dimarts, 28 d’octubre del 2014

SIMILITUDS

Algunes similituds o variacions en el disseny de portes de vestíbul o de botigues a partir del dibuix original de Ramon Calonja i Fill decoradors

Algunas similitudes o variaciones en el diseño de puertas de zaguanes o de comercios a partir del dibujo original de los decoradores Ramon Calonja e Hijo.

Some similiraties or variations in the design of doors or doorways of shops from the original drawing by Ramon Calonja & Son, decorators.


Dibuix original de R. Calonja publicat a "La Carpintería Artística"


Girona, c/ Nou, 16 - C. Grober, 1


Madrid - c/ José Ortega y Gasset, 25


Sóller (Mallorca) - c/ Sa Lluna, 122


Barcelona - c/ Llagostera, 9dimarts, 7 d’octubre del 2014

CABRILS - Mas Maria

L’arquitecte Josep Pujol i Brull, del qual hem parlat en altres ocasions, va treballar en diferents localitats catalanes: Barcelona, Igualada, Sitges, Tarragona, Vilassar de Mar, Lleida, Terrassa, El Masnou, Sant Cugat del Vallès, L’Ametlla del Vallès, etc. En aquesta ocasió presentem la única obra que ens consta a Cabrils, a la comarca barcelonina del Maresme.

Es tracta d’una casa (masia segons el nom) que va bastir per a Maria Fàbregas i que era coneguda com a Mas Maria.

És una casa de façana clàssica en la que l’arquitecte juga amb la decoració de les obertures, del pòrtic d’accés i del coronament.

El que és veritablement modernista és l’interior, un modernisme que es pot veure arreu de la casa, però que en tot cas no resulta carregós. Destaquen sobretot la xemeneia, amb clara influència de l’arquitecte Raspall, i la porta rodona del vestíbul.

Però en les fotografies també ens podem fixar en el mobiliari, arrambadors, llums, sostres, mosaic del terra, etc.

La casa deu ser de l’any 1909 i es va parlar d’ella en la revista Arquitectura y Construcción (1910), revista de la qual l’arquitecte n’era col·laborador.

Josep Pujol Brull va néixer a Barcelona el 1871, es va titular com a arquitecte el 1899 a la seva ciutat natal i morí a Alella (Barcelona) el 1936. A banda de projectar edificis també era pintor i escriptor.

Altres articles sobre l'arquitecte:

http://vptmod.blogspot.com.es/2009/05/barcelona-igualada-josep-pujol.html

http://vptmod.blogspot.com/2013/04/conjunts-modernistes.html
(les fotos són de la revista Arquitectura y Colección i de postals fotogràfiques)

El arquitecto Josep Pujol Brull, del que hemos hablado en otras ocasiones, trabajó en diferentes localidades catalanas: Barcelona, ​​Igualada, Sitges, Tarragona, Vilassar de Mar, Lleida, Terrassa, El Masnou, Sant Cugat, L'Ametlla del Vallés, etc. En esta ocasión presentamos la única obra que nos consta en Cabrils, en la comarca barcelonesa del Maresme.

Se trata de una casa (masía según el nombre) que construyó para Maria Fàbregas y que era conocida como Mas Maria.

Es una casa de fachada clásica en la que el arquitecto juega con la decoración de las oberturas, del pórtico de acceso y del coronamiento.

Lo verdaderamente modernista es el interior, un modernismo que se puede ver en toda la casa. Destacan sobre todo la chimenea, con clara influencia del arquitecto Raspall, y la puerta redonda del vestíbulo.

En las fotografías, también se aprecía el modernismo en el mobiliario, arrimaderos, lámparas, techos, mosaico del suelo, etc.

La casa debe ser del año 1909 y fue objeto de un estudio fotográfico en la revista Arquitectura y Construcción (1910), revista en la que el arquitecto solía colaborar.

Josep Pujol Brull nació en Barcelona en 1871, se tituló como arquitecto en 1899 en su ciudad natal y murió en Alella (Barcelona) en 1936. Aparte de proyectar edificios también era pintor y escritor.

Otros artículos sobre el arquitecto:

http://vptmod.blogspot.com.es/2009/05/barcelona-igualada-josep-pujol.htmlThe architect Josep Pujol Brull, of which we have spoken on other occasions, worked in different localities of Catalonia: Barcelona, ​​Igualada, Sitges, Tarragona, Vilassar de Mar, Lleida, Terrassa, El Masnou, Sant Cugat del Vallès, L’Ametlla del Vallès, etc. Well, in this occassion we present the only work we know in Cabrils, in the province of Barcelona, in the Maresme.

It is a house (masia –country house- by the name) that was built by Maria Fábregas and was known as Mas Maria.

The house presents a classical facade in which the architect plays with the decor of the windows, the porch access and crown.

Inside it’s truly a modernist house. “Modernisme” can be seen throughout the house. The most interesting is the fireplace, with a clear influence of the architect Manuel Raspall, and the round door of the lobby.

But we can also see in the pictures the furniture, the ceramic in the walls,   banister, lights, ceilings, tile floor and so on.

The house should be built in 1909 and there was a photographic report in the magazine Arquitectura y Construcción (1910). Pujol Brull use to collaborate in this magazine.

Josep Pujol Brull was born in Barcelona in 1871, he graduated as an architect in 1899 in his hometown and died in Alella (Barcelona) in 1936. He was also a painter and a writer.

Another articles about this architect:
http://vptmod.blogspot.com.es/2009/05/barcelona-igualada-josep-pujol.html

http://vptmod.blogspot.com/2013/04/conjunts-modernistes.html

dimecres, 1 d’octubre del 2014

SUECA - Sequial, 45

A Sueca, a la comarca de la Ribera Baixa, al País Valencià, hi ha tota una sèrie d'edificacions modernistes la majoria de les quals són obra de l'arquitecte Bonaventura Ferrando, nascut a la pròpia localitat. Les altres poden ser obra de Joan Francesc Guardiola, també suecà, i n'hi ha una de Ricard Cerdà, mestre d'obres valencià.

D'entre totes elles, n'hi ha una que és diferent de la resta i que en comptes de tenir arrels en el modernisme català té detalls més propers al modernisme austríac. Es tracta de la casa de les germanes Arranz Ramon, que es troba a l'avinguda del Sequial, número 45.

A l'Arxiu no he trobat dades de la mateixa i això que és un Arxiu molt ben documentat. A la família Guardiola tampoc li constava com a obra del seu avantpassat.

Deu ser una obra propera als anys 20.

Podria ser obra primerenca d'un altre dels arquitectes nats a Sueca: l'Emili Artal?

Les primeres obres que conec d'ell són de l'art déco, però tal vegada en fes una de modernista a la seva localitat natal.

Si algú té dades, agrariria la informació.


(fotos: Valentí Pons)

En Sueca, en la comarca de la Ribera Baja, en el País Valenciano, existe una serie de edificaciones modernistas la mayoría de las cuales son obra del arquitecto Buenaventura Ferrando, nacido en la propia localidad. Las otras pueden ser obra de Juan Francisco Guardiola, también suecano, y hay una de Ricardo Cerdá, maestro de obras valenciano.

De entre todas ellas, hay una que es diferente al resto y que en vez de tener sus raíces en el modernismo catalán tiene detalles más cercanos al modernismo austríaco. Se trata de la casa de las hermanas Arranz Ramón, que se encuentra en la avenida del Sequial, número 45.

En el Archivo no he encontrado datos de la misma y eso que es un Archivo muy bien documentado. A la familia Guardiola tampoco le constaba como obra de su antepasado.

Debe ser una obra de los años 20.

¿Podría tratarse de una obra temprana de otro de los arquitectos nacidos en Sueca: Emilio Artal?

Las primeras obras que conozco de éste se adscriben al art déco, pero tal vez hiciera una modernista en su localidad natal.

Si alguien tiene datos, agradecería la información.

                                              (fotos: Valentí Pons)

In Sueca, in the Ribera Baixa in the Valencian region, there are several modernista buildings, most of which are designed by the architect Bonaventura Ferrando, born in this town. The other ones may be the work of Juan Francisco Guardiola, another architect born in the village, and Ricardo Cerda, a master builder from Valencia. 

Of all these buildings, there is one that is different from the rest. Instead of having roots in Catalan Modernisme is closest to the Austrian modernism details. This is the house of the sisters Arranz Ramon, who is in Avinguda Sequial, number 45. 

In the Archive I have not found any data about it, and I can affirm that there is a well-documented Archive. I asked the Guardiola family and they haven't got any information. 

It seems a work of the 20s. 

Could this be an early work of another architect born in Sueca: Emilio Artal? 

The first works that I know of him are ascribed to the Art Deco, but maybe make a modernista one in his hometown. 

If anyone has any information, I would appreciate it.