dissabte, 22 de desembre del 2018

BARCELONA - Nadal a la Casa Batlló - 2018

Bon Nadal
Feliz Navidad
Merry Christmas
Zorionak


Aquest any la decoració de façana és més austera. Fanalets.
Este año con decoración más austera en la fachada. Farolillos.
This year the ornamentation is poorest than last year. Lanterns

Podeu comparar / Para comparar / To compare

la del 2016:

http://vptmod.blogspot.com/2016/12/barcelona-nadal-la-casa-batllo.html

De nit, millora
De noche mejora
Better at night

(foto: Alejandro Machado)

diumenge, 16 de desembre del 2018

BARCELONA - Salses - Andreu Serra
De les diferents cases que en les darreries del s XIX i principis del XX va edificar Andreu Serra Bonvehí en l'antic poble d'Horta (als carrers Sant Tomàs, Palafox, Rectoria, Salses), són destacables les dues contigües del carrer Salses, als números 30-34 i 36.

La primera ja no existeix, només la podem contemplar en postals i fotos antigues, la segona encara resta dempeus, si bé, la seva part esquerra està més restaurada que la dreta.

Andreu Serra va contractar diferents mestres d'obra per a les seves cases, en la que ens ocupa l'autor va ser Josep Masdeu. La casa és del 1913.

Cal esmentar l'obertura circular dels baixos, els tríglifs amb roses Mackintosh, els detalls de la Secessió austríaca, la combinació del maó vist i l'arrebossat i  la del color blanc amb el verd del trencadís i dels elements ceràmics.

Més sobre les obertures circulars clicant a:

https://vptmod.blogspot.com/2014/08/belgica-obertures-circulars.html

i sobre Masdeu a

http://vptmod.blogspot.com/2017/01/barcelona-homenatge-josep-masdeu.html
o
http://vptmod.blogspot.com/search/label/Josep%20Masdeu


* * * * *

De las diferentes casas que edificó Andreu Serra Bonvehí en las postrimerías del siglo XIX y principios del XX en el antiguo pubelo de Horta (en las calles Sant Tomàs, Palafox, Rectoria, Salses), son destacables las dos contiguas de la calle Salses, los actuales números 30-34 y 36.

La primera ya no existe, sólo la podemos contemplar en postales y fotos antiguas, la segunda aún queda en pie, si bien, su parte izquierda está más restaurada que la derecha.

Andreu Serra contrató a diferentes maestros de obra para sus casas. En la que nos ocupa el autor fue Josep Masdeu. La casa es de 1913.

Hay que mencionar la apertura circular de los bajos, los triglifos con rosas Mackintosh, los detalles de la Secesión austríaca, la combinación del ladrillo visto y el revoque y la del color blanco con el verde del trencadís y de los elementos cerámicos.

Más sobre las oberturas circulares clicando en:

https://vptmod.blogspot.com/2014/08/belgica-obertures-circulars.html

y sobre Masdeu en

http://vptmod.blogspot.com/2017/01/barcelona-homenatge-josep-masdeu.html

o

http://vptmod.blogspot.com/search/label/Josep%20Masdeu

* * * * *

Of the different houses built by Andreu Serra Bonvehí in the late nineteenth and early twentieth centuries in the old town of Horta (in the streets of Sant Tomàs, Palafox, Rectoria, Salses), the most remarkable are the ones in Salses street, current numbers 30-34 and 36.

The first one no longer exists, we can only contemplate it in postcards and old photos, the second one still stands, although its left side is more restored than the right.

Andreu Serra hired different buildmasters for their houses. In which concerns us the author was Josep Masdeu. The house is from 1913.

Mention should be made of the circular opening of the basses, the triglyphs with Mackintosh roses, the details of the Austrian Secession, the combination of the exposed brick and the plaster and the white color with the green of the trencadís and the ceramic elements.

More about circular overtures by clicking on:

http://vptmod.blogspot.com/2014/08/belgica-obertures-circulars.htm

and about Masdeu in

http://vptmod.blogspot.com/2017/01/barcelona-homenatge-josep-masdeu.html
or
http://vptmod.blogspot.com/search/label/Josep%20Masdeu(fotos: Valentí Pons Toujouse)

dimarts, 11 de desembre del 2018

MOLINS DE REI - Can Tarragó


-2018-

(veure fotos al final de l'article - ver fotos al final del artículo)

A Molins de Rei es troba a la cruïlla Verdaguer amb Pintor Carbonell aquesta caseta modernista que sembla de conte per l'aspecte que li dóna el pinacle amb trencadís de la cantonada, el qual es troba a una alçada inferior a la del sostre.

La casa va estar malmesa arran de l'obertura d'un comerç, però com es pot veure en la foto que m'ha fet arribat en Joanot Pasqual això ha estat rectificat en la restauració, en la qual també s'han recuperat altres detalls cromàtics dels esgrafiats.

Sembla que va ser obra del constructor local Josep Badia. Es manifesta la influència de l'època blanca de Puig i Cadafalch i del tractament de les obertures del sabadellenc Josep Renom (vegeu-ne l'exemple)

* * * 

En Molins de Rei (Barcelona) se encuentra en el cruce de las calles Verdaguer con Pintor Carbonell esta casita modernista que parece "una casa de cuento" por el aspecto que le da el pináculo con trencadís de la esquina, el cual se encuentra a una altura inferior a la del tejado del edificio.

La casa estuvo dañada a raíz de la apertura de un comercio, pero como se puede ver en la foto que me ha hecho llegar Joanot Pasqual esto ha sido rectificado en la última restauración, en la que también se han recuperado otros detalles cromáticos como en los esgrafiados.

Parece que fue obra del constructor local Josep Badia. Se manifiesta la influencia de la época blanca de Puig i Cadafalch y del tratamiento de las oberturas del sabadellense Josep Renom (véase el ejemplo)

* * * 

In Molins de Rei (Barcelona) is located at the intersection of Verdaguer with Pintor Carbonell streets this Art Nouveau house that looks like "a fairytale house" because of the aspect that gives it the pinnacle with trencadis from the corner, which is at a lower height than the roof of the building.

The house was damaged as a result of the opening of a shop, but as you can see in the photo that Joanot Pasqual sent me, this has been rectified in the last restoration, in which other chromatic details have also been recovered as in the sgraffiti.

It seems that it was the work of local builder Josep Badia. It is possible to see the influence of the white period of Puig i Cadafalch and the treatment of the overtures of  Josep Renom (see example)(foto Valentí Pons) - 2008- 


Molins de Rei - Sabadell (Josep Renom)

-fotos Valentí Pons-

-foto Valentí Pons-
dimarts, 4 de desembre del 2018

BARCELONA - cases i funcions

Algunes cases de Barcelona tenen escultures de caps de l'animal que denota el negoci del seu propietari, aficions, etc.

En algunas casas de Barcelona observamos esculturas de cabeza del animal vinculado al negocio de su propietario, aficiones, etc.

In some houses in Barcelona we see head sculptures of the animal linked to the owner's business, hobbies, ...

VAQUES

(foto: Valentí Pons Toujouse)

(foto: Valentí Pons Toujouse)

(foto: Valentí Pons Toujouse)


MOLTÓ

(foto: Valentí Pons Toujouse)

CAVALLS

(foto: Valentí Pons Toujouse)

c/ Morales
(foto: Valentí Pons Toujouse)

c/ Mans
(foto: Valentí Pons Toujouse)

c/ Ample, 51
(BCN artistica e ind. 1917;


GOS

Cavallerisses del Palau Güell (Jordi Bort Passejant)

VACA - MOLTÓ

carnisseria Modelo (Casp - Bruc)
veure:

LLEONS (Protecció)

Aragó - Aribau (Jordi Bort Passejant)
Aribau (Jordi Bort Passejant)
dimecres, 21 de novembre del 2018

ESPARREGUERA - carrer Montserrat

Normalment a gairebé totes les poblacions catalanes es troba alguna casa modernista.

A Esparreguerra destaca el conjunt del carrer Montserrat on es poden veure actualment 3 cases, una quarta que també apareix en les fotos ja ha estat derruïda.

Malauradament es desconeix l'autor d'aquestes cases i el nom del seu propietari.

Esparreguerra que en l'actualitat té uns 22.000 habitants, entre els anys 1910 a 1920 es movia la voltant dels 4.500.

* * * * *

Normalmente en casi todas las poblaciones catalanas se encuentra alguna casa modernista.

A Esparreguerra destaca el conjunto de la calle Montserrat donde se pueden ver actualmente 3 casas, una cuarta que también aparece en las fotos ya ha desaparecido.

Desgraciadamente se desconoce el autor de estas casas y el nombre de su propietario.

Esparreguerra que en la actualidad tiene unos 22.000 habitantes, entre los años 1910 a 1920 estaba en torno a los 4.500.(desapareguda)

(fotos: Valentí Pons i Toujouse)

dissabte, 17 de novembre del 2018

BARCELONA - L'àngel repetit-veure fotos comparatives al final de l'article- 

Si a l'entrada  sobre el panteó Urrutia del cementiri de Montjuïc


informàvem que l'àngel es repetia a la sepultura Pilar Nogués del cementiri de Les Corts, ara resulta que encara es troba en un altra sepultura, aquesta també situada al cementiri de Montjuïc, la de Ricardo Teixidor, a la via Sant Jaume.

Aquest àngel té el do de la ubicuïtat

El Jorge Álvarez em passa un enllaç del diari "La Rioja" on surt un altra d'idèntic que hi ha al cementriri de Logronyo

* * * * *

Si en la entrada  sobre el panteón Urrutia del cementerio de Montjuïc


informábamos que el ángel se repetía en la sepultura Pilar Nogués del cementerio de Les Corts, ahor resulta que todavía se encuentra en otra sepultura, esta también situada en el cementeriode Montjuïc, la de Ricardo Teixidor, en la via Sant Jaume.

Este ángel tiene el don de la ubicuidad

El amigo Jorge Álvarez me pasa un enlace del diario "La Rioja" en el que muestra otro ángel idéntico en el cementerio de Logroño


* * * * *

In the post about the tomb of Augusto Urrutia, in the Cemetery of Montjuïc (Barcelona)


we wrote that the angel is rfepeated in another tomb at the Cemetery of Les Corts (also in Barcelona), but this is not the only one: we can see the same in the tomb or Ricardo Teixidor, in Montjuïc


(panteó Urrutia)


(tomba Pilar Nogués)


(tomba Ricardo Teixidor)

-fotos: Valentí Pons i Toujouse-

 Escultura de 1929 sobre la tumba de Eduardo Sésmilo / 
JUAN MARÍNdimecres, 14 de novembre del 2018

BARCELONA - Mare de Déu de Montserrat


Al núm. 282 de l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat hi ha una construcció sense cap més interés arquitectònic que la seva porta d'entrada, la qual és de l'època modernista.

Gràcies a l'expedient existent a l'Arxiu Municipal (3376 de 1924) hem pogut comprovar que, efectivament, es tractava d'una antiga construcció modernista totalment adulterada.

Un altre cas a afegir en la llista de les quantioses destrosses que s'han produït al llarg dels anys en el patrimoni del barri del Guinardó.


* * * * * 

En el núm. 282 de la avenida de la Mare de Déu de Montserrat hay una construcción sin más interés arquitectónico que su puerta de entrada, la cual es de la época modernista.

Gracias al expediente existente en el Archivo Municipal (3376 de 1924) hemos podido comprobar que, efectivamente, se trataba de una antigua construcción modernista totalmente adulterada en la actualidad.

Una más en la lista  de las cuantiosos destrozos que se han producido a lo largo de los años en el patrimonio del barrio del Guinardó.(fotos: Valentí Pons i Toujouse)

(Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona)