vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

diumenge, 1 de juliol de 2012

BARCELONA - Alberg Nocturn


Els arquitectes municipals Pere Falqués i Antoni de Falguera projectaren el 1911 l’Alberg Municipal Nocturn del Bogatell, un edifici de maó vist que representa una evolució del medievalisme català cap al modernisme.

Tot i que hi ha una placa signada per ambdós arquitectes, l’obra sembla més pròpia del treball de Falguera, ja que hom pot veure el treball de la ceràmica vidriada verda que ressegueix el coronament  i l’ús de les finestres triforades en la façana lateral amb el seu acabament esglaonat a base de maons.

Amb el temps l’Alberg canvià les seves funcions i passà a ser l’Escola Municipal d’Arts i Oficis del Districte de Sant Martí i ara és l’Institut d’Ensenyament  Juan  Manuel Zafra.

L’escut de Barcelona remata l’edifici tot esmentant el seu ús municipal.

Es troba al carrer Rogent, 51 de Barcelona.

Los arquitectos municipales Pere Falqués y Antoni de Falguera proyectaron en 1911 el Albergue Municipal Nocturno del Bogatell, un edificio de ladrillo visto que representa una evolución del medievalismo catalán hacia el modernismo.

Aunque hay una placa firmada por ambos arquitectos, la obra parece más propia del trabajo de Falguera, ya que en ella se puede ver el trabajo de la cerámica vidriada verde que remata el coronamiento y el uso de las ventanas triforadas en la fachada lateral con su finalización escalonado a base de ladrillos.

Con el tiempo el Albergue cambió sus funciones y pasó a ser la Escuela Municipal de Artes y Oficios del Distrito de Sant Martí y ahora es el Instituto de Enseñanza Juan Manuel Zafra.

El escudo de Barcelona remata el edificio mencionando su uso municipal.

Se encuentra en la calle Rogent, 51 de Barcelona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu un comentari: