dijous, 1 de juliol del 2010

BERGA - Roser, 50


L'antiga Casa de Correus de Berga, al carrer Roser, 50, se sol atribuir a l'arquitecte Alexandre Soler i March.

Consultant la documentació existent a l'Arxiu Comarcal del Berguedà, vaig trobar l'expedient relatiu a aquesta casa i resulta ser que l'edifici no és d'en Soler i March, sinó del mestre d'obres Josep Muntadas, que va comptar amb el vist-i-plau de l'enginyer Manuel Rivera.

El sol·licitant va ser Ibo Monaves, el 1918.

El 1931 se li va afegir un pis i es van introduir alguns elements decoratius més propis del noucentisme.

Poca cosa se sap del mestre d'obres Josep Muntadas: va obtenir el seu títol el 1870, va estar actiu a Tortosa, Berga i Sant Vicenç de Castellet i va ser diputat provincial per Barcelona.

La antigua Casa de Correos de Berga, en la calle Roser, 50, se suele atribuir al arquitecto Alexandre Soler i March.

Consultando la documentación existente en el Archivo Comarcal del Berguedà, encontré el expediente relativo a esta casa y resulta ser que el edificio no es de Soler y March, sino del maestro de obras Josep Muntadas, que contó con el visto bueno del ingeniero Manuel Rivera.

El solicitante fue Ibo Monaves, en 1918.

En 1931 se le añadió un piso y se introdujeron algunos elementos decorativos más propios del noucentisme.

Poco se sabe del maestro de obras Josep Muntadas: se tituló en 1870, estuvo activo en Tortosa, Berga y Sant Vicenç de Castellet y fue diputado provincial por Barcelona.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES - cortal Avinyó

En una recent visita al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà em va sorprendre trobar aquesta masia modernista.

No he trobat qui va ser l'arquitecte que la va dissenyar, però no em sorprendria que fos en Josep Azemar, arquitecte municipal de la propera Figueres i que va treballar a Puigcerdà per als propietaris del Cortal, en Joaquim Moner i l'Antònia Raguer.

La masia és del 1905 i té una forta influència de la manera de fer d'en Puig i Cadafalch.

- - -

En una reciente visita al Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordà me sorprendió encontrar esta masía modernista.

No he encontrado quien fue el arquitecto que la diseñó, pero no me sorprendería que fuera Josep Azemar, arquitecto municipal de la próxima Figueres y que trabajó en Puigcerdà para los propietarios del Cortal, Joaquín Moner y Antonia Raguer .

La masía, del 1905, tiene una fuerte influencia del estilo de Puig i Cadafalch.