vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

diumenge, 14 de gener de 2018

MILÀ - panteó Origgi - còpies

L'existència de revistes especialitzades d'arquitectura i de les postals va facilitar la difusió d'edificis i altres manifestacions arquitectòniques. Si bé es poden trobar edificis "copiats" o inspirats en d'altres, és més comú trobar còpies en panteons i tombes.

Un dels casos més rellevants és el del panteó Origgi, del Cementiri Monumental de Milà (Llombardia, Itàlia).

Projectat el 1904 per l'arquitecte Giuseppe Boni, qui comptà amb l'escultor Orazio Grossoni, la seva difusió en algunes revistes com ara "L'Architettura Italiana" (1906) i en postals va fer que es reproduís exactament o similarment en altres indrets.

Exposem uns quants exemples:

* * * * *

La existencia de revistas especializadas de arquitectura y el correo a través de postales facilitó la difusión de edificios y otras manifestaciones arquitectónicas. Si bien se pueden encontrar edificios "copiados" o inspirados en otros, es más común encontrar copias de panteones y tumbas.

Uno de los casos más relevantes es el del panteón Origgi, del Cementerio Monumental de Milán (Lombardía, Italia).

Proyectado en 1904 por el arquitecto Giuseppe Boni, quien contó con la colaboración del escultor Orazio Grossoni, su difusión en algunas revistas como "L'Architettura Italiana" (1906) y en postales hizo que se reprodujera exactamente o similarmente en otros lugares .

Exponemos algunos ejemplos:

* * * * *
The existence of specialized magazines of architecture and mail through postcards facilitated the diffusion of buildings and other architectural manifestations. While you can find buildings "copied" or inspired by others, it is more common to find copies of tombs.

One of the most relevant cases is that of the Pantheon Origgi, of the Monumental Cemetery of Milan (Lombardy, Italy).

Designed in 1904 by the architect Giuseppe Boni, who had the collaboration of the sculptor Orazio Grossoni, its diffusion in some magazines such as "L'Architettura Italiana" (1906) and on postcards caused it to be reproduced exactly or similarly in other places.


We present some examples:

* * * *

ORIGINAL

MILÀ (Llombardia, Itàlia)

Tomba Origgi

ITÀLIA

CALTAGIRONE (Sicília, Itàlia)


PALAZZOLO ACREIDE (Sicília, Itàlia)


ESPANYA

RIBADESELLA (Astúries)


SAN ROMÁN DE PILOÑA (Astúries)


SANTA MARIA DEL CAMÍ (Mallorca, Illes Balears)


CATARROJA (Pais Valencià)


ARGENTINA

ALBERTI (Buenos Aires)


DOLORES (Buenos Aires)


MAR DEL PLATA (Buenos Aires)


CORRIENTES


XILE

SANTIAGO


Quiero agradecer a Hernán Campos  y a Sergio Luis Sebastián Gómez Fernández las fotos que me han aportado para este reportaje

dimecres, 3 de gener de 2018

LES FONTS (Sant Quirze) - CAN TRAVESA

Al nucli de Les Fonts, situat entre Terrassa i Sant Quirze del Vallès,  trobem aquesta torre que presenta un modernisme peculiar, ja qu és més propi del Liberty italià que del modernisme català.

No ens conten dades de l'autoria ni de l'any de construcció.

És coneguda com a Can Travesa

* * * * *

En el núcleo de Les Fonts, situado entre Terrassa y Sant Quirze del Vallès, nos encontramos con este chalé que tiene la peculiariad de ser más propio del modernismo italiano, el conocido como Liberty, que del modernisme catalán.

Desconocemos su autoría y fecha de construcción.

Es conocido como Can Travesa.

* * * * *

In the neighbourghoud of Les Fonts, located between Terrassa and Sant Quirze del Vallès, we found this house that has the peculiarity of showing us features of the Liberty Italian.


We don't know about its architect neither its date of building.

It is known as Can Travesa (fotos: Valentí Pons Toujouse)