dissabte, 9 de maig del 2009

BARCELONA / IGUALADA - josep Pujol

En aquestes dues fotografies es pot veure l'evolució en el modernisme de l'arquitecte Josep Pujol Brull (1871-1936).

Aquest arquitecte es va titular a Barcelona el 1899 i la seva activitat es desenvolupa sobretot entre Barcelona i Igualada.

El 1909 va projectar les naus industrials de Baldomero Rovira al carrer Zamora, 72-76 cantonada amb el de Pallars, 102-104 (Barcelona). És un conjunt de tres naus amb tres grans obertures cadascuna, alguna de petita, un coronament ornamentat amb ceràmica i arrebossat en forma de pedra.

El 1920 va projectar a Igualada les naus Bella, quan el modernisme ja havia deixat pas al noucentisme. Pujol en aquest cas encara conserva elements modernistes, però força apaivagats. Ara són dues naus i en elles la finestra central trilobulada ha estat substituïda per un òcul, la planta baixa té tres obertures amb emmarcaments senzills, la separació entre les naus no mostra la rotunditat de les anteriors, el parament és llis i la ceràmica és una sola línia de rajoles en el coranament i una altra entre les obertures de la planta.


En estas dos fotografías se muestra la evolución en el modernismo del arquitecto Josep Pujol Brull (1871-1936).

Este arquitecto se tituló en Barcelona en 1.899 y su actividad se desarrolló entre Barcelona e Igualada principalmente.

En 1.909 proyectó las naves industriales de Baldomero Rovira, en la calle Zamora, 72-76 esquina con la calle Pallars, 102-104 (Barcelona). Es un conjunto de tres naves con tres grandes aperturas cada una de ellas, alguna de pequeña, un coronamiento decorado con cerámica y revoque simulando piedra.

En 1.920 proyectó las naves Bella en Igualada, época en la cual el modernismo havia dado paso al noucentismo. Pujol en este caso todavía conserva elementos modernistas, pero muy atenuados. Son dos naves en las cuales la ventana central trilobulada se ha sustituido por un óculo, la planta baja presenta tres aperturas muy sencillas, la separación entre les naves no muestra la rotundidat de las anteriores, la fachada es lisa y la cerámica consta de una sola linea de baldosas en el coronamiento y otra entre los huecos de la planta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu un comentari: