diumenge, 3 de juliol del 2022

Ferdinand Cheval - Le Palais Ideal-veure l'explicació després de les fotos- 

-ver explicación después de las fotos-
fotos: Valentí Pons Toujouse

L'altra dia veient la pel·lícula sobre el carter Cheval, em vaig recordar de la visita que vam fer fa uns anys al seu Palau Ideal.

El Palau Ideal (Palais Ideal) es troba a Hauterives, al departament de la Droma, regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.

Ferdinand Cheval (1836-1924) era el carter del poble i anava a repartir les cartes per tota la contrada. En els seus passejos observant pedres de formes estranyes,  s va recordar d'un somni que havia tingut de construir un palau màgic i va decidir dur-lo a terme emprant aquestes pedres.

Si veia una pedra que li agradava l'agafava i en acabar la jornada anava a recollir pedres amb el seu carretó.

Per al seu palau, bé, per al palau que volia dedicar a la seva filla, Amèlie, anava prenent idees de les revistes que repartia i que anava fullejavant i de les postals de l'estranger que rebien els clients.

Va fer tot un compendi d'aquestes idees en el Palau, a més d'incloure personatges famosos (Cèsar, Vercingetòrix, Arquímedes, etc), alguns simulant una mena de moais en l'entrada; animals (pelicans, elefant, gossos, ocells, etc) i frases lapidàries.

El Palau es fet de pedra, ferros i filferros units amb pedretes i argamassa.

Quan van morir primer la seva filla, amb 15 anys,  i, després, la seva segona muller, ell va continuar amb la idea i finalment al cap de 33 anys va enllestir el Palau i va esculpir un desafiament "1879-1912, 10.000 dies, 93.000 hores, 33 anys de dificultats. Si hi ha algú més obstinat que jo, que es posi mans a l'obra".

No content amb això i, com que no li van donar permís per fer-hi els enterraments de la família, va construir el seu panteó en el cementiri del poble en el lloc on estava enterrada Amèlie. Les obres de la tomba van durar 8 anys.

Cheval, sense estudis d'arquitectura, va ser capaç d'enlairar aquest castellet, monument nacional francès des del 1969, exemple d'art naïf. La seva il·lusió i la seva perseverança són dignes d'homenatge.

* * * *

El otro día viendo la película sobre el cartero Cheval, me acordé de la visita que hicimos hace unos años a su Palacio Ideal

El Palacio Ideal (Palais Ideal) se encuentra en Hauterives, en el departamento de Drôma, región de Auvernia-Ródano-Alpes

Ferdinand Cheval (1836-1924) era el cartero del pueblo y repartía las cartas por toda la comarca. En sus paseos bservando piedras de formas extrañas, recordó un antiguo sueño que tuvo sobre construir un palacio mágico y decidió realizarlo utilizando las piedras del lugar.

Si veía una piedra que le gustaba la recogía y al terminar la jornada iba a recoger piedras con su carretilla.

Para su palacio, bueno, para el palacio que quería dedicar a su hija, Amèlie, tomaba ideas de las revistas que repartía y que hojeaba y de las postales del extranjero que recibían los clientes.

Realizó todo un compendio de estas ideas en el Palacio, además de incluir a personajes famosos (César, Vercingetorix, Arquímedes, etc), algunos simulando una especie de moais en la entrada; animales (pelicano, elefante, pájaros, perros, etc) y frases lapidarias.

El Palacio está hecho de piedra, hierros y alambres unidos con piedrecitas y argamasa.

Cuando murieron su hija, con 15 años, y, después, su segunda esposa, él continuó con la idea y finalmente a los 33 años terminó el Palacio y esculpió un desafío "1879-1912, 10.000 días, 93.000 horas, 33 años de dificultades. Si hay alguien más empeñado que yo, que ponga manos a la obra".

No contento con esto y, como no le dieron permiso para realizar los entierros de la familia en él, construyó un panteón en el cementerio del pueblo en el lugar en donde estaba enterrada Amèlie. Las obras de la tumba duraron 8 años.

Cheval, sin estudios de arquitectura, fue capaz de construir esta pequeño castillo, monumento nacional francés desde 1969, ejemplo de arte naif. Su ilusión y su perseverancia son dignos de homenaje.

* * * *

The other day watching the movie about the postman Cheval, I remembered the visit we made a few years ago to his Ideal Palace

The Ideal Palace (Palais Ideal) is located in Hauterives, in the Drôma department in the Auvergne-Rhône-Alpes region

Ferdinand Cheval (1836-1924) was the town postman and delivered letters throughout the country. On his walks he looked at strangely shaped stones and he decided to make a palace with them just as he had dreamed for several years.

If he saw a stone that he liked he would pick it up and at the end of the day he would go pick up stones with his wheelbarrow.

For his palace, well, for the palace that he wanted to dedicate to his daughter, Amèlie, he took ideas from the magazines that he distributed and that he watched through and from the postcards that clients received from abroad.

He made a complete compendium of these ideas in the Palace, in addition to including famous people (César, Vercingetorix, Archimedes, etc), some simulating a kind of moai at the entrance; animals (pelican, elephant, birds, dogs, etc) and lapidary phrases.

The Palace is made of stone, iron and wire joined with pebbles and mortar.

When his daughter died, at the age of 15, and, later, his second wife, he continued with the idea and finally, at the age of 33, he finished the Palace and sculpted a challenge "1879-1912, 10,000 days, 93,000 hours, 33 years of difficulties If there is someone more determined than me, let them get to work."

But, as he was not given permission to carry out family burials in it, he built a tomb in the village cemetery on the spot where Amèlie was buried. The works of the tomb lasted 8 years.

Cheval, without architectural studies, was able to build this small castle, a French national monument since 1969, an example of naive art. His enthusiasm and his perseverance are worthy of tribute.