vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

dissabte, 20 d’octubre de 2018

SANT POL - Escoles

(foto: Lucien Roisin)

Un dels millors edificis modernistes de Sant Pol de Mar són les Escoles.
Edifici que té com a protagonistes els mateixos de la casa Planiol:

Ramon Planiol: que dóna 50.000 pta per a la construcció
Josep Planiol, el seu germà: que lliura les claus de l'edifici
Ignasi Mas: l'arquitecte que dissenya l'edifici

veure article (cliqueu a:)


A l'edifici li manca l'ornamentació amb sant a la part central.
Passem a veure com es reflectia a la premsa de l'època la seva inauguració i fixem-nos que a Las Provincias (València) li canvien el nom i ubicació a la població.

* * * * *

Uno de los mejores edificios modernistas de Sant Pol de Mar son las Escuelas.
Edificio que tiene como protagonistas a los mismos de la casa Planiol:

Ramon Planiol: que da 50.000 ptas para la construcción
José Planiol, su hermano: que entrega las llaves del edificio
Ignasi Mas: el arquitecto que diseña el edificio

ver artículo (clicar encima de:)


Al edificio le falta la ornamentación con santo en la parte central.
Pasemos a ver como se reflejaba en la prensa de la época su inauguración y fijémonos que en Las Provincias (Valencia) le cambian el nombre de la población.

* * * * * 

One of the best Art Nouveau buildings of Sant Pol de Mar are the Schools.
The protagoniksts are the same as the Planiol house:

Ramon Planiol: which gives 50,000 ptas for construction
José Planiol, his brother: who hands over the keys to the building
Ignasi Mas: the architect who designs the building

see article (click on :)The building lacks ornamentation with saint in the central part.
Let's see how it was reflected in the press of the time its inauguration and note that in Las Provincias (Valencia) change the name of the village.

(foto: Valentí Pons Toujouse)

(foto: Valentí Pons Toujouse)

PREMSA (cliqueu al damunt per ampliar)

LA VANGUARDIA (27-07-1910)


LAS PROVINCIAS (València) 27-07-1910


LA ACTUALIDAD (Barcelona) 02-08-1910


LA HORMIGA DE ORO 06-08-1910


ILUSTRACIÓ CATALANA 07-08-1910


LA ESCUELA MODERNA 01-10-1910
diumenge, 14 d’octubre de 2018

BARCELONA - panteó gaudinià Jaume Bayó-fotos al final-

Al Cementiri de Sant Andreu (Barcelona) ens sorprèn aquest panteó gaudinià.

És obra d'un altre dels anomenats gaudinistes, l'arquitecte Jaume Bayó, germà de Josep Bayó, un dels contractistes d'en Gaudí.

En aquesta obra del 1905-06 Bayó pren referències d'en Gaudí en la creu que remata el conjunt, la reixa d'entrada i la sinuositat de l'arcada i de Francesc Berenguer  a l'interior, en els esgrafiats, sarcòfags i peu de l'altar.

L'obra va ser encarregada per Martí Rius i l'escultor va ser Josep Campeny.

Podeu veure una altra obra de Bayó, clicant a


* * * * * 

En el Cementerio de Sant Andreu (Barcelona) nos sorprende este panteón gaudiniano.

Es obra de otro de los llamados gaudinistas, el arquitecto Jaume Bayó, hermano de Josep Bayó, uno de los contratistas de Gaudí.

En esta obra del 1905-06 Bayó toma referencias de Gaudí en la cruz que remata el conjunto, la reja de entrada y la sinuosidad de la arcada y de Francesc Berenguer en el interior, en los esgrafiados, los sarcófagos y en el pie del altar.

La obra fue encargada por Martí Rius y el escultor fue Josep Campeny.

Podéis ver otra obra de Bayó, haciendo clic en


* * * * *

In the cemetery of Sant Andreu (Barcelona) we are surprised by this Gaudínian tomb.

It is the work of another of the called Gaudinians, the architect Jaume Bayó, brother of Josep Bayó, one of Gaudí's contractors.

In this work of 1905-06 Bayó takes references from Gaudí in the cross that completes the tomb, the entrance gate and the sinuosity of the arcade and from Francesc Berenguer in the interior, in the sgraffiti, the sarcophagi and at the pedestal of the altar .

The work was commissioned by Martí Rius and the sculptor was Josep Campeny.
You can see another work by Bayó, by clicking on


(fotos: Valentí Pons Toujouse)