diumenge, 25 d’octubre de 2020

VILA-SECA - Fàbrica d'Enllumenat (resum)

(La Ilustración catalana, 16-01-1910)

El 10/01/1910 s'inaugurà a Vila-seca (llavors Vilaseca de Solcina) la fàbrica d'enllumenat per gas azogen, la qual cosa permetia la il·luminació de la vila.

El fet i l'edifici de la fàbrica valgueren que les autoritats de la província assistissin a la inauguració. Aquesta inauguració va ser seguida pels diferents mitjans de comunicació de l'època: La Ilustración catalana, La Actualidad (Barcelona), El Diluvio, La Publicidad.

Al llarg dels temps la fàbrica va perdre la seva funcionalitat. L'edifici no estava malmès, si més no en el seu exterior, i a més era considerat Bé d'Interès Cultural Local.

Cap al novembre del 2013 l'Ajuntament decidí d'enderrocar-la per tal de millorar la visibilitat del Celler noucentista, obra de Pere Domènech.

Us passo un reportatge gràfic de tots els fets.

Calia el seu enderrocament?

Un altre edifici original del modernisme que s'ha perdut i aquest cop ha estat en època recent.

consulteu:

https://vptmod.blogspot.com/2011/09/vila-seca-fabrica-denllumenat.html

https://vptmod.blogspot.com/2013/11/vila-seca-fabrica-denllumenat-final.html

* * * * *

El 01/10/1910 se inauguró en Vilaseca (entonces Vilaseca de Solcina) la fábrica de alumbrado por gas azogeno, lo cual facilitó la iluminación de la localidad.

El hecho y el edificio de la fábrica valieron que las autoridades de la provincia asistieran a su inauguración. Esta inauguración fue seguida por los diferentes medios de comunicación de la época: La Ilustración catalana, La Actualidad (Barcelona), El Diluvio, La Publicidad.

A lo largo de los tiempos la fábrica perdió su funcionalidad. El edificio no estaba dañado, al menos en su exterior, y además era considerado Bien de Interés Cultural Local.

Hacia el noviembre de 2013 el Ayuntamiento decidió derribarla para mejorar la visibilidad de la Bodega novecentista, obra de Pere Domènech.

Os paso un reportaje gráfico de todos los hechos.

¿Era necesario su derribo?

Otro edificio original del modernismo que se ha perdido y esta vez ha ocurrido en época reciente.

otros enlaces:

https://vptmod.blogspot.com/2011/09/vila-seca-fabrica-denllumenat.html

https://vptmod.blogspot.com/2013/11/vila-seca-fabrica-denllumenat-final.html

(El Diluvio, 10-01-1910)

(Valentí Pons, 2011)

(Javier Díaz Plaza, Diari de Tarragona, 03/06/2013)

(2020)

Agraeixo a Pep Aleu Serra que m'hagi cedit la foto actualdissabte, 17 d’octubre de 2020

BARCELONA - Conca de Tremp

El 1911 a la revista Nuevo Mundo de Madrid apareixia un article sobre el descobriment d'una fàbrica de moneda falsa al carrer Conca de Tremp, al Carmel, llavors coneguda com "calle San Juan".

No he trobat dades sobre la casa

Us deixo l'article

* * * * *

En 1911 en la revista Nuevo Mundo de Madrid aparecía un artículo sobre el descubrimiento de una fábrica de moneda falsa en la calle Conca de Tremp, en el Carmel, entonces conocida como "calle San Juan".

No he encontrado datos sobre la casa

Os dejo el artículo

dilluns, 5 d’octubre de 2020

SANT FELIU DE LLOBREGAT - Cases Costa


Les cases Costa de Sant Feliu presenten algunes de les característiques pròpies del modernisme, com ara són l'existència d'una mena d'arcs ogivals evolucionats, concretament, nou, el treball en forja (que es troba degradat) i uns respiralls on es deixen veure les quatre barres catalanes.

Però el que més crida l'atenció és el joc geomètric que formen l'arc de mig punt que envolta els tres portals amb l'arc invers que conforma el treball de la fusta de les portes: el conjunt forma un cercle perfecte.

Es tracta de dues cases simètriques en un sol edifici erigit el 1910.

C/ Torras i Bages, 28-30. Sant Feliu de Llobregat

* * *  

Las casas Costa de Sant Feliu presentan algunas de las características propias del modernismo, como son la existencia de nueve arcos apuntados de origen ojival,  el trabajo de la forja (que se encuentra degradado) y unos respiraderos en los que se puede ver las cuatro barras catalanas.

Pero lo que más llama la atención es el juego geométrico que forman el arco de medio punto que rodea los tres portales con el arco inverso que conforma el trabajo de la madera de las puertas: el conjunto forma un círculo perfecto.

Se trata de dos casas simétricas en un solo edificio erigido en 1910.

C/ Torras i Bages, 28-30. Sant Feliu de Llobregat

* * *

The Costa houses in Sant Feliu present some of the characteristics of Catalan Modernisme, such as the existence of nine pointed arches of ogival origin, the work of the forge.

But what is most relevant is the geometric play formed by the semicircular arch that surrounds the three portals with the reverse arch that makes up the woodwork of the doors: the whole forms a perfect circle.

These are two symmetrical houses in a single building erected in 1910.

C/ Torras i Bages, 28-30. Sant Feliu de Llobregat