diumenge, 25 d’agost de 2019

BARCELONA - remuntes actuals

En els darrers anys s'observa un increment de les remuntes en els edificis històrics de Barcelona.

La manca d'espai, la necessitat / oportunitat de vendre / ampliar la casa, l'increment de la població i, sobretot, del turisme d'apartaments i pisos poden ser algunes de les causes.

Això s'ha resolt de diverses maneres. Exposem algunes

1.- Canvi total de l'edifici, es manté només algun element decoratiu.

  Cas1.- Rambla Volart, 64  (més informació a http://vptmod.blogspot.com/2013/09/barcelona-rambla-volart-64.html )

2.- S'afegeix un o més pisos prefabricats, canviant l'estètica dels coronaments. Casos típics són els que utilitza la casa "La casa por el tejado"

     Cas2.- Plaça Letamendi, 29

3.- Es manté la façana original de l'immoble i s'encabeix dintre d'una nova edificació.
  
     Cas3.- Camèlies, 40  (més informació a http://vptmod.blogspot.com/2010/09/barcelona-camelies-40.html )
     Cas4.- Sardenya, 98
     Cas5.- Calàbria, 191-193

4.- Casos com el de la Constructora Elix que afegeix pisos mimetitzant o respectant la decoració original

      Cas6.- Ausiàs Marc, 161
      Cas7.- Rambla Catalunya, 63-Aragó, 351

Al final de l'article es mostren les fotos d'abans i després de l'actuació.

Cadascú és lliure d'opinar el que vulgui.

* * * * 

En los últimos años se observa un incremento de añadidos en los edificios históricos de Barcelona.

La falta de espacio, la necesidad / oportunidad de vender / ampliar la casa, el incremento de la población y, sobre todo, del turismo de apartamentos y pisos pueden ser algunas de las causas.

Esto se ha resuelto de diversas maneras. exponemos algunas

1.- Cambio total del edificio, se mantiene sólo algún elemento decorativo.

     Caso1.- Rambla Volart, 64 (más información en http://vptmod.blogspot.com/2013/09/barcelona-rambla-volart-64.html )

2.- Se añade uno o más pisos prefabricados, cambiando la estética de los remates. Casos típicos son los utilizados por la casa "La casa por el tejado"

     Caso2.- Plaça Letamendi, 29

3.- Se mantiene la fachada original del inmueble y se la encaja dentro de una nueva edificación.

     Caso3.- Camèlies, 40 (más información en http://vptmod.blogspot.com/2010/09/barcelona-camelies-40.html)
    Caso4.- Sardenya, 98
    Caso5.- Calàbria, 191-193

4.- Casos como el de la Constructora Elix que añade pisos mimetizando o respetando la decoración original

      Caso6.- Ausiàs Marc, 161
      Caso7.- Rambla Catalunya, 63-Aragó, 351

Al final del artículo se muestran las fotos de antes y después de la actuación.

Cada uno es libre de opinar lo que quiera.

* * * *

CAS 1


   
  CAS 2CAS 3


CAS 4


CAS 5


CAS 6


CAS 7