dilluns, 17 de desembre del 2012

BONES FESTES¡¡¡

Us adjunto aquesta escultura d'en Josep Llimona per desitjar-vos Bones Festes de Nadal i un Feliç any 2013.

Os adjunto esta escultura de Josep Llimona para desearos Felices Fiestas de Navidad y un Próspero 2013.

I attached you this sculpture by Josep Llimona to wish you Merry Chrsitmas and a Happy 2013.


diumenge, 16 de desembre del 2012

ENIGMA 1 - BARCELONA (Solució)

Cases Francesc Farreras
Gran Via Corts Catalanes, 536-542 - Villarroel, 49-53
Barcelona

arquitecte: Antoni Millàs Figuerola
1902-1903.


dilluns, 10 de desembre del 2012

ENIGMA 1 - BARCELONA

Quina és l'adreça d'aquesta casa?

¿Cuál es la dirección de esta casa?

What is the address of this house?diumenge, 2 de desembre del 2012

VALÈNCIA - un Puig i Cadafalch?


L'altre dia veien fotografies de l'Exposició Regional Valenciana del 1909 vaig poder veure el quiosc de begudes que tenia la societat Calvo i Gil.

El seu estil és el propi d'en Puig i Cadafalch o d'algun dels seus seguidors com ara Josep Renom. La base és un taulell rodó decorat amb rajola de dos colors una de blanca i l'altre que bé podria ser blava com la que utilitzà Puig a la coberta del Rengle de Mataró, posem per cas.

El treball de forja és el propi del taller de Manuel Ballarín, col·laborador habitual amb l'arquitecte Puig i Cadafalch.

No he trobat dades de la veritable autoria ni en els llibres i revistes que tracten de l'esmentada Exposició ni a Internet. De moment, el considerarem anònim fins que no trobem més dades.El otro día veían fotografías de la Exposición Regional Valenciana de 1909 pude ver el quiosco de bebidas que tenía la sociedad Calvo y Gil.

Su estilo es el propio de Puig i Cadafalch o de alguno de sus seguidores como Josep Renom. La base es un mostrador circular decorado con baldosa de dos colores, una blanca y la otra que bien podría ser azul como la que utiliza Puig en la cubierta del Rengle de Mataró, por ejemplo.

El trabajo de forja es el propio del taller de Manuel Ballarín, colaborador habitual con el arquitecto Puig i Cadafalch.

No he encontrado datos de su autoría ni en los libros y revistas que tratan sobre la citada Exposición ni en Internet. De momento, lo consideraremos anónimo hasta que no encontramos más datos

MANRESA - Escola de Pàrvuls


L’any 1911 l’arquitecte Alexandre Soler i March va projectar a la seva ciutat natal l’Escola de Pàrvuls de la casa de Caritat.

Era un meravellós edifici amb una teulada que li servia de referent. La teulada semblava a la dels edificis modernistes existents a Hongria, però tenia l’afegit d’un acabament central ondulat recolzat en bigues de fusta  que li atorgava una sensació de moviment i de lleugeresa. En el teulat també s’observen dos òculs i un coronament metàl·lic amb una creu que sembla gaudiniana en cadascun dels seus extrems (una de les quals no es veu en aquesta fotografia).

Una torratxa lateral és rematada per una cúpula bulbosa amb trencadís.

Del conjunt de l’Escola no resta cap element modernista, tret, com es pot veure en la fotografia moderna, dels dos pilars que flanquegen la porta d’accés. L’edifici totalment desfigurat s’observa a l’altre extrem de la tanca.

Manresa, Plaça Cots, 5-7.En 1911 el arquitecto Alexandre Soler March proyectó en su ciudad natal la Escuela de Párvulos de la Casa de Caridad.

 Era un maravilloso edificio con un tejado que le servía de referente. El tejado se parecía al de los edificios modernistas existentes en Hungría, pero tenía el añadido de un acabado central ondulado apoyado en vigas de madera que le otorgaba una sensación de movimiento y de ligereza. En el tejado también se observan dos óculos y un coronamiento metálico con una cruz que parece gaudiniana en cada uno de sus extremos (una de las cuales no se ve en esta fotografía).

Una torrecilla lateral es rematada por una cúpula bulbosa con trencadís.

Del conjunto de la Escuela no queda ningún elemento modernista, salvo, como se puede ver en la fotografía moderna, los dos pilares que flanquean la puerta de acceso. El edificio totalmente desfigurado se observa en el otro extremo de la valla.

Manresa, Plaça Cots, 5-7.

BARCELONA - Bailen, 36

Un altre edifici que té un arbre complet a la façana és aquest que es troba al carrer Bailèn, núm. 36 de Barcelona.

Aquest edifici presenta una molt rica ornamentació floral i vegetal, diferent en cadascuna de les plantes.  Les dues últimes plantes tenen quatre arbres sencers (arrels, tronc i fulles) que a mode de falsos pilars suporten el pes del coronament. Les arrels acaben confonent-se en les garlandes que es desfan en la tercera planta.

La casa va ser projectada per l’arquitecte Gabriel Borrell, nascut a Sabadell, el qual arribà a signar algun projecte de Batllevell en la seva ciutat natal quan aquest darrer feia les funcions d’arquitecte municipal.  Aquí trobem un altre nexe d’unió entre aquest edifici i el de la Carretera de Vallvidrera, els dos fets per arquitectes nascuts a Sabadell i que es coneixien.

Borrell va ser arquitecte municipal de Barcelona (secció de clavegueram), Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Esplugues de Llobregat.

El propietari de la casa era Francesc de Paula Vallet i es va bastir entre els anys 1908 a 1909.
Otro edificio que tiene un árbol completo en la fachada es este que se encuentra en la calle Bailén, nº 36 de Barcelona.

Este edificio presenta una muy rica ornamentación floral y vegetal, diferente en cada una de las plantas. Las dos últimas plantas tienen cuatro árboles enteros (raíces, tronco y hojas) que a modo de falsos pilares soportan el peso del coronamiento. Las raíces terminan confundiéndose en las guirnaldas que se deshacen en la tercera planta.

La casa fue proyectada por el arquitecto Gabriel Borrell, nacido en Sabadell, el cual llegó a firmar algún proyecto de Batllevell en su ciudad natal cuando este último hacía las funciones de arquitecto municipal. Aquí encontramos otro nexo de unión entre este edificio y el de la Carretera de Vallvidrera, los dos hechos por arquitectos nacidos en Sabadell y que se conocían.

Borrell fue arquitecto municipal de Barcelona (sección de alcantarillado), Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat y Esplugues de Llobregat.

El propietario de la casa era Francisco de Paula Vallet y se construyó entre los años 1908 a 1909.