dilluns, 3 d’agost del 2009

LANGREO - Carracido, 6 (Sama de Langreo)


La casa de Manuel Ortiz, amb la Farmacia Internacional als baixos, va ser projectada per l'arquitecte Manuel del Busto l'any 1906.

Aquest arquitecte va nèixer a San Rosendo (Pinar del Río -Cuba) l'any 1874, tenia el títol per l'Escola de Madrid (1898) i va ser un dels més prolífics a Astúries. Va treballar l'eclecticisme, el modernisme (més com a decoració del seu eclecticisme que com a estil pròpiament dit), el regionalisme, així com el racionalisme i l'art déco amb el seu fill Juan Manuel.

L'any que va construir aquesta casa era l'arquitecte municipal de Sama, càrrec que ocupà entre 1905 i 1922.

La casa presenta un cos central a mode de galeria coronat amb un dibuix amb les inicials del propietari i combina en la seva façana l'ús del maó vist amb la pedra. Els ferros dels balcons i galeria i la pedra tenen decoració floral.La casa de Manuel Ortiz, con la Farmacia Internacional en sus bajos, fué proyectada por el arquitecto Manuel del Busto el año 1906.

Este arquitecto nació en San Rosendo (Pinar del Río -Cuba) el año 1874, se tituló por la Escuela de Madrid (1898) y fué uno de los más prolíficos en Asturias. Trabajó el eclecticismo, el modernismo (más como decoración de su eclecticismo que como estilo propiamente dicho), el regionalismo, así como el racionalismo y el art déco con su hijo Juan Manuel.

El año en que construyó esta casa era el arquitecto municipal de Sama, cargo que ocupó entre 1905 y 1922.

La casa presenta un cuerpo central a modo de galería coronado con un dibujo con las iniciales del propietario y combina en su fachada el uso del ladrillo con el de la piedra. Los hierros de los balcones y galería y la piedra tienen decoración floral.

CECEDA (Nava) - casa Juan Antonio LlamedoLa casa que ens ocupa està situada al consell de Nava, Asturies, en la localitat de Ceceda. Correspon a la part posterior del palau que es va fer construir l'indiano Juan Antonio Llamedo uns quinze anys abans. Llamedo havia fet la seva fortuna a Mèxic.

Aquesta casa presenta una profusa ornamentació floral a base de plantes de lotus i trencadís. Té un cos central poligonal separat del principal com si fos una galeria.

La tanca té el típic coup de fouet de l'Art Nouveau.

Per la manera de fer es podria atribuir a l'arquitecte de Xixon, Miguel García de la Cruz.


Esta casa se encuentra en el Consejo de Nava, Asturias, en la localidad de Ceceda. Corresponde a la parte posterior del palacio que hizo construir el indiano Juan Antonio Llamedo unos quince años antes. Llamedo hizo fortuna en México.

Presenta una profusa decoración floral a base de plantas de loto y trencadís. Tiene un cuerpo central poligonal separado del principal a modo de galería.

La verja tiene el típico coup de fouet del Art Nouveau.

Por la manera en que se hizo se podría atribuir al arquitecto gijonés Miguel García de la Cruz.