vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

dissabte, 26 de novembre de 2016

DÜSSELDORF - Schadowstr., 23

El modernisme va ser un moviment que es va donar en gairebé tots els països. Les Exposicions, Congressos, viatges d'estudis i revistes tenien molt a veure en la seva difusió.

A Alemanya s'editaven les revistes "Moderne Neubauten", "Neue Architektur", etc i és precisament en el número del 4t any de la primera que apareix aquesta fotografia de la casa comerç dels germans Mangold a Düsseldorf.

SIgnada pels arquitectes Gottfried Wehling i Alois Ludwig va ser construïda el 1900 al carrer Schadow (Schadowstrasse, 23). Actualment desapareguda

Es pot veure influències de l'Art Nouveau amb la finestra circular, de la Sezession i del Jugendstil alemany.

És notable la decoració ceràmica de la façana, la forja de la porta d'accés i del balcó superior, la representació dels personatges amb les diferents vestimentes que s'hi venien, etc.* * * * 

El modernismo fue un movimiento que se dio en casi todos los países. Las Exposiciones, Congresos, viajes de estudios y revistas ayudaron mucho en su difusión.

En Alemania se editaban las revistas "Moderne Neubauten", "Neue Architektur", etc y es precisamente en el número del 4º año de la primera que aparece esta fotografía de la casa comercio de los hermanos Mangold en Düsseldorf.

Firmada por los arquitectos Gottfried Wehling y Alois Ludwig fue construida en 1900 en la calle Schadow (Schadowstrasse, 23). Actualmente desaparecida

Se aprecian influencias del Art Nouveau en la ventana circular, de la Sezession y del Jugendstil alemán.

Es notable la decoración cerámica de la fachada, la forja de la puerta de acceso y del balcón superior, la representación de los personajes con las diferentes vestimentas que se vendían, etc.


* * * * 

Art Nouveau was a movement that occurred in almost all countries. The exhibitions, congresses, study trips and magazines helped a lot in its diffusion.

In Germany were edited the magazines "Moderne Neubauten", "Neue Architektur" and it is precisely in the number of the 4th year of the first one that appears this photograph of the Mangold brothers' trading house in Düsseldorf.

Signed by architects Gottfried Wehling and Alois Ludwig, the house was built in 1900 on Schadow Street (Schadowstrasse, 23). Currently dissapeared.

There are influences of Art Nouveau in the circular window, the Sezession and the German Jugendstil.


It is remarkable the ceramic decoration of the facade, the forge of the access door and in the upper balcony, the representation of the characters with the different clothes that were sold, etc.

dissabte, 19 de novembre de 2016

CARTAGENA - Congrés sobre Modernisme


Aquests dies s'està celebrant a Cartagena un  Congrés sobre el modernisme: "El Modernismo en el Arco Mediterráneo. Arquitectura, Arte, Cultura y Sociedad" en el qual hi participo en dues conferències:

1.- "Modernismo en la ciudad de Tortosa: un siglo de inexactitudes y atribuciones equivocadas" realitzada conjuntament amb l'arquitecte Antoni López Daufí i amb l'especialista en modernisme murcià i besnét de l'arquitecte tortosí Víctor Beltrí, En Guillermo Cegarra Beltri.

i l'altre té lloc avui i és la conferència de clausura del Congrés, realitzada conjuntament amb l'esmentat Guillermo Cegarra:

2.- "El modernismo en el Arco Mediterráneo: Influencias, tipologías, localización y autores"en la qual es fa un estudi, tal com s'esmenta en el títol,  sobre les diferents variants i manifestacions del modernisme en tota la Mediterrània, les seves influències i llurs autors.

Malauradament no he pogut assistir al Congrés i les ponències seran explicades per Guillermo i l'Antoni.

Vull agrair a ells dos la seva comprensió i la bona col·laboració que hem tingut i a l'Organització del Congrés l'haver-me convidat a participar i especialment l'honor  d'haver-nos ofert al Guillermo i a mi la possibilitat de tancar el Congrés amb la conferència de clausura.* * * * *

Estos días se está celebrando en Cartagena un Congreso sobre el modernismo: "El Modernismo en el Arco Mediterráneo. Arquitectura, Arte, Cultura y Sociedad" en el cual participo en dos conferencias:

1.- "Modernismo en la ciudad de Tortosa: un siglo de inexactitudes y atribuciones equivocadas"

realizada conjuntamente con el arquitecto Antoni López Daufí y con el especialista en modernismo murciano y bisnieto del arquitecto tortosino Víctor Beltrí, Guillermo Cegarra Beltri.

La otra tiene lugar en el día de hoy y es la conferencia de clausura del Congreso, realizada conjuntamente con el mencionado Guillermo Cegarra:

2.- "El modernismo en el Arco Mediterráneo: Influencias, tipologías, localización y autoras"

en la que se hace un estudio, tal como consta en el título, sobre las diferentes variantes y manifestaciones del modernismo en todo el Mediterráneo, sus influencias y sus autores.

Desgraciadamente no he podido asistir al Congreso y las ponencias serán llevadas a cabo por Guillermo y Antoni.


Quiero agradecer a ellos dos su comprensión y la buena colaboración que hemos tenido y a la Organización del Congreso el haberme invitado a participar en el mismo y especialmente el honor de habernos ofrecido a Guillermo y a mi la oportunidad de concluir el Congreso con la conferencia de clausura.