dissabte, 6 de març del 2021

BARCELONA - Clot casetes modernistesDurant el segle XIX i principis del XX es va començar a edificar massivament al llarg de la Carretera de Ribes, actual carrer del Clot, i els seus voltants.

Alguns edificis eren blocs d'habitatges però n'hi havia alguns de planta baixa i un pis dels quals miraculosament se n'han conservat uns quants.

Aquestes edificacions seguien la moda de l'època, l'estil modernista, i solien ser projectades per mestres d'obra locals, no per cap arquitecte dels famosos.

Algunes d'aquestes casetes s'han destruït i altres, com la 143 i la 155, han estat ampliades amb remuntes internes. Esperem que es mantinguin com a bon exemple de l'evolució arquitectònica i històrica del barri i cas de ser ampliades, almenys ho siguin de manera respectuosa.

 * * * * *

Durante el siglo XIX y principios del XX se empezó a edificar masivamente a lo largo de la Carretera de Ribas, actual calle del Clot, y sus inmediaciones.

Algunos edificios eran bloques de viviendas pero otros eran de planta baja y un piso de los cuales milagrosamente se han conservado unos cuantos.

Estas edificaciones seguían la moda de la época, es decir el estilo modernista, y solían ser proyectos de maestros de obra locales, no de ningún arquitecto de los famosos.

Algunas de estas casitas  han desaparecido y otras, como la 143 y la 155, han sido ampliadas con remontas internas.

Esperemos que se mantengan como buen ejemplo de la evolución arquitectónica e histórica del barrio y en caso de ser ampliadas, al menos lo sean de manera respetuosa.

* * * * *

During the 19th and early 20th centuries, massive construction began along the Carretera de Ribas, now Carrer del Clot, and its surroundings.

Some buildings were blocks of flats but others were ground floor and one floor, of which a few have miraculously been preserved.

These buildings followed the fashion of the time, that is, the Catalan Art Nouveau style, and used to be projects by local master builders, not by any famous architect.

Some of these houses have disappeared and others, such as 143 and 155, have been extended with internal remounts.

Hopefully they remain a good example of the architectural and historical evolution of the neighborhood and if they are expanded, at least they will be in a respectful way.