente en alguna obra de Jaume como la desaparecida casa Burull de la calle Sant Joan de Malta.

La obra que nos ocupa es notable por su coronamiento escalonado y por el trabajo de la piedra de los bajos. El piso superior presenta esgrafiados florales. En los pisos se alternan balcones con finas ménsulas y balconcillos con repisa sostenida por hojas vegetales. Una de las esquinas del edificio presenta una puerta y la otra una ventana con una arcada rematada por un dragón en un óculo. Precisamente las esquinas acaban con un coronamiento más alto que el resto, aumentando la sensación de grandeza del edificio.