dilluns, 1 d’octubre del 2012

ALCANTARILLA - Nona, 7


Una altra mostra modernista a la regió murciana és la casa Cobarro ubicada al carrer Nona, 7 d'Alcantarilla. Aquesta no és l'única obra en aquest estil  que es troba en aquesta localitat.

La Casa Cobarro és d'autoria desconeguda, presenta una simetria tan estructural com ornamental respecte a l'eix central i combina elements decoratius propis del modernisme català i l'ús de la ceràmica a la façana propi del País Valencià, d'aquí es podria deduir que el seu dissenyador podria haver estudiat a l'Escola de Barcelona.

Els balcons es troben iguals en un edifici de Mula, al carrer Boticas, núm. 14 i en un altre a la pedania de La Ñora (Múrcia), a la Plaza Mayor, 3.

Actualment només resta la façana principal dempeus, la resta de l'edifici s'ha enderrocat.

(2005)
(2012)Otra muestra modernista en la región murciana es la casa Cobarro ubicada en la calle Nona, 7 de Alcantarilla. Esta no es la única obra en este estilo que se encuentra en esta localidad.

La Casa Cobarro es de autoría desconocida, presenta una simetría tanto estructural como ornamental respecto al eje central y combina elementos decorativos propios del modernismo catalán y el uso de la cerámica en la fachada propio del País Valenciano, de aquí se podría deducir que su diseñador podría haber estudiado en la Escuela de Barcelona.

Se encuentran unos balcones idénticos a estos en Mula, en la calle Boticas, nº 14 y otros en la pedanía de La Ñora (Murcia) en la Plaza Mayor, nº 3.

Actualmente del edificio solamente queda en pie la fachada, el resto se ha demolido.

Paons reials (2)


Més exemples ornamentals amb paons reials
Más ejemplos decorativos con pavos reales
Some more examples of ornamental peacocks

BARCELONA- Passeig Sant Joan, 7
Adolf Ruiz Casamitjana, 1899

BARCELONA - Nàpols, 266
Josep Masdeu, 1930

BRUSSEL·LES - Chaussée de Forest, 20-20A
C. Bakker, 1911

RIGA - Elizabetes, 10b
Mikhail Eisenstein, 1903


TIMIŞOARA - Piaţa Plevnei, 7
Márton Gemeinhardt, 1904

PUIG I CADAFALCH - Influències


En aquest article es pot veure la influència que exercí Puig i Cadafalch en el modernisme català.

Prenent com a punt de partida el gòtic, Puig i Cadafalch aconseguí moltes de les seves millors obres. Una de les primeres va ser el restaurant, encara existent, dels Quatre Gats, el qual es troba en un edifici que construí en el petit carreró de Montsió, a tocar del Portal de l’Àngel, el 1895/95 i a petició de Francesc Martí Puig.

En els seus baixos es poden veure les obertures en forma ogival amb una estructura de fusta que forma la porta d’accés i uns laterals.

Rubió i Bellver, fidel col·laborador de Gaudí,  en la Farmàcia Nueva de Ramón Puig deixà de banda el mestre i s’inspira en Puig i Cadafalch. Fins i tot, en els laterals es pot veure una estructura de ferro similar a la dels Quatre Gats. La Farmàcia era a Saragossa, carrer Azoque, i es va projectar el 1907. Actualment desapareguda.

Una altra farmàcia es va inspirar en els Quatre Gats, em refereixo a la Farmàcia de Lluís Font que existia al carrer Major de Sitges. En aquest cas l’artífex no va ser un arquitecte, sinó un mestre fuster, en Joan Rius, qui la va dissenyar el 1909. També desapareguda. D’aquesta farmàcia no en sabia res i va ser consultant el llibre “L’Abans de Sitges, recull gràfic” on la vaig descobrir. Presentava una rica ornamentació floral tant escultòrica com en els vitralls.

Quatre Gats

Farmacia Nueva
Farmàcia Lluís Font
(foto L'Abans Sitges, cedida per Francesca Guinart Costa)En este artículo se puede ver la influencia que ejerció Puig i Cadafalch en el modernismo catalán.

Tomando como punto de partida el gótico, Puig i Cadafalch consiguió muchas de sus mejores obras. Una de las primeras fue el restaurante, todavía existente, “els Quatre Gats” el cual se encuentra en un edificio que construyó en el pequeño callejón de Montsió, junto al Portal de l'Àngel, el 1895/95 y a petición de Francesc Martí Puig.

En sus bajos se pueden ver las oberturas en forma ojival con una estructura de madera que forma la puerta de acceso y unos laterales.

Rubió i Bellver, fiel colaborador de Gaudí, en la Farmacia Nueva de Ramón Puig dejó de lado el maestro y se inspira en Puig i Cadafalch. Incluso, en los laterales se puede ver una estructura de hierro similar a la de los Quatre Gats. La Farmacia estaba en Zaragoza, calle Azoque, y se proyectó en 1907. Actualmente desaparecida.

Otra farmacia se inspiró en los Quatre Gats, me refiero a la Farmacia de Lluís Font que existía en la calle Major de Sitges. En este caso el artífice no fue un arquitecto, sino un maestro carpintero, Joan Rius, quien la diseñó en 1909. También desaparecida. De esta farmacia no sabía nadaa y fue consultando el libro "El Abans de Sitges, recull gràfic" donde la descubrí. Presentaba una rica ornamentación floral tanto escultórica como en los vitrales.